Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
   НАРОДНА ВОЛЈА
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
СТИПЕНДИИ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО Р МАКЕДОНИЈА
Читај
МАКЕДОНЦИТЕ ПРАЗНУВАХА 117 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКАТА ЕПОПЕЯ
Читај
В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Известявамe читателите на вестник „Народна воля“, че книгата „Гневът на правдата“ от Ян Пирински вече може да четете и на интернет на следния адрес:

www.gnevot-na-pravdata.com

НОВА КНИГА   НОВА КНИГА   НОВА КНИГА
ОСЪДЕНА НАДЕЖДА

Излезе от печат книгата “Осъдена надежда” от доцент д-р Стойко Стойков. Тя е посветена на историята на ОМО „Илинден“ от нейното създаване през април 1990 г. до нейното разпадане в края на 1992 и началото на 1993 г. Базирана е върху голям брой оригинални документи, материали и спомени на участници в събитията. Включени са и много цитати от ключовите документи от това време. Обхваща 173 страници, формат А5, и е снабдена със 186 бележки под линия. Можете да я закупите в редакцията на вестника за символичната сума от 5 лева.СКРЪБНА ВЕСТ
Илия Даскалов

На 12.06.2018 година в гр. Варна почина Илия Даскалов, роден на 02.07.1927 година в село Враня, Санданско.
Илия Даскалов бе член на македонското дружество “Македонска мисъл” в гр. Варна и като такъв участва най-активно във всички мероприятия на дружеството. Голям почитател на вестник “Народна воля” и редовен абонат на вестника от 1992 година.
Редакцията на в. “Народна воля” изказва най-искрени съболезнования на опечалените!
Почивай в мир, Илия!Поезия

ВЛЕЗ ВО ЕВРОПА

За влезот во Европа,
за влезот во НАТО
на нашата врата тропа
нешто старо нам познато.

Потпрена врата от Грци,
и от „брака“ Бугари
исти хиени и волци -
ех, пусти мераци стари.

Нека да бидем поганци,
азиатци, африканци,
па дури и марсианци
само не и Македонци!!!

Како Бугари ли да влеземе
и ко грчки славофони?
Туѓо име ли да земеме,
да сгазим божјите закони?

Со нас да биде БОГ и нека
да влезем како МАКЕДОНЦИ!
Да не брзаме, полека, лека
Александрови потомци!

Без нашто име не ни требе
ни Европа, ниту НАТО.
Македонската земја и небе -
чисто сребро, чисто злато.

Коjшто сака да кумува,
нека смени своjто име,
а за нас да не умува:
МАКЕДОНЦИ ке не има!

ДИМИТЪР ИВАНОВ


Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting