Когато фактите говорят, “ветропоказателите” стават за смях!

С БАСНИ СРЕЩУ ИСТИНАТА, СЪС СТРАХ СРЕЩУ ПРАВОТО

Самуил Ратевски
(Продължава от миналия брой)


Областният комитет на ВМРО (об) за Македония под българска власт през май 1935 г. излиза с „Позив към трудовото население на Македония под българска власт“:
„Поробени братя!
Доста вече глад и робия! Доста с мълчанието и наведената глава! Имаме достатъчно лекции от миналото. Добра лекция ни е и 19 май (има се предвид превратът на 19 май 1934 г., с който на власт идва правителството на Кимон Георгиев и са разтурени македонските организации, включително ВМРО на Иван Михайлов, бел. СР), за да не се надяваме, че ще дойде някой отвън да ни освободи! „Нашата свобода е в нашите ръце“ – така ни учеха Гоце и Сандански, така днес ни учи и ВМРО (обединена) – единственият продължител на тяхното дело…“
Следват девет искания, повечето със социална насоченост, като деветото е интересното за нас:
„Самоопределение на Петричко до неговото отделяне от империалистическа България, та по този начин да послужи като начало и стимул за освобождението и обединението на цяла Македония!
Долу кървавият български империализъм и неговият кървав агент ВМРО-върховистка

Да живее свободната република на македонските труженици!
Да живее ВМРО (обединена)!“
(ВМРО (об), 2, с. 318, 319)
През същия месец май организацията излиза с „Призив към братята македонци“:
„Братя македонци!
В последно време в Македония под българска власт и в София се извършиха масови арести на македонци. Арестуваните са изтезавани най-жестоко. Част от тях са освободени, но мнозина са изпратени по затворите. Тяхната единствена вина е, че са прогресивни македонци – националисти, противници на върховизма.
Печатът обаче се пълни с лъжливи данни от Дирекцията на полицията в София, че тези народни синове са си поставили за цел да въведат съветска власт в Петричко и прочие. Насъскват и клеветят единното националреволюционно македонско движение. Фашисткият печат нарича ВМРО (обединена) комунистическа организация, агент на Третия интернационал.
Македонци!
Не вярвайте на полицейските машинации. Българският печат и полицията задушават истината, защото се страхуват от нас. ВМРО (обединена) е национална организация, която се бори против робството в Македония. Тя изразява македонското национално съзнание и държи знамето на националноосвободителната борба. В редиците на ВМРО (обединена) влизат македонци без разлика на техните политически убеждения. В нея членуват всички македонци, които са приели революционно-демократичната борба за национално и икономическо освобождение – в това число и комунистите. Нашите организации се борят срещу българския империализъм, както отвъд – против гръцкия и сръбския империализъм. Петричко е превърнато в колония, чието население най-безмилостно се експлоатира и потиска чрез данъци, ангарии, наложени български кметове, военно положение, което се е превърнало в систематична липса на свобода, забрана на македонския език в училищата, в учрежденията и др. Всичко това прави положението в Петричко непоносимо. ВМРО (обединена) се бори срещу това робство, но българските империалисти не казват нищо за това! Те отричат правото на македонците на своя държава – искат да запазят господството си в Петричко. Те провеждат българска пропаганда сред нашия народ, за да оправдаят завоевателната си политика спрямо цяла Македония. В това им помагат върховистите михайловисти и протогеровисти.
Обезправени и измъчени македонци!

Затова са преследванията срещу македонското освободително движение, което се бори против войната и води македонския народ към нов победоносен Илинден! Протестирайте срещу арестите на прогресивните македонци! Влизайте във ВМРО (обединена) – единственият наследник на старите организации на Делчев, Гьорче, Пере, Сандански! Борете се против робството в Македония!
Вън българските окупаторски сили от Македония!
Долу насилственото насаждане на българщина в Македония!
Защитавайте си националността!
Изграждайте единния македонски фронт срещу империалистическото иго!
Да живее свободна и независима Македония!
ОбК на ВМРО (об) в Македония под българска власт“.
(ВМРО (об), 2, с.320, 321).
В позив от същата 1935 г. се заявява:
„Ние, македонците под българска власт, най-много ще придонесем за освобождението и обединението на поробена Македония, ако освободим себе си от ръцете на българския империализъм и върховизъм. За нас те са главните неприятели, нашите непосредствени поробители.

Да живее ВМРО (обединена) – ръководителка на националноосвободителните борби на македонския поробен народ!“
(ВМРО (об),
2, с.342, 343).
През същата 1935 г. ВМРО (об) за Македония под българска власт излиза с множество призиви и позиви, повечето без точна дата. В тях срещаме множество лозунги от следния вид:
„Да живее борбата за самоопределение на Македония!“
„За правото на самоопределение на трите дяла на Македония!“
А обръщенията са: „братя“, „македонци“, „братя македонци“, „поробени братя македонци“.
Два от тях са особено съдържателни.
„Призив.
Поробени братя македонци!
Не бе достатъчно злодеяние подялбата на Македония между България, Сърбия и Гърция, а трябваше българските империалисти да извършат още едно пагубно злодеяние. Те разделиха Петричкия край на две части, които присъединиха към две български области – към Софийска и към Пловдивска.
Защо поробителите от София разкъсаха нашия македонски край?

(Продължава в следващия брой)