Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Никола Ковачев пред в. “Пиринско дело” говори за дейността на македонската емиграция в Америка

МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЯ В АМЕРИКА РАБОТИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКИЯ НАРОД


Никола Ковачев е роден в гр. Банско. Брат му - Георги Ковачев, е убит от македонските фашисти през 1924 година. След 9 юни 1923 година, подгонен от македонските бандити, заминава за Америка. Там продължава своята прогресивна дейност. През 1930 година в Америка организира Македоно-американски народен съюз, основан в отговор на убийствата, организирани от цар Борис и изпълнявани от михайловистките банди над прогресивните и демократични борци срещу македонския и българския фашизъм. Сега Никола Ковачев е секретар на Македоно - американския народен съюз, подпредседател на Южнославянския комитет в Америка и член в Американо-славянския съюз.

Ковачев е отговорен редактор на в-к „Народна воля” – орган на македонската и българската емиграция в Америка. Ковачев идва между нас като делегат на Всеславянския конгрес, състоял се на 8. ХII. м. г. в Белград.

На 16 т. м. г. Никола Ковачев пред наш представител направи следното изявление:

- Емиграцията в Америка произхожда от македонци, напуснали родината си след потушеното Илинденско въстание 1903 година. Най-много емиграция е дошла след войните 1912-13 и 1914-18 години, вследствие на които нашата родна Македония бе разкъсана и потъна под още по-тежко иго и робство по вина на кралете и царете от Белград, София и Атина. Най-много емиграция има от Костурско, Леринско, Битолско, Прилеп и около 200 души от Пиринския край. Голяма част от емиграцията са работници във фабриките – предимно в оръжейната и автомобилната индустрии. Друга част са гостилничари. Не липсват лекари, инженери и др. Емиграцията участва активно в икономическия, политическия и културния живот в Америка.

По душа и сърце емиграцията е демократична. Работи за македонската кауза пред американското обществено мнение. Провежда редица акции чрез Македоно-американския съюз в миналото срещу фашизма в България, срещу михайловистките банди, а днес срещу терора на македонското население в Егейска Македония. Милее и жадува за обединението на трите части на Македония, като за база на това обединение послужи Н Р Македония. Емиграцията участва във всички помощни акции за Югославия, включително и за Македония, като в този момент са събрани помощи на стойност 250 хиляди долара, които ще послужат за изграждане на болница в Скопие.

Ние сме в най-добри отношения с всички демократични славянски страни и др., както и емигранти в Америка.

След победата над хитлерофашизма македонската емиграция както и през тежките дни на войната е на страната на демократичните народи. Създаването на Н Р Македония се посрещна с голяма радост от македонската емиграция.

Както и в Н Р Македония въпреки ограбването от фашистките правителства, от германския империализъм, въпреки разорението от войната, вие за две години сте направили такава крачка в стопанския, просветния и културния живот, колкото никой досега това не е направил. Аз видях и почувствувах свободата, която вие с толкова скъпи жертви извоювахте. Чувствувам вашия ентусиазъм, разбирам вашето желание да строите, да изграждате новия живот и творите светлото бъдеще на населението в Пиринския край. Вашето население като гранитна скала зад оф, и е за вечно, искрено и братско разбирателство и тесен съюз с народите на Титова Югославия, което ще бъде гаранция за обединението на Македония. Аз заключавам с твърда вяра, че с помощта на всички демократични народи, начело със СССР и под мъдрите съвети на Сталин, Тито, Димитров – славяните, и по-специално южните славяни, ще бъдат завинаги здрава крепост на мира тук, на Балканите, за доброто и светло бъдеще на всички балкански и европейски народи.

   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
ЧитајКон читателите на вестникот

П О П Р А В К А

Во минатиот број на весникот во материјалот посветен на Националната конференција на ОМО „Илинден“ - ПИРИН е допуштена ненамерна грешка. Имено г-нот Александар Поповски, кој ја поздрави конференцијата е представник на Здружението на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, а не нa Заедницата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија. Им се извинуваме на г-нот Поповски и на читателите на весникот за ова ненамерна грешка.Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting