Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОМО „ИЛИНДЕН” – ПИРИН


На 5 март 2013 г. в клуба на ОМО „Илинден“-ПИРИН в гр. Гоце Делчев се проведе редовното заседание на Централния съвет на македонската партия. Присъстваха петима съпредседатели, четирима околийски председатели, общо 13 членове на ЦС и един член на ЦКРК, както и членове и симпатизанти. Заседанието се проведе по следния дневен ред:
1. Отчет за дейността през изминалия период;
2.Организиране и провеждане на събора в Мелник;
3.Предстоящата национална конференция на партията;
4. Обсъждане положението в РМакедония;
5. Заемане позиция по предстоящите избори в РБългария;
6. Други.

Бе поднесен подробен отчет за дейността на партията, при което особено внимание привлече докладът за действията на ПИРИН и ЕФА в Страсбург във връзка с представянето на македонското малцинство и по отношение на доклада на ЕС за напредъка на Албания и искането на България да се представи македонското малцинство в Албания за българско. Подробно бе обсъден предстоящият всемакедонски събор в Мелник и бяха взети необходимите мерки за неговата подготовка и успешно провеждане. Обобщение за трудното положение, в което се намира РМакедония, бе направено от съпредседателя Стойко Стойков. Гласувано бе решение за започване на процедурите за подготовка на предстоящата национална конференция. По отношение на предстоящите избори бе констатирано, че няма партия, която да заслужава подкрепа, и бе гласувано всяка структура на партията и всеки член да решават по съвест.