Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Никола Ковачев пред в. “Пиринско дело” говори за дейността на македонската емиграция в Америка

МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЯ В АМЕРИКА РАБОТИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКИЯ НАРОД


Никола Ковачев е роден в гр. Банско. Брат му - Георги Ковачев, е убит от македонските фашисти през 1924 година. След 9 юни 1923 година, подгонен от македонските бандити, заминава за Америка. Там продължава своята прогресивна дейност. През 1930 година в Америка организира Македоно-американски народен съюз, основан в отговор на убийствата, организирани от цар Борис и изпълнявани от михайловистките банди над прогресивните и демократични борци срещу македонския и българския фашизъм. Сега Никола Ковачев е секретар на Македоно - американския народен съюз, подпредседател на Южнославянския комитет в Америка и член в Американо-славянския съюз.

Ковачев е отговорен редактор на в-к „Народна воля” – орган на македонската и българската емиграция в Америка. Ковачев идва между нас като делегат на Всеславянския конгрес, състоял се на 8. ХII. м. г. в Белград.

На 16 т. м. г. Никола Ковачев пред наш представител направи следното изявление:

- Емиграцията в Америка произхожда от македонци, напуснали родината си след потушеното Илинденско въстание 1903 година. Най-много емиграция е дошла след войните 1912-13 и 1914-18 години, вследствие на които нашата родна Македония бе разкъсана и потъна под още по-тежко иго и робство по вина на кралете и царете от Белград, София и Атина. Най-много емиграция има от Костурско, Леринско, Битолско, Прилеп и около 200 души от Пиринския край. Голяма част от емиграцията са работници във фабриките – предимно в оръжейната и автомобилната индустрии. Друга част са гостилничари. Не липсват лекари, инженери и др. Емиграцията участва активно в икономическия, политическия и културния живот в Америка.

По душа и сърце емиграцията е демократична. Работи за македонската кауза пред американското обществено мнение. Провежда редица акции чрез Македоно-американския съюз в миналото срещу фашизма в България, срещу михайловистките банди, а днес срещу терора на македонското население в Егейска Македония. Милее и жадува за обединението на трите части на Македония, като за база на това обединение послужи Н Р Македония. Емиграцията участва във всички помощни акции за Югославия, включително и за Македония, като в този момент са събрани помощи на стойност 250 хиляди долара, които ще послужат за изграждане на болница в Скопие.

Ние сме в най-добри отношения с всички демократични славянски страни и др., както и емигранти в Америка.

След победата над хитлерофашизма македонската емиграция както и през тежките дни на войната е на страната на демократичните народи. Създаването на Н Р Македония се посрещна с голяма радост от македонската емиграция.

Както и в Н Р Македония въпреки ограбването от фашистките правителства, от германския империализъм, въпреки разорението от войната, вие за две години сте направили такава крачка в стопанския, просветния и културния живот, колкото никой досега това не е направил. Аз видях и почувствувах свободата, която вие с толкова скъпи жертви извоювахте. Чувствувам вашия ентусиазъм, разбирам вашето желание да строите, да изграждате новия живот и творите светлото бъдеще на населението в Пиринския край. Вашето население като гранитна скала зад оф, и е за вечно, искрено и братско разбирателство и тесен съюз с народите на Титова Югославия, което ще бъде гаранция за обединението на Македония. Аз заключавам с твърда вяра, че с помощта на всички демократични народи, начело със СССР и под мъдрите съвети на Сталин, Тито, Димитров – славяните, и по-специално южните славяни, ще бъдат завинаги здрава крепост на мира тук, на Балканите, за доброто и светло бъдеще на всички балкански и европейски народи.

   НАРОДНА ВОЛЈА
“МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА“. ДОКОГА?!
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
ЗА ДЕБАТИТЕ, БЛАТОТО И ДОГМАТИТЕ
Читај
ГОЛОГАНОВ: НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ НЕМАМЕ ТОЛКУ МАКА ОД ТУРЦИТЕ, КОЛКУ ОД ГРЦИТЕ, БУГАРИТЕ И СРБИТЕ
Читај
ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ГЕНОЦИДА НАД МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ
ЧитајКон читателите на вестникот

П О П Р А В К А

Во минатиот број на весникот во материјалот посветен на Националната конференција на ОМО „Илинден“ - ПИРИН е допуштена ненамерна грешка. Имено г-нот Александар Поповски, кој ја поздрави конференцијата е представник на Здружението на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, а не нa Заедницата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија. Им се извинуваме на г-нот Поповски и на читателите на весникот за ова ненамерна грешка.
ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

TJ-Hosting
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2019 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting