Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Докога България ще продължава да отрича македонското малцинство и отнема правата и свободите им?

ДИСКРИМИНАЦИЯТА СРЕЩУ МАКЕДОНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА


Основните проблеми на македонското малцинство у нас остават непроменени и тази година. Това се казва в годишния доклад за правата на македонците в България през 2015 г. на организацията ОМО „Илинден“ - ПИРИН, който стана известен миналата седмица.
Сред основните проблеми на македонците у нас според доклада са отричането на съществуването на македонско малцинство у нас и лишаване на хората, самоопределящи се като македонци, от правата, предвидени в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Като ключови проблеми се сочат и отказът на властите да водят диалог с представителите на малцинството и да регистрират македонски организации, словото на омразата към македонците и дискриминация на етническа основа.
„Единствените положителни новости, които биха могли да се посочат тази година, са осъществените за пръв път контакти на една македонска организация с две институции и получено уверение за промяна на Закона за регистриране на НПО, което евентуално би могло при добра воля да вдигне институционалната блокада пред регистрирането на македонски организации в България“, смятат от ОМО „Илинден“ - ПИРИН.
Макар през 2015 г. да не са правени нови декларации от официални лица или институции, отричащи съществуването на македонска нация и на македонско малцинство у нас, „факт е, че не е направено нито едно заявление в посока на признаване на македонското малцинство или дори намек за спиране на отричането“. „Дискриминацията продължава непроменена, като институциите предпочитат да изтъкват други, „по-приемливи мотиви“, а не простото отричане на съществуването на македонско малцинство у нас”, се казва в доклада. В него се подчертава, че в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет продължава да няма представител на македонското малцинство.
Хора като бившия председател на Народното събрание и бивш посланик в Македония Александър Йорданов и директора на Националния исторически музей Божидар Димитров са активни проводници на омраза към македонците, твърдят от организацията. Те дават пример, че Димитров често говори и пише, че македонска нация не съществува и държавата Македония е измислена, също като Украйна.
Друг правозащитен проблем на македонското малцинство и на неговите организации у нас е, според доклада, отсъствието на диалог между тях и официалните власти. „Започването на диалог на българските власти с македонските организации е редовна препоръка в докладите на международни институции като Европейската комисия срещу расизма и дискриминацията, Аdvisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, независимия наблюдател на ООН, комисаря по правата на човека. Като малка стъпка напред се оценява фактът, че през 2015 г. македонски активисти са имали среща със зам. министър на правосъдието и с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация в Благоевград.
Друг значим проблем според доклада е лишаването на македонците у нас от правото на свободно сдружаване. „И през 2015 г. нито една македонска организация не е получила регистрация. През тази година в съдилищата се намираха четири дела за регистрация. Две от тях получиха отказ (ОМО „Илинден“ и Правозащитен комитет „Толерантност”), а две продължават да са без отговор“, пише в доклада. Други две организации, които са внесли молби за регистрация през 2014 г., все още нямат отговор от съда.
Като сериозен правозащитен проблем на македонското малцинство у нас се сочи, че Комисията за защита от дискриминация през изминалите години не се е самосезирала за нито един случай на дискриминация срещу македонци в България. Нито в годишните отчети, нито в препоръките до правителството и институциите досега комисията не е включила дискриминацията срещу македонците, независимо от серията присъди на ЕСПЧ (осем присъди срещу България на съда в Страсбург по „македонски дела“) и на препоръките в различни международни доклади.

МЕЖДУНАРОДНА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Член 19

Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.

(Продължава в следващия брой)

   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Читај


СКРЪБНА ВЕСТ

ИВАН ЛЮТОВ

На 05.03.2016 година след продължително и тежко боледуване почина Иван Атанасов Лютов.

Роден на 23.06.1937 година в село Самуилово, Петричко, Иван е един от най-известните македонци в селото. Още в началото на прехода той тръгва да търси истината за Македония и македонците и да се бори за нейното признаване. Отначало тръгва с ОМО „Илинден”. По-късно, след основаването но ОМО „Илинден”-ПИРИН се присъединява към нея и става неин член.

Макар че е преследван, дори е понесъл няколко бухалки по гърба при пътуването за Самуилова крепост и Роженския манастир, той търпи и продължава своя път за осъществяването на идеята.

Дълги години бе разпространител на в. „Народна воля”.

Поклон пред паметта му!
От Председателството и ЦС на ОМО „Илинден”-ПИРИН, от редколегията на в. „Народна воля” и секцията на партията в с. Самуилово
Гледай македонска МРТ!
on.net.mk/zulu-tv/mtvOur Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting