Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ЧЕСТВАНЕ НА 107-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

Любомир Марков


На 4 декември 2016 г. в Банско се проведе честване по случай 107-годишнината от рождението на Никола Вапцаров. Организатор бе ОМО „Илинден“-ПИРИН, като присъстваха петима съпредседатели и седмина членове на Централния съвет на партията, членове и гости от цяла Пиринска Македония. Честването се проведе пред паметника на Никола Вапцаров в центъра на града. Бяха поднесени цветя пред паметника. Реч-рецитал в чест на поета изнесе Боян Бибишков от гр. Сандански. Празненството продължи в ресторант в село Баня.

На 4 декември 2016 г. в с. Баня, Разложко, се проведе заседание на Централния съвет на ОМО „Илинден“-ПИРИН, като присъстваха всички съпредседатели от кворума: Георги Христов (Благоевград), Иван Сингартийски (Гоце Делчев), Ангел Безев (Копривлен), Крум Филатов (Коларово) и Стойко Стойков (Сандански). Присъстваха трима околийски председатели: Христо Джупанов (Разлог), Атанас Мутлешов (Сандански), Георги Мангалов (Гоце Делчев), и още четирима членове на Централния съвет: Стефан Терзиев (Хаджидимово), Елена Кадева (Банско), Райна Стаменова (Черниче), Боян Бибишков (Сандански).

Изнесен бе доклад за дейността през последните месеци, като главни теми бяха: засиленото наблюдение над РБългария от Страсбург поради нерегистрирането на македонски организации, промените в Закона за регистрация на организации и позицията на партията по него, изготвянето на годишния доклад за правата на македонците в България, местната дейност на партията.

Втората точка от дневния ред бе посветена на положението с регистрацията на македонски организации в страната. В точка трета бяха обсъдени предстоящите избори в Македония, а в точка четири – зачестилите нападки срещу партията в регионалния печат, и по-конкретно клеветите в „Топ Преса“ и „Градът“. Множество други проблеми и задачи бяха засегнати в точка „разни“.