Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
   НАРОДНА ВОЛЈА
ОТЧАЯНИ ОПИТИ НА ДАНС, ВМРО И ПРОКУРАТУРА ДА СПРАТ ПРИЗНАВАНЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
ВОСПАЛЕНИ БУГАРСКИ ХЕМОРОИДИ!
Читај
ЧЕСТВАНЕ НА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ
Читај


 
 

СИН НА СВОБОДАТА

На Кръсто Енчев

Тук роди се и израсна,
сред Али ботуш - в Пирина,
но в злокобна нощ - ужасна -
враг прокуди те в чужбина!

“С нас ела и власт те чака”,
звярът властник с бяс извика.
Не!... - Отряза ти. Но в мрака
гроб показа ти мръсника.

В сняг Игуптин те приюти...
И побратим с вълци диви,
ти премина с болки люти
на живота дните сиви!

Тез, що сочеха ти гроба,
те отдавна в него гният.
И отровната им злоба
червите едвам я пият...

Надживя ги ти в борбата...
И приветства днес Пирина
своя син на свободата
и на Майката Родина!

ГЕОРГИ ХРИСТОВ
Май 1991 г.,
Виена, Австрия
ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

TJ-Hosting
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2019 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting