.

ДА БЪДЕ ЧЕСТИТА, МИРНА И УСПЕШНА НОВАТА 2016 ГОДИНА

ЯН ПИРИНСКИ


Всяка Нова година ние чакаме с радост, с вълнение и надежди за нещо по-добро. И неволно поглеждаме назад – с малко тъга по постигнатото през месеците, които са изминали, но и с вяра, че в бъдеще ще постигнем желаните успехи.
С какво ще я запомним 2015 година? Преди всичко с онова, с което помним и другите години. Тотално отричане регистрирането на партията и други македонски организации и сдружения в страната.
Ще я запомним и с това, че се появи и една страшна закана за хората – тероризмът. Все по-голям брой хора на цялата планета стават жертва на терористите. Все повече хора разбират, че е наложително да се засилят усилията в борбата против тази ужасна за човечеството сган.
Все повече хора разбират, че трябва да бъдат унищожени мегаломанските изблици от миналото.
Да се сложи край на насилието и отнемане правата на малцинствата, за използване на сила срещу етническите и верските убеждения на хората.
Но нека да се върнем към Новата 2016 година. Какво може да очакваме от нея?
Преди всичко Република Македония да продължи борбата си против терористически групировки в страната. Партиите да бъдат винаги единни в защита на националната кауза. Да се грижи за своите чеда, разпръснати по цял свят, и най-вече на тези в съседните страни.
Да очакваме, че разумът ще надделее, и на нас, македонците, които живеем в България, ще ни бъдат дадени правата, които всъщност имат малцинствата във всички демократични държави.
Да очакваме, че с влизането на всички в общия европейски дом държавниците и политиците ще забравят за своите ретроградни визии и ще погледнат света с нови, с чисти очи?
Да очакваме, че изтъкнати учени ще направят така, та и останалите техни колеги да разберат: да почитат историята, културата, традициите и на другите етноси, така както почитат и собствените.
Да очакваме, че човечеството ще приеме нашите общочовешки идеи и принципи за правда и свобода на всички хора по света като хуманен повик за осъществяването на хармонично съжителство и просперитет на всички народи.
С тези очаквания редакционната колегия на вестник „Народна воля” пожелава на нашите читатели и сътрудници, на техните семейства, както и на нашите спонсори много, много здраве и щастие през Новата 2016 година!
Нека Вие, уважаеми приятели, по вашия път намерите само добрини, човечност и светлина!
Нека, братя македонци, решително, с воля и разум, обединени да се борим за тържеството на нашата победа!
Нека да ни бъде честита, мирна и успешна Новата 2016 година!