Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
До президента на Република България
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, НИЕ ПРИВЕТСТВАМЕ ВАШАТА ИНИЦИАТИВА ДА СЕ НАПРАВЯТ НЕОБХОДИМИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТ ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СДРУЖЕНИЕ АНТИЧНИ МАКЕДОНЦИ


Нашето виждане е свързано с поправки, които да не допускат възможност да се злоупотребява с права от когото и да било и с цел ограничаване правата на останалите граждани, особено на най-ранимата част от нашето общество - малцинствата, и в частност с правата на македонския етнос, каквито опити (противоконституционни) текат сега за дерегистрация на нашите две сдружения.

Такъв успешен опит се случи с дерегистрацията на ОМО „Илинден“ - ПИРИН преди 20 години, но РБ беше осъдена в ЕСПЧ за това, а ангажираните с решението магистрати - посрамени, защото се касае за универсални човешки права, императивни за всяка правна система.
Читај
Според американскиот лингвист Фридман:
БУГАРИТЕ НИКОГАШ НЕ ГО ПРИЗНАЛЕ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, А СТАВОТ НА БАН Е ВРАЌАЊЕ ВО ВРЕМЕТО НА ФАШИЗМОТ
(По македонскиот печат)


Заклучокот на Бугарската академија на науките (БАН) дека македонскиот јазик не постои, односно е дијалект на бугарскиот јазик е враќање во времето на фашизмот, смета професорот Фридман, долгогодишен шеф на Катедрата за јужнословенски јазици на Универзитетот во Чикаго кој повеќе од 30 години се заминава со лингивистиката на Балканот.

Според американскиот лингвист Фридман, негирањето на македонскиот јазик и македонските дијалекти од страна на БАН е дел од политиката на негирањето на македонското малцинство во Бугарија.
Читај
Паника сред антимакедонците в България
ОТЧАЯНИ ОПИТИ НА ДАНС, ВМРО И ПРОКУРАТУРА ДА СПРАТ ПРИЗНАВАНЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО
БЪЛГАРСКО ЧУДО ЗА ДВА МЕСЕЦА
Любомир Марков


Съгласно чел 3 (2) на устава на дружеството „Негови членове могат да бъдат всички граждани на РБългария с македонско и др. самосъзнание“. „Всички граждани на България“, с „македонско и др(уго) самосъзнание“! Ето какво пише обаче прокуратурата: „съгласно чл. 3, ал. 2 от устава на сдружението негови членове могат да станат само и единствено граждани на България, които са с македонско или др. (без да се конкретизира точно какво) самосъзнание, но не и с българско самосъзнание“.
Читај
Исторически истини от български учени
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Проф. Веселин Бешевлиев
(Продолжува од минатиот број)Явява се сега въпросът дали между Херодотовата приказка за Пердика и преданието за Каран-Архелай има някаква връзка? Според Abel и Gutschmid в основата на преданието за Каран-Архелай лежи всъщност приказката за Пердика и неговите братя. Обаче двата разказа се различават доста много както по съдържание, така и по отношение на подробностите, за да могат да имат някаква тясна връзка помежду си. Освен това едва ли може да се допусне, че Херодот ще е пропуснал да спомене разказа за завземането на града Едеса под предводителството на кози, който разказ така добре би подхождал за неговите истории.
Читај
Писмо до редакцията
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИО НА УБАВИО ВЕСТНИК „НАРОДНА ВОЛЯ“

Ние, македонците от с. Гореме, много се разстроихме, когато разбрахме, че Зоран от Струмица не е поканен на вечера в Елисейския дворец. Още повече се разстроихме, като разбрахме, че може да падне от стола, на който седи.

Това момче, седейки на тове стол, нещо повече - от две години нанесе повеке вреди на Македония и македонците отколку що й нанесоа враговете за 120 год. За да го потупаа по рамото във Вашингтон или да го поканат на вечера в Париж, готов е да си унищожи държавата.
Читај
Свидетелства за един достоен македонец - Стоян Герасимов Василев
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Самуил Ратевски


ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПИТ

След като разговаряхме известно време, момчето, за което по-късно разбрах, че се казва НИКОЛА, ме попита дали имам желание да работя по „македонския въпрос“. Отговорих му, че този въпрос живо ме интересува и много искам да дам своя принос в разрешаването му в полза на македонския народ, но до този момент не съм имал възможност за това. Отговорих му по този начин, защото не го познавах. В действителност преди пет години написах в селото един лозунг, който закачих на мястото, където са афишите за филмите. Същият имаше текст: „СМЪРТ НА УБИЙЦИТЕ! ДА ЖИВЕЕ НАРОДЪТ!“.
Читај
Васил Стерјовски, пратеник во Парламентот на Албанија
БУГАРСКО МАЛЦИНСТВО ВО АЛБАНИЈА НЕ ПОСТОИ
Васил Стерјовски, пратеник во Парламентот на Албанија
(Обраќање на Стерјовски пред албанскиот Парламент)Албанија мора отворено да каже, дека обидите на Софија за асимилација на Македонците во Албанија како Бугари не се добрососедство, туку отворен напад.

Во името на партија која ги претставува Mакедонците во Албанија – Македонска алијанса за европска интеграција, сакам тука, пред целата јавност, да ја покренам загриженоста на македонската заедница во Албанија која изминатите години се соочува со растечки тренд и континуирани напори на бугарските власти да го асимилираат нашето малцинство.
Читај
Акад. Иван Катарџиев
ЕДНО ПАТУВАЊЕ ОД ПИРИН ВО СКОПЈЕ, ГЛАВЕН ГРАД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1944-1989. ЧЕКОРЕЊЕ ВО ВРЕМЕТО И ПРОСТОРОТ

Годините 1946 и 1947 се одликуваат со динамична активност на македонската прогресивна мисла во Бугарија за создавање на своја македонска теорија за ослободителни борби на македонскиот народ во минатото и за создавањето на реални политички цели во интерес на иднината и единството на македонскиот народ на Балканот. При крајот на 1946 и почетокот на 1947 година Македонците во Бугарија влегуваат во отворена борба со носителите на великобугарскиот национализам. Доказ за тоа е одбраната на македонскиот национален идентитет и државност во дебатата за македонската нација што ја организирала македонската емиграција во Софија при крајот на 1946 и почетокот на 1947 година.
Читај
Живиот јазик – помеѓу мечтата и историјата
ЗОШТО НЕКОЈ БИ СЕ МАЧЕЛ ДА ПРЕВЕДУВА АКО СТАНУВА ЗБОР ЗА ЕДЕН ИСТ ЈАЗИК?
Преземено од капитал.бг


Една од особеностите на словенската јазична група е дека нема случај два народи да зборуваат еден ист јазик или барем тоа да е официјално признаено.

За мене како писател што цел живот работи на полето на јазикот, за кого јазикот е и основен инструмент и суровина за работа, никогаш немало сомнеж дека помеѓу науката за јазикот и неговата практична употреба постои огромна разлика. Науката за јазикот всушност оди по јазикот, исто така како што историјата и археологијата одат по стапките на тоа што се случило, а не обратно. Не ни може да биде поинаку! Нештата што се случиле се прават од политичари, облечени како власт, а не од историчари.
Читај
Из дейността на ОМО „Илинден“ - ПИРИН
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С МАКЕДОНСКО САМОСЪЗНАНИЕ ПРЕЗ 2018 ГОД.

Дехуманизация на малцинството
През март 2019 предаването „Неудобните“, издание на „Благоевград нюз“ и „Топ преса“, излиза със своя 19-и епизод от втория си сезон под заглавие „Скандал! Епизод на „Неудобните” влезе в скандален текст на годишния доклад на ОМО „Илинден”!“ Става дума за годишния доклад за правата на македонското малцинство в България през 2016 г., в който бяха цитирани няколко предавания и вестникарски публикации, свързани с тази медия, като пример на слово на омраза. Те са недоволни от това, че са цитирани в доклада ни, макар да не посочват неточности в цитирането, нито пък, че са цитирани извън контекст.
Читај
След 30 години първа регистрирана македонска организация
”ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА”
(Продолжува од минатиот број)


Чл.15 (1) Сдружението изразходва имуществото си за:
1. Реализиране на целите и задачите на Сдружението съгласно този устав и съгласно чл.41 от ЗЮЛНЦ.
2. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата и спорта.
3. Подпомагане на социално слаби.
4. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.
5. Защита на човешките права.
Читај
Да си припомним миналото. Преди 19 г.: По повод “Десетте лъжи на македонизма” от Б. Димитров
КОЙ ФАЛШИФИЦИРА ИСТОРИЯТА?
Проф. Георги Радулов


Възрожденският патриотизъм, възрожденска самоотверженост, възрожденска чистота на помислите. Тези епитети се отнасят към водачите на българското възраждане. Много от тях в действителност го заслужават. Но една значителна част от българските възрожденци са със съмнителни човешки достойнства. Да вземем Петко Славейков. Я разкажете на българските ученици, че католическата пропаганда, поддържана от Австрия, Франция и полските емигранти в Турция, регистрира значителни успехи през периода 1860/61 г. Българинът Йосиф Соколски, е ръкоположен (2.04.1861 г.) от папата за Български епископ и Папски наместник.
Читај
Из дейността на ОМО „Илинден“ - ПИРИН
148 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКИЯ ВОЙВОДА И РЕВОЛЮЦИОНЕР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На 04.02.2020 г. от 16.00 часа по повод 148 години от рождението на вожда на македонската национална революция - Гоце Делчев, членовете на ОМО „Илинден”-ПИРИН от община Благоевград поднесоха цветя на паметника на революционера на площад „Македония” в Благоевград.
На тържеството присъстваше и съпредседателят на партията и главен и отговорен редактор на в. „Народна воля” Георги Христов. След поднасянето на цветята пред паметника на Гоце Делчев членовете проведоха разговор по актуални въпроси, отнасящи се за бъдещата дейност на партията
Читај
   НАРОДНА ВОЛЈА
Слоганот „Македонија е бугарска“ прогласен за официјална стратешка цел на Бугарија е закана по мирот
Читај
ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА ВОЙВОДАТА АТАНАС ТЕШОВСКИ
Читај
Гласовете ви чуваме
Читај
Бугарија да ги изврши пресудите во корист на здруженијата на Македонците
Читај
Бугарија сака да го наметне своето видување за историјата
Читај
В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Известявамe читателите на вестник „Народна воля“, че книгата „Гневът на правдата“ от Ян Пирински вече може да четете и на интернет на следния адрес:

www.gnevot-na-pravdata.comСКРЪБНА ВЕСТ

БОЯН КОСТОВ БИБИШКОВ

На 24 януари 2020 г. прерано ни напусна нашият другар в борбата за правата на македонците и приятел Боян Бибишков. Роден на 2 август 1952 г. в Елхово, Ямболско, македонец по произход по майчина линия от с. Ладарево, а по бащина от Разлог. Учил в Техникума по ел. промишленост в гр. Банско, дългогодишен културен активист в град Сандански. Последните 10 години той активно се включи в борбата на македонците за признаване и права като член на Централния съвет на партията и водещ на съборите в чест на Яне Сандански, като бързо се превърна в един от ключовите БОЯН КОСТОВ БИБИШКОВ фактори в ОМО „Илинден“-ПИРИН. Ще остане запомнен със своя широк характер, доброта, оптимизъм, с делата си, с изключителните си рецитали като водещ на македонските събори в Мелник. Бог да те прости и вечна ти памет, Бояне – ще ни липсваш!

(от Председателството, Централния съвет и от членовете на ОМО „Илинден“-ПИРИН в град Сандански).Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting