Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Позиция на ОМО „Илинден” – Пирин във връзка с платформата на албанските партии, изработена в Тирана


Като партия, която защитава правата на македонското малцинство в България, ние винаги сме подържали насърчаване праватa на малцинствата, но нищо от това, което се търси в платформата на албанските партии в Македония, няма никаква връзка с правата на малцинствата, правата на човека или демокрацията. В нея можем да видим само една националистическа програма, създадена в сътрудничество с премиер на чужда държава и в ущърб на държавата, в която са регистрирани и работят тези партии в Македония.
Самият акт на ходене на консултации при премиер на чужда държава е скандален. Никоя партия на малцинството в България не би си позволила такова нещо.
И ние никога не бихме си позволили такова поведение на първо място, защото е неправилно.
Когато малцинствени партии отиват да се съветват за своите платформи и политики извън държавата, в която живеят техните избиратели, те разрушават доверието между себе си и мнозинството, а също така поставят в лоша позиция и страната, с чийто премиер се съветват. Това неминуемо се отразява зле на добросъседските отношения, а те би трябвало да бъдат от основен интерес на движенията на малцинства.
Втората причина, поради която не бихме постъпили така, е, защото реакцията срещу нас би била жестока. Всъщност нашата ситуация е точно противоположната в България. Ние никога не сме си позволявали такова поведение, но пропагандата в България е създала за нас представа като за една пета колона под командването на Скопие, Белград, Атина, Москва или Вашингтон. Дори самото ни съществуване е използвано от отделни български държавници, като бившия президент Георги Първанов, за да се обвинява Македония за нарушаване на добросъседството.
Сред македонските правозащитни движения на Балканите досега не е изработена обща платформа, но сред всички нас съществува консенсус. И той, за разлика от платформата на албанските партии, е насочен към насърчаване на правата на малцинствата и правата на човека, и е в полза и на държавите, в които живеем. Нашият консенсус се основава на искането за признаване на македонските малцинства и тяхното третиране съгласно най-високите европейски норми.
За съжаление съседите на Македония не са толерантни като нея. Дори това, което се толерира в Македония, прилича на противодържавно поведение.
Ходенето на албанските партии на консултации в Тирана е ясен знак къде се крие истинската им лоялност, а албанският премиер в случая открито се намесва във вътрешните работи на съседна държава. Но това е и знак, че Албания смята, че Македония е в слаба позиция и тя иска да се възползва за нейна сметка.
Всичко това трябва да имат предвид всички македонски политици и да не позволяват повече тяхното неединство да бъде използвано срещу Р Македония. Крайно време е и македонските политици, независимо от тяхната партийна решимост, да постигнат базисен консенсус по основните национални и държавни въпроси, по които да няма никакви пазарлъци, нито компромиси, и по които те да настъпват винаги единни! Всички страни на Балканите имат такъв негласен национален консенсус освен Македония. Ако македонските партии и организации извън Македония като цяло имат такъв консенсус помежду си, защо да не могат да имат това и македонските партии в Македония?

Председателството на ОМО “Илинден” – ПИРИН