По повод објавувањето на книгата „ГНЕВОТ НА ПРАВДАТА“ на Георги Христов

ВСЕОТДАЙНОСТ, ВЯРА И ПЪЛНА ПОСВЕТЕНОСТ НА КАУЗАТА

Доц. д-р СТОЙКО СТОЙКОВ


Това са думите, които неизбежно изплуват в съзнанието, когато чета книгата на Георги Христов (Ян Пирински) „Гневът на правдата”. И трябва да кажа, че познавайки Георги Христов от 25 години и сътрудничейки с него вече 17, тези думи напълно подхождат на неговия характер и дело. Година след година, месец след месец, започвайки от 1992 г., той създава и разпространява „Народна воля“ в България. Преминавайки всякакви пречки от страна на българските власти, заплахи и обиди от противници (но и от свои), сблъсквайки се с постоянния, хроничен проблем на безпаричието, той брой след брой създава вестника, станал свой за всеки македонец в България.

Малцина биха успели правилно да оценят големината на този подвиг. Правени бяха множество опити за създаване на подобни македонски вестници в България – някои излизаха по няколко броя и всички угасваха. От умора, поради натиска на властите, безпаричие… А Георги Христов вече 25 години месец след месец съумява да устоява, създава и разпространява своя забележителен вестник.

И в него брой след брой той пише уводните статии – отговаря на сякаш безкрайната антимакедонска пропаганда в България, спори, убеждава, повдига духа на македонците. Пише искрено, с гняв, но и с голямо търпение и човещина. И с времето неговите статии прерастват сякаш в хроника на перипетиите в отношенията между България и Македония, в отношението на България спрямо македонците в нейните граници, борбата на македонците за права, техния организационен и културен живот.

И така до момента, в който пиша тези редове, уводните статии са станали над 340. Повечето от тях са събрани в едно и така се явява пред нас неговата книга „Гневът на правдата“. Плод на четвърт век борби и тревоги, на възмущение и надежда, и на неотстъпваща вяра и вапцаровски оптимизъм. Книга, чието съдържание напълно оправдава заглавието. Защото гневът в тях е породен не от омраза, а от потъпканата правда. Правдата, на която Ян Пирински е посветил своя живот.

Събирането на всички тези уводни статии на „Народна воля“ в една книга дава възможност на читателите да се запознаят с тях лесно и достъпно на едно място и да оценят труда, търпението и последователността на Георги Христов. А тази книга е и нещо повече – тя е важен исторически източник за борбите на македонците в България за права.

В „Гневът на правдата“ читателят може да проследи всички мисловни бури и повеи на надежда, вълнували Ян Пирински, но и цялата македонска общност в България. Да се удиви на постоянството и издръжливостта на автора, който повтаря и потретя своите човешки послания пред глухите уши на властимащите, апелира към съвестта, морала, човешките ценности и не отстъпва нито крачка от своите позиции.

А при това се бори за нещо толкова обикновено и разбиращо се от само себе си, че хора, израснали далеч от Балканите, може би няма да могат да разберат цялата тази епопея и одисея на македонците в България, които искат просто да спре да се отрича очевидният факт на тяхното съществуване и да им се дадат правата, които следва да се дадат на всички хора, на всеки един човек.

И наистина удивителен е инатът на държавата, която отказва да се съобрази с действителността и безпричинно и дори в свой ущърб погазва правата на своите граждани. Която превръща толкова обикновени неща в необикновени и абсурдни проблеми. Бедна и изнемощяла държава, която хвърля толкова средства и усилия в отрицанието.

И срещу тази изгубила пътя си държава се изправя като фар, като пътепоказател и дори като словесен паметник този четвъртвековен труд на Георги Христов, издигнат с невероятно търпение и любов месец след месец, вестник след вестник, статия след статия, слово след слово…

Доцент д-р СТОЙКО СТОЙКОВ