Свидетелства за един достоен македонец – Илия Воденов

НИЕ СЕ БОРИМ ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ

Самуил Ратевски
(Продължава от миналия брой)


Илия Атанасов Воденов е роден в село Калиманци, Санданска околия, на 27.07.1949 г. Още през 1964 г., като ученик в родното си село, в седми клас се включва в младежка македонска група. През 1965 г. на два пъти отказват да му издадат паспорт, защото се е писал в молбата македонец. На 1 май 1968 г. той, Димитър Ляпчев, Никола Лиманов, Георги Апостолов (Бишаров) и Любен Пиринков създават македонска група в село Калиманци. Благодарение на провокатора И.К. на 27 септември 1968 г. е арестуван, разпитван в ДС и осъден на две години затвор.

ИЛИЯ АТАНАСОВ ВОДЕНОВ е роден на 27.VII.1949 година в с. Калиманци, Благоевградско, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, грамотен, работник, безпартиен. Произхожда от средно селско семейство. Непосредствено след завършване на основното си образование ВОДЕНОВ е постъпил на работа в град Варна. За престоя в горния град е разказал на КАЛИНКОВ, че във Варна е имало изградена група от 6-има членове. През 1967 година се завръща в родното си село и от началото на т.г. е отпочнал работа в каскада „Санданска Бистрица”, Благоевградско.
За изяснение верността на казаното от ВОДЕНОВ, изградена ли е действително група, цели и задачи на същата
ПОСТАНОВИХ:
Да открия дело за оперативна проверка на лицето ИЛИЯ АТАНАСОВ ВОДЕНОВ от с. Калиманци, Благоевградско. Същото да бъде заведено на майор ИВАН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ, зам. началник отделение на КДС – Сандански. Под псевдоним Ру…а..
ПРЕДЛАГА /ЗАМ. НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ КДС/ майор: подпис (не се чете)
СЪГЛАСЕН /НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ЛИНЕЙНО/ майор: подпис (не се чете)
Отпечат. в 1 екз.
Изпълнил: Младенов
Написала: Паскалева
19.8.1968 година
***
Строго секретно
Екз. единствен
НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ – КДС
ТУК
печат: ОТДЕЛЕНИЕ КДС /нечетливо/, вх. №1012 от 23.VIII.1968 г.
РАПОРТ
Относно: проведен разговор с ДВ Коричков
***
Строго секретно
Екз. единствен
НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ – КДС
РАПОРТ
Относно: Проведен разговор с бивш аг. „Виктор”
На 22.VIII.1968 год. проведох среща с бившия агент „Виктор”.
Срещата бе проведена в 20.30 ч., в подходящо помещение, на която агентът съобщи следното:
До 12.VIII.1968 год. той бил работил заедно с лицето Илия Атанасов Воденов от с. Калиманци към каскада „Санданска Бистрица”. Воденов притежавал две книги с македонско националистическо съдържание, обаче как са били озаглавени агентът не помни.
Един ден агентът запитал Воденов дали не се плаши от МВР за писания от него лозунг на стената на читалището в с. Калиманци. Воденов му казал, че той от никой не се страхува.
Агентът разказа, че когато били на работа на обекта „Туричка черква”, Воденов направил опит да вземе от него детонатори и капсули, обаче той не му дал, хванал му ръката и не позволил да вземе.
Други разговори не са водели.
Поставена му бе задача на 22.VIII.1968 год. да бъде в гр. Сандански, където да се срещне с Воденов. В разговор с него да му се оплаче, че не му е разрешено от МВР да отиде на гости в СФРЮ. Той вече си променил мнението и по много въпроси започнал да мисли съвсем друго, сега вече е разбрал, че и той трябва да бъде македонец. Да потърси литература и го попита как стои македонският въпрос.
Да го покани да отидат на риба, той имал капсули и взрив, само че взривта била зарита в земята покрай пътя, близо до с. Бельево. Ако обектът му потърси капсули и взрив, то агентът да му каже, че той по-добре ще го съхранява и по-безопасно.
Отп. в екз. единствен
Екз № 1 към дело.
Зам. началник отд. КДС
Нап. Стоянов
Майор: (не се чете)
Изп. Спасов
***
ЗАЯВЛЕНИЕ
от *** *** от с. Калиманци, Благоевградско
На 27 август 1968 год. към 21.30 часа в двора на училището на с. Калиманци се събрах с лицето Илия Ат. Воденов. В разговора с него аз продължих разговора ни от 25 август т.г. за настроенията и работата на македонците по македонския въпрос. Обясних му, че през деня съм се срещал с др. Спасов от МВР, който бе дошъл при мен да ми търси… Обещах му да му дам, но по-късно.
От разговора с него разбрах, че те… нищо не знаят по нашия въпрос. Воденов наистина ми поверва. След това аз го разпитах кои са младежите в неговата (Воденов) група. Тогава той ми разказа следното: Той е създал организация, която наброява 14 човека. 7 от членовете на организацията са младежи от с. Калиманци, а именно Любен Ив. Пиринков, брат му на Лиманов, Димитър, Никола ***, ***, ***, *** и ***.
Освен младежите от Калиманци като членове на организацията са били привлечени 2-ма младежи от село Ковачево, на които имената не запомних, един от Горно Спанчово, на име Христо.
Освен това ми разказа, че имало група от младежи от с. Старчево, а по един младеж от Илинденци и Черешница, на които имената не запомних.
По-нататък го запитах каква дейност досега са провели и как смятат да водят борбата. На това нещо Воденов отговори, че тяхната организация се нарича НМРО (Нова македонска революционна организация) и смятат на първо време набирането на оръжието, което се намира по хората в селата, и се преустановят телефонните връзки и се отиде до Кулата при граничарите и се вземе повече оръжие от склада на поделението. Когато аз му зададох въпрос, че от селата може да се потърси връзка с центъра от Петрич, Воденов ми каза, че предварително ще имат часови, който няма да позволи контакт с центъра.
По-нататък го запитах за досегашната дейност на организацията. Той ми разказа, че организацията е направила преди известно време (около седмица) сбирка в района на стопанския двор на с. Калиманци. На тази сбирка Воденов е прочел някакъв материал за македонските борби. Докладът е бил изнесен пред групата от Калиманци. Освен това ми разказа, че… печат от дърво и смята да направи …я печат от фасонка от ел. крушка. Работи се върху оформяне на знаме с човешки бой, на което ще бъде нарисувано върху жълт фон петолъчка със сърп и чук, над него надпис „Свобода или смърт”. Знамето не е довършено поради липса на блажни бои.
Той е измислил шифър и го е раздал по хората от другите села. Замислил е да снабди членовете с лични карти, като за целта е събрал по 2 снимки. Но Георги … е дал само 1 снимка и за … е изгубил доверие.
Групата от с. Калиманци е избрала ръководство: председател – Илия Воденов, командир – Димитър Ляпчев, домакин … Пиринков и комисар Никола Лиманов. Определени са … 2 лева месечно за членски внос и имат вече събрани около 12 лева. Задължението на … е да съхранява взривните материали и оръжието, ако има такова. Засега имат малко взрив и фитил, които са под съхранение на Воденов.
Архивата на организацията (списъкът на 24 човека с години на рождение, местожителство, печат и снимка) се съхранява от Воденов на специално място (някъде в двора на къщата му).
За уверение, че аз се занимавам с дейност по македонския въпрос, аз дадох на Воденов една история на македонските борби от автора Диньо Кьосев и др. македонски.
След това го предупредих, че обстоятелствата са крайно неподходящи за провеждане на дейност и да не бързат с търсенето на нови членове, а наличните такива да се проверяват и проучват. С това смятам, че го убедих.

(Продължава в следващия брой)