Спомени на Иван Николов Капитанов

ЗА БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И САМОСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА МАКЕДОНИЯ

Доц. д-р СТОЙКО СТОЙКОВ


Роден съм през 1942 г. Дедо ми се е виждал с Гоце Делчев, виждал е и Пейо Яворов как се е крил тук (в Яново), с дядо Илия Кърчовалията, с дружината на Яне Сандански и се организирали заедно с дядо Димитър Гърбов (и той ми е дядо). Бил е доброволец в Македоно-Одринското опълчение заедно с дедото на Георги Христов, който там е бил ранен. Стигнал чак до Дарданелите. По-късно започват да носят оръжие от Гърция с цяла каруца от линията „Метаксас“, но ги откриват гърците и те скриват пушките и донасят само по 4-5 на рамо. От разказите и думите на дедо ми аз се надъхах за ВМРО. Започнах да търся и намирам оръжие . бех 15-ина годишен.
Още като ученици в пети-шести клас се събирахме в Конака (Кремидарката), за да решаваме задачи и тълкувахме идеите на Г. Делчев, Яне Сандански, капитан Паница, Никола Вапцаров. Митко рисуваше Вапцаров, Гоце, Яне. Обсъждахме техните идеи. По-късно организирахме група от ученици да следваме техния пример. Предложи го Благо. Създадохме група, за да се махне границата и да се създаде обединена Македония. Станахме членове на ВМРО II и започнахме всяка вечер да се събираме. И така се оформи нелегална въоръжена група, за да се борим за независима Македония.
Първоначално групата беше от:
1. Благой Гущеров;
2. Димитър Бундов;
3. Митко Киров от с. Петрово;
4. Иван Иванов от с. Капатово;
5. Иван Капитанов;
6. Кирил Панчев.
След това на едно събрание приехме с желание:
7. Кирил Попов;
8. Лазар Грозданов;
9. Йордан Захариев;
10. Владимир Бубов;
11. Георги Джолев;
12. Любен Бубов;
13.Славчо Захариев;
14. Страхил Таратинов;
15. Живко Коляшев.
Йордан Захариев аз го направих член. Веднъж отиваме на училище в Катунци заедно, а аз носех пистолет. Дадох му пистолета да го смаже и така стана член. После приехме още ученици от с. Петрово:
16. Илия Кутузов, който имаше едно съндъче патрони;
17. Илия Милев;
18. Борьо Томалянов;
19. Илия Дамбов.
Бехме най-малко 20-30 човека. От Петрово имаше 12-13 души (Халачев, Динката Мильов, двамата братя даскалите), от Яново 12-14 и по един от Голешево и Лехово. Имаше и много от Петрич. Като тоя Иван Капатски.
Живко Коляшев бе избран за знаменосец. Първата задача беше на мен за събиране на оръжие и патрони. И така започнахме усилено да събираме оръжие. Аз бях задължен за оръжието. От Владимир Бубов имаше 2 броя карабини и патрони. От Иван Капитанов – 2 броя карабини, 1 брой пистолет, 2 броя бомби, 1 брой бинокъл, два снаряда, 100-милиметрови, за оръдия, 100 броя патрони и една сабя, която взехме от къщата на Димитър Бундов. От Илия Кутузов от Петрово земахаме сандъче патрони. От дедо Гърбата и моя дедо – патрондаши. От Лехово земахме барут.
Като ни хванаха после, не намериха всичкото оръжие.
Като се увеличи групата, взехме решение да се заклеваме в името на Македония, да бъдем верни до края. Димитър Бундов, който пишеше стихотворения, написа клетвата, а Иван Капитанов подготви оръжията: Библията, един пистолет и една кама. Отидохме във воденицата – там живееше Иван Тапулев. Нямаше ток, та на фенер седнахме около масата. Благо Гущеров започна да чете клетвата, а останалите повтарят след него. Заклехме се в името на самостоятелна Македония да се борим. И накрая всички целуват Библията, пистолета и камата, и казват: „Заклех се, няма да предам дружината. Който предаде групата, да бъде сурово наказан”.
(Когато ни предаде Данчо Далев, аз казах на Гущеров: „Дай да го утепам, той се е клел, че ако предаде, ке бъде убит“. Данчо Далев от Петрово го избрахме за касиер на организацията за събиране на пари за купуване на оръжие и за да ушием знамето. Той ни издаде – съдя по това, че стана шофьор на милицията.)
И после почнахме да разнасяме позиви за самостоятелна Македония.
Иван Капитанов взима едно магаре, за да не го хванат, качва се на магарето и лепи позиви: къщите на видни комунисти – на портата на Барбарото, на кмета Сотир Джухтов и на други видни комунисти; и по дървета, по стълбове, на лъката… На сутринта целото село с позиви. А Иван Топулев дяла дървета и пише за свободна Македония. Наредихме на Киро Панчев и Гошо Попов да издялат печат за позивите ВМРО II.

(Продължава в следващия брой)