Свидетелства за един достоен македонец

БОРЕЦ ЗА СУВЕРЕНА И ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНИЯ

Самуил Ратевски
(Продължава от миналия брой)


Роден на 21 юли 1918 г. в Св. Врач (Сандански), Илия Божиков Тевилов е активен борец за македонската кауза. Осъден през 1949 г. на 2 години затвор за участие в македонска организация, той и след излизането си от затвора продължава своята дейност, за което е тормозен от органите на ДС. За създаването на македонска организация през 1969 г. е осъден на 4 години затвор, а наскоро след излизането му е изселен за две години в Шуменски окръг. Тормозът продължава до влизането му в старчески дом.

Разполагаме с проверени данни, че в момента обектът е с влошено здравословно състояние и е заминал за гр. Сандански и настанен в старчески дом.
Моля нареждането Ви да се установи адресът, на който живее обектът, за което да бъдем уведомени писмено с цел препращане делото за по-нататъшното му оперативно обезпечаване от Районно у-ние на МВР – гр. Сандански.

ЗАМ. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 06 ДС
Майор: подпис (нечетлив)
Нап. в 2 екз./ №1 – адресатът / №2 – КД / Изп. и нап. Релинов

***

По вх. №1994/18.05.1984 год.
СТР. СЕКРЕТНО
ПЕЧАТ: МВР /РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ/ рег. №3222 … №____ /22.VI.1984 г./, 2800 САНДАНСКИ
ПЕЧАТ СОФИЙСКО ГР. У-НИЕ/№9802, 25.06.1984 г.
ДО НАЧАЛНИК НА СОФИЙСКО ГР. У-НИЕ МВР – СОФИЯ

На№7151/15.05.1984 год.
Уведомяваме Ви, че лицето ИЛИЯ БОЖИКОВ ТЕВИЛОВ, род. 1916 год., от гр. Сандански, е настанен в старчески дом в гр. Разлог.

НАЧАЛНИК РАЙОННО У-НИЕ МВР: подпис (Ив. Спасов)
Отпечатано в 2 екз./ №1 – адресантът / №2 – КД / Изп. Рошков / Нап. Р.К. /20.06.1984 г.

(Продължава в следващия брой)