Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
   НАРОДНА ВОЛЈА
“МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА“. ДОКОГА?!
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
ЗА ДЕБАТИТЕ, БЛАТОТО И ДОГМАТИТЕ
Читај
ГОЛОГАНОВ: НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ НЕМАМЕ ТОЛКУ МАКА ОД ТУРЦИТЕ, КОЛКУ ОД ГРЦИТЕ, БУГАРИТЕ И СРБИТЕ
Читај
ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ГЕНОЦИДА НАД МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ
Читај


О Б Я В А


Нашият приятел и дългогодишен сътрудник на в. “Народна воля” Йордан Парапунски, познат на нашите читатели под псевдонима Сариса Параос, е подготвил новата си книга “Македонските колонии от Атлантическия океан до Индийския океан” (7000 пр.н.е. - първи в. на н.е.)

Тези, които имат възможност да помогнат за отпечатването й, да се обадят на редакцията на тел. 073/88 63 36. За отпечатването й са нужни 1000 (хиляда) лева.

Гледай македонска МРТ!
on.net.mk/zulu-tv/mtv


Поезия

НЕСТИВНАТ ГЛАД ЗА МАКЕДОНИЈА

Тие немаат милост и работат без умор
настрвени да го палат огнот на раздор!
Се стремат диво, настрвено,
залачето да го лапнат спасено.

И точно по уногондурски,
туѓото да го делат по „братски“.
Ни чепкаат по душите – не запираат,
злодејствуваат и не шпионираат!

Се нови начини откриваат,
сакаат да не екстрадираат
вон од родината наша древна –
сакана и недогледна!

Народот ѕверски е убиван,
делен, крварел измачуван,
ограбуван и асимилиран,
од туѓи шајки окупиран!

Не запираат и се претвораат во ад,
ужасен им е ѕверскиот глад...
Но бог за злото не простува,
секого за заслуженото го залостува!

Според нам непозната тапија
од племето на Гањо се стопија
а Елинското со двете нозе,
во гнасната кал се срозе..

Не е тоа дело на Судбината,
дело е тоа на сатаната.

ЗЛАТКА ДАМЈАНОВА

Од гр. Варна, Бугарија
член на редакциониот колегиум на весникот „Народна волја”.
--- --- ---

ТИ

Те создадовме од мака:
да има една рака
на која да плачеме,
да има едно шамивче
да си ги исушиме очите
и преврземе раните,
едно парче хартија -
да си ги напишеме страдањата,
еден камен историја -
да оставиме прстов отпечаток

Те создадовме за песна
и од песна
за да ја преврзуваме раната пресна
со гласен лелек
и босиљок
За да бидеш софра
на лебот што заеднички го распарчуваме.

Те создадовме за љубов
и од љубов
за да не бидеме сиромаси
по тоа за кое живееме и за кое умираме.
За да се разбудиме.
За да се спасиме...

Те создадовме за да не се изгубиме
да не бидеме сами
во океанот
на страдањето.
За да не излудиме
од очајание.

Те создадовме за себе
за да бидеме свои.
Една боцкава нива
која да раѓа херои
кога боли.

Те создадовме од име
за да не има
и од слово за благослов,
од минато
и од иднина.

Те исткавме како торба
во која да ги клаваме
надежите свои
и да ги криеме стравовите

Те извезовме како знаме
да биде и ветерот наш
како и земјата
што ја браниме.
За да опстанеме.

Ти си апсурдот на покајанието
што го победува апсурдот на животот

И еве не - свои на твоето и твои на своето.
И ќе опстанеме заедно
Македонијо!

ИЛИЈА ДЕЛИЛАКИЕВ
ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

TJ-Hosting
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2019 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting