Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
ИМА ЛИ ДЪРЖАВА, КОЯТО Е ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДА Е ПОЛУЧИЛА ТАКИВА УСЛОВИЯ, КАКВИТО БЪЛГАРИЯ ДНЕС ПОСТАВЯ НА МАКЕДОНИЯ, ЗА ДА СТАНЕ ЧЛЕНКА НА ЕВРОСЪЮЗА?
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ТЪРСИ СЕ ДЪРЖАВА, КОЯТО ЖЕЛАЕ ДА СТАНЕ ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НО ПРИ УСЛОВИЕ ДА СЕ СЪГЛАСИ, ЧЕ НАРОДЪТ Й НЯМА СОБСТВЕН ЕЗИК И СОБСТВЕНА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ. А ЗАЩО ГИ НЯМА? ЗАЩО ЛИ? ЗАЩОТО НЕЙНА СЪСЕДКА, ЧЛЕНКА НА ЕС, ТВЪРДИ, ЧЕ ЕЗИКЪТ И НАЦИОНАЛНАТА Й ИДЕНТИЧНОСТ СА НЕЙНИ. А ДЪРЖАВА, КОЯТО ЩЕ ПРИЕМЕ УСЛОВИЕТО, ЩЕ ПОЛУЧИ БУРНИ АПЛОДИСМЕНТИ И ЧЕСТИТКА ЗА ВЕЧНАТА Й ПАМЕТ! АМИН!
ГЕОРГИ ХРИСТОВ


Злочеста е съдбата на Македония. Векове на превратности. Събития на величие и погроми. И колко нанизи от мъчителни и изстрадани стремежи към възход, към устояване на своята национална идентичност. Народ мъченик. Земя библейска, напоена с кръвта на безчетни храбри синове.

Става дума за Република Македония, за условия, които й поставя България. Македонците по целия свят са възмутени от наглостта на българските претенции. Едва ли Евросъюзът ще подкрепи България. Но каквото и да е, то не е фатално. Защото Македония има възможности да продължи напред, осъществявайки просперитет и спокойствие на своя народ. Така и ще бъде!
Читај
Интервју со историчарот проф. Стојко Стојков
МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА ЌЕ ОПСТАНЕ, А С ТОА И МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА!
(По македонскиот печат)


По барање на нашите читатели, интервју по втор пат со Стојко Стојков, истакнат член на претседателството на организацијата ОМО Илинден – Пирин, професор по историски предмети на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и истакнат борец кога во прашање се македонските национални интереси! Во оваа интервју ќе разговараме за моменталната состојба, односно за денешната актуелна ситуација помеѓу Бугарија и Македонија!
Читај
Из дейността на ОМО „Илинден“ - ПИРИН
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С МАКЕДОНСКО САМОСЪЗНАНИЕ ПРЕЗ 2018 ГОД.

Положението на македонското малцинство в България през 2019 г.
Нито едно от правата, предвидени в Рамковата конвенция за националните малцинства, не е дадено на македонското малцинство. В училищата децата не учат нищо за македонската нация и малцинство; напротив - получават информацията по начин, който не оставя място за съществуването на македонската нация и малцинство. Македонският литературен език продължава да не се изучава. По телевизии и медии постоянно и по различни начини се пласира единствено гледната точка, според която македонска нация няма и всичко македонско е българско. В историческите предавания и диспути македонската гледна точка не е застъпена.
Читај
Исторически истини от български учени
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Проф. Веселин Бешевлиев
(Продолжува од минатиот број)За да се оценят обаче правилно Демостеновите думи, трябва да се вземе под внимание любопитният факт, че неговият най-голям политически противник и враг, водачът на македонофилската партия в Атина - ораторът Есхин, не само не се противопоставя, но се съгласява напълно с мнението на Демостен, че македонците са варвари.
Забележително е, че и в достигналите до нас под Есхиново име писма македонците се наричат варвари...
Македонцитe се наричат варвари и от оратора Динарх от Коринт, който е бил също така един от голeмитe представители на македонската партия в Атина...
Читај
Писмо до редакцията
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИО НА ВЕСТНИК „НАРОДНА ВОЛЯ“

Ние, непокорните македонци от с. Гореме, поздрави пращаме на нашите братя покрай Вардар (реката барем е непокръстена) по случай големио ден македонски - величавио и трагичен Илинден. Поклон пред славните крушовци - Никола Карев, Питу Гули, Георги Стоянов и всички ония, що създадоа славната Крушовска република.
Мили комшии (не знаем дали сте вардарци, дали сте северняци, или други), много кротко приехте новото име, без проблеми се разделихте с най-ценни и свидни неща, за да станете дел от световните джандари. Дали знаете цената, що платихте за това (повекето не сте се замислили, а тия, що ве предадоа, добро знаат).
Читај
Свидетелства за един достоен македонец - Стоян Герасимов Василев
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Самуил Ратевски
(Продолжува од минатиот број)ВЪПРОС: - Какви са целите и задачите на организацията ви?
ОТГОВОР: - Основната цел на организацията ни е да води борба за „свободна“ и „независима“ Македония.
Задачите, които трябваше да изпълним за осъществяване на поставената цел, са: да пишем лозунги и позиви против властта и да накараме местното население да се почувства македонско, като го накараме да поиска отделяне от България и образуване на автономна Македония. Трябваше да водим агитация на местните хора и да ги приобщим към нашите схващания по „македонския въпрос“. За да вършим по-добре тази дейност, направихме и разделението на нашия край на съответни райони и определихме отговорници, от които ще се търси отговорност за извършеното по поставените задачи.
Читај
Колумна
БИТКАТА ТРЕБА ДА ЈА БИЈАТ ПОЛИТИЧАРИТЕ
Проф. д-р Наде Проева


Негирањето на македонскиот идентитет со барања за преобликување на македонската историја и преименување на македонскиот јазик – двата столба на идентитетот на секој народ – според бугарски терк, е безочно, дрско и невидено однесување во 21-от век и тоа од страна на членка на Европската Унија, којашто пак се цени како највисок демократски облик на политичко здружување и дејствување на европско тло досега, иако во случајот со Македонија тоа не го докажа.
Читај
Европскиот суд за човекови права, за која судот расправаше, ја осуди Бугарија
СТРАЗБУР КОНТРА ЗАЕВ И БОРИСОВ, ПОВТОРНО ЈА ОСУДИ БУГАРИЈА ЗА ОДНОСОТ КОН МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО (ДОКУМЕНТ)

Во пресудата донесена од Европскиот суд за човекови права, за која судот расправаше, ја осуди Бугарија поради повреда на правото за здружување по членот 11 од Европската конвенција за човекови права, во предметот „Македонски клуб за етничка толеранција во Бугарија и Радонов против Бугарија.

Пресудата е донесена по жалбата поднесена против Република Бугарија согласно член 34 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи („Конвенцијата”) од „Македонскиот клуб за етничка толеранција во Бугарија”, здружение со седиште во Благоевград, Бугарија и претседателот на нејзиниот одбор, Ангел Кирилов Радонов, бугарски државјанин („апликанти”), на 10 октомври 2013 година.
Читај
Акад. Иван Катарџиев
ЕДНО ПАТУВАЊЕ ОД ПИРИН ВО СКОПЈЕ, ГЛАВЕН ГРАД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1944-1989. ЧЕКОРЕЊЕ ВО ВРЕМЕТО И ПРОСТОРОТ

Нема причини да не му се верува на Митко Зафировски за достоверност на пренесените информации за тоа дека во тој период работата во реализацијата на Програмата за културна автономија во Пиринска Македонија била сосема запрена. Секако, оваа констатација се однесува на активностите на партиските форуми. Познато е дека во текот на 1947-48 година од Пиринска Македонија во НР Македонија биле испратени повеќе од 120 средношколци од разни профили за да го оформат своето образование во НРМ. Ако се имаат предвид материјалните можности на македонската држава во тоа време, демографските капацитети на Пиринска Македонија, отпорот на некои сегменти на бугарската власт и особено жестокиот отпор на бугарската опозиција во врска со политиката на државата спрема македонското прашање, тогаш треба да се признае дека тоа било реално, оптимално постигнување.
Читај
По повод најновото издание на БАН со наслов
„ЗА ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ“
(Продолжува од минатиот број)


Со ова Шапкарев предизвикува реакција од редакцијата на весникот „Ден“ (1875) за што еден читател охриѓанец напишал дека Шапкарев само настојувал книгите „што се назначуваат за нашите краишта да се напишани по тукашното наречје, зашто децата полесно можат да ги разбираат и нема да си губат толку време како сега со бащинъ язикъ“, по што од весникот реагирале со зборовите: „каква полоша мисла од таа треба да има г. Шапкарев? Тој знае каде цели. Денес букварче, утре други учебни книги и туку ќе видиш ти извадил и ти составил и некоја историја на македонскиот народ и др.“ (Ристовски Бл. Македонија и македонската нација, Скопје, 1995). Димитар Миладинов, учител од Струга (1810 – 1862) се истакнува во борбата за изгонување на грцизмот во училиштата и црквите; тој, заедно со својот брат Константин (1830 – 1862) по советот на В. Григорович кој престојувал во Македонија, се занимаваат ревносно со собирање македонски народни песни кои ги објавуваат во Загреб во 1861.
Читај
Да си припомним миналото. Преди 19 г.: По повод “Десетте лъжи на македонизма” от Б. Димитров
КОЙ ФАЛШИФИЦИРА ИСТОРИЯТА?
Проф. Георги Радулов
(Продолжува од минатиот број)Това се потвърждава от: близостта на част от запазените старомакедонски глоси със старофригийския език; писаното от античните историци, че Александър Велики е разговарял с фригите без преводач; островърхата шапка, носена от македонци и фригийци, известна като фригийска. Ще отбележим, че фригите са населявали земите между Струма и Вардар. Според Е. Петрова бригите (Фригите) са населявали З. Македония и по-специално земите около Охридското езеро и влизат в етногенезиса на много балкански племена. Това се внушава и от легендата за възникване на македонската царска династия, където се казва, че цар Пердика с братята си се установил близо до градините принадлежали на цар Мидас (фригийски цар).
Читај
Из дейността на ОМО „Илинден” - ПИРИН
ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА ВОЙВОДАТА АТАНАС ТЕШОВСКИ
Ангел Безев


На 31.05.2020 годна представители на ОМО „Илинден”-ПИРИН от секциите в Копривлен, Тешово и Ляски положиха цветя пред паметника на войводата Ат. Тешовски в родното му село Тешово. Заради извънредното положение станалото вече традиционно честването бе отменено. По решение на Централния съвет цветя по повод 115 години от убийството на Ат. Тешовски бяха положени от секциите в община Хаджидимово. След полагането на цветя и едноминутното мълчание в памет на войводата срещата продължи в разговор за спечелените две дела от македонски сдружения в България.
   НАРОДНА ВОЛЈА
Слоганот „Македонија е бугарска“ прогласен за официјална стратешка цел на Бугарија е закана по мирот
Читај
ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА ВОЙВОДАТА АТАНАС ТЕШОВСКИ
Читај
Гласовете ви чуваме
Читај
Бугарија да ги изврши пресудите во корист на здруженијата на Македонците
Читај
Бугарија сака да го наметне своето видување за историјата
Читај
В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Известявамe читателите на вестник „Народна воля“, че книгата „Гневът на правдата“ от Ян Пирински вече може да четете и на интернет на следния адрес:

www.gnevot-na-pravdata.com
Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting