Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Оглас на Министерството за надворешни работи на Република Македонија

ПРИОРИТЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ВО ОДНОС НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА МНМ И ДИАСПОРАТА

(Преземено од „Курир")


Амбасадата на Република Македонија во Софија, во прилог, ви доставува информација, упатена од Секторот за “следење за националните приоритети” во Министерството за надворешни работи на Република Македонија во однос на финансирање со наменски буџетски средства на проекти за 2016 година, кои се од интерес за припадниците на македонските национални малцинства и дијаспората, со молба за евентуално објавување во Вашиот весник “Народна волја “.
Утврдениот рок за аплицирање со предлог проекти од страна на заинтересираните трае до 01 септември 2016 година и треба да се достават до наведениот Сектор, преку Амбасадата во Софија или дирекјно на e-mail: proekti2016@mfa.gov.mk. или на: dijaspora@mfa.gov.mk
Амбасадата на Република Македонија би ценела, за овој настан да бидат информирани и претставниците на други македонски организации и друштва.
Амбасадата на Република Македонија ја користи оваа пригода да Ви ги упати изразите на своето високо почитување.
Софија, 08 април 2016 г. Амбасада на Република Македонија.

ПРИОРИТЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ВО ОДНОС НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА МНМ И ДИАСПОРАТА

Министерството за надворешни работи ја продолчува праксата за поддршка на идеи и иницјативи на македонските национални малцинства (МНМ) во соседните држави на Република Македонија, односно македонските заедници во дијаспората, во форма на конкретни проекти.
При разгледувањето на проектните пријави добиени од страна на поединици и здруженија кои се дел од појавните облици на организирање на МНМ и дијаспората, Министерството за надворешни работи ќе обрне посебно внимание на иниацијативите кои се однесуваат на;
- Организирање на курсеви по македонски јазик во соседните држави на Република Македонија во времетраење од најмалку 6 месеци, како и спроведување на завршни испити за утврдување на стекнатите знаења на учесниците на курсевите. Дополнително, потребно е курсевите да се одржуваат во повеќе населени места во определена држава или област, формирање на групи – учесници од 10 – 15 деца, како и усогласување на наставната програма согласно насоките од Министерството за надворешни работи;
- Во однос на проектите кои имаат за цел стимулација на издаваштвото и разните облици на информирање во земјите со значителна концентрација на Маакедонци, Министерството за надворешни рабити ќе се води од потребата за континуирано издавање на најмалку по един весник на македонски јазик во соседните земји, уако и иницирање на нови вестници во земјите каде што не се издаваат и/или печатење на нови весници специјализирани за македонските малцинства од конкретна област. Притоа, од проектните извршители ќе се бара да издаваат информативните гласила, уако и во истите да се обработуваат теми и содржини кои директно се однесуваат на активностите и проблемите на македонските малцинства и македонските заедници во односните земји;
- Воспоставување на електронски и интернет медиуми, како и изработка на тематски радио и телевизиски емисии, кои би биле еметувани најмалку еднаш чесечно;
- Отворање на културни катчета во места со значителна концентрација на македонско население, кои бо биле користени за разни активности: одржување на курсеви по македонски јазик (вклучително и online настава), проекција на документарни филмови, предавања, изведби на културно – уметнички друштва, театарски претстави итн.;
- Промоција на македонската историја, традиција, култура;
- Реализација на проекти кои предвидуваат размена на младите припадници на македонските национални малцинства со нивните врсници од Република Македонија, во насока на интензивирање на контактите на Република Македонија со своите сонародници во соседните држави.

   НАРОДНА ВОЛЈА
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БИТКАТА ТРЕБА ДА ЈА БИЈАТ ПОЛИТИЧАРИТЕ
Читај
„ЗА ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ“
Читај


СКРЪБНА ВЕСТ

ИВАН ЛЮТОВ

На 05.03.2016 година след продължително и тежко боледуване почина Иван Атанасов Лютов.

Роден на 23.06.1937 година в село Самуилово, Петричко, Иван е един от най-известните македонци в селото. Още в началото на прехода той тръгва да търси истината за Македония и македонците и да се бори за нейното признаване. Отначало тръгва с ОМО „Илинден”. По-късно, след основаването но ОМО „Илинден”-ПИРИН се присъединява към нея и става неин член.

Макар че е преследван, дори е понесъл няколко бухалки по гърба при пътуването за Самуилова крепост и Роженския манастир, той търпи и продължава своя път за осъществяването на идеята.

Дълги години бе разпространител на в. „Народна воля”.

Поклон пред паметта му!
От Председателството и ЦС на ОМО „Илинден”-ПИРИН, от редколегията на в. „Народна воля” и секцията на партията в с. Самуилово
Гледай македонска МРТ!
on.net.mk/zulu-tv/mtvOur Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting