Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
   НАРОДНА ВОЛЈА
ОТЧАЯНИ ОПИТИ НА ДАНС, ВМРО И ПРОКУРАТУРА ДА СПРАТ ПРИЗНАВАНЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
ВОСПАЛЕНИ БУГАРСКИ ХЕМОРОИДИ!
Читај
ЧЕСТВАНЕ НА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ
Читај
В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Известявамe читателите на вестник „Народна воля“, че книгата „Гневът на правдата“ от Ян Пирински вече може да четете и на интернет на следния адрес:

www.gnevot-na-pravdata.comПоезия

З А В Р Ъ Щ А Н Е

Отваря утрото вратата
и търка сънени очи.
Един задъхан лъч в душата
събужда пъпки и мечти.

Но ги събужда много трудно
и всъщност нищо не трепти.
Славейчето, в гърдите будно,
защо замислено мълчи?

Безкраен хоризонтът мами
недомечтания ти път.
От утрото до късен заник
към него дните ти летят.

Светило пада върху мрака –
с мечти е пътят озарен,
и там безсмъртие те чака,
ако изобщо си роден.

ПЕТЪР ХРИСТОВ
ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

TJ-Hosting
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2019 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting