Свидетелства за един достоен македонец – Илия Воденов

НИЕ СЕ БОРИМ ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ

Самуил Ратевски
(Продължава от миналия брой)


Илия Атанасов Воденов е роден в село Калиманци, Санданска околия, на 27.07.1949 г. Още през 1964 г., като ученик в родното си село, в седми клас се включва в младежка македонска група. През 1965 г. на два пъти отказват да му издадат паспорт, защото се е писал в молбата македонец. На 1 май 1968 г. той, Димитър Ляпчев, Никола Лиманов, Георги Апостолов (Бишаров) и Любен Пиринков създават македонска група в село Калиманци. Благодарение на провокатора И.К. на 27 септември 1968 г. е арестуван, разпитван в ДС и осъден на две години затвор.

На края на разговора Воденов ми довери, че на 28 август т.г. в село Катунци, местността Зл. поток, имали насрочено събрание на съществуващата организация. В тази връзка аз го посъветвах да се откажат от събранието, понеже в разговора ми с др. Спасов последният ми каза, че за събора ще засилят мерките, понеже се опасяват, че може би ще се пуснат позиви или ще се проведе друга дейност. Воденов ми каза, че те на место ще определят дали ще провеждат събранието.
П.С. Пропуснах да пиша, че Воденов възнамерява да ходи в Югославия и провери настроението на хората от Вардарска Македония за обединяване на Македония. Той е против обединяването на Македония в рамките на СФРЮ.
===
Въз връзка с горното считам, че ВОДЕНОВ е изградил националистическа група по македонския въпрос или е в процес на изграждане на такава, поради което предлагам следните
МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Да се заведе ДОП по националистическа линия на лицето ИЛИЯ АТАНАСОВ ВОДЕНОВ от с. Калиманци.
2. Да се извършат проверки в родното му село кои са най-близките му приятели и евентуално членове на създадената от него група, и се документират проявите, които е имал същият от тоя характер.
3. Да се потърсят подходящи агенти, които да се използват за работа както по ВОДЕНОВ, така и по някои негови приятели. Да се проведе разговор с б. аг. „ВИКТОР”, който работи в бригадата на ВОДЕНОВ, и се прецени възможността му за неговото използване.
4. Да се изучи обстановката в общежитието, където сега живее ВОДЕНОВ, с цел провеждане секретен обиск и търсене националистическа литература и други материали, уличаващи го в провежданата от него дейност.
5. Да се извърши управление в КДС – Варна дали действително ВОДЕНОВ е задържан като автор на националистически лозунги и се сигнализират за получения сигнал, че и там има създадена националистическа група.
6. Да се вземат мерки на събора на 28.VIII. т.г. в с. Катунци за установяване проявите и поведението на ВОДЕНОВ там и дали ще направят опит за провеждане на събрание.
7. Да се проведат бързи мероприятия по получените данни и да не се даде възможност за увличане на други младежи в такава дейност и отпочване на практическа дейност, изразяваща се в разпространение на листовки и лозунги.
8. Да се уговори с ръководството на каскадата преместването на КАЛПАКОВ на обекта, където работи ВОДЕНОВ, с цел по-пълното му използване за изясняване на сигнала.
НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ЛИНЕЙНО:
майор: подпис (не се чете)
***
Строго секретно!
Екз. единствен
Печат: Отдел III ДС /регистрирационен №4761/5.IХ.1968 г. Регистрирал: подпис (не се чете)
Надпис в горния ляв ъгъл: УТВЪРЖДАВАМ: /НАЧАЛНИК ОКРЪЖНО У-НИЕ КДС/ ПОЛКОВНИК: подпис (не се чете), 2.IХ.1968 година, БЛАГОЕВГРАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
за възбуждане следствие
гр. Благоевград, 7 септември 1968 г.
Подписаният майор Димитър Илиев Кинов, следовател в отдел Следствен КДС, след като проучих материалите за престъпна дейност на Илия Атанасов Воденов от с. Калиманци, Благоевградски окръг,
УСТАНОВИХ:
че през пролетта на 1968 година е образувал нелегална националистическа организация, която си поставила за цел по насилствен път да се бори за създаване на самостоятелна македонска държава. Впоследствие е станал ръководител на същата организация.
Въз основа на чл. 121, 122, ал. II и 144 от НПК,
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се образува следствено дело № 312/1968 година по описа на ДС и се върши предварително следствие по обвинението срещу
ИЛИЯ АТАНАСОВ ВОДЕНОВ по чл. 109, ал. I от…, а така също и по отношение на всички други лица, за които по време на предварителното следствие ще се установи, че имат съвместна престъпна дейност с гореизброените подследствени.
Следовател: подпис (не се чете)
***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
за привличане в качеството на обвиняем
гр. Благоевград, 27 септември 1968 г.
Подписаният майор Димитър Илиев Кинов, следовател в отдел Следствен КДС, след като проучих материалите по следствено дело № 312/1968 год. по описа на КДС,
УСТАНОВИХ:
Събраните по делото данни изобличават Илия Атанасов Воденов от с. Калиманци, Благоевградски окръг, за това, че през пролетта на 1968 година е образувал нелегална националистическа организация, която си поставила за цел да се бори по насилствен път за създаване на самостоятелна македонска държава. След като я образувал, станал ръководител на същата.
На основание гореизложеното и съгласно чл. 147 от Наказателно-процесуалния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Привличам в качеството на обвиняем Илия Атанасов Воденов от с. Калиманци, Благоевградски окръг, чл. 109, ал. I от Наказателния кодекс.
Следовател: подпис (не се чете)
Постановлението ми се обяви. 28.IX.1968 година
Обвиняем: подпис (не се чете)
***

(Продължава в следващия брой)