Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Кон најновата книга од д-р Стојан Ристески

80 ГОДИНИ ЖИВОТ И 50 ГОДИНИ ПУБЛИЦИСТКО - ТВОРЕЧКА ДЕЈНОСТ

м-р Лидија Размоска


Таму кадешто се соединуваат небото и земјата, таму кадешто се раѓа новиот ден, тука започнува зборот. Од прекрасна симбиоза на зборови и слики произлегува новата книга „Библиографија“ на Стојан Ристески во која е овековечено целото негово досегашно творештво, сето она што треба да остане запаметено како сведок на неговата 50-годишна публицистичко – творечка дејност и 80-годишен активен живот.
Поттикнат и инспириран од историјата на македонскиот народ, а воедно со цел зачувување на македонскиот литературен јазик, авторот директно и недвосмислено им пришол на проблемите кои го загрозуваат македонското постоење. Па така, започнува со книгите кои го овековечуваат постоењето на личности, помалку познати, но значајни за историјата, за да продолжи со книгите за создавањето на современиот македонски јазик со што уште еднаш се потврдува тоа што отсекогаш постоело. Не помалку значајни се и книгите од творештвото на Ристески кои го опишуваат макотрпниот пат до самостојноста на Република Македонија. Како со невидлива нишка се поврзани малтретирањата, измачувањата, тепањата, исцрпувањата, убиствата на судените за Македонија и неговата потреба и почит да го запише сето тоа, а водејќи се само од една помисла – само она што е запишано останува во трајно сеќавање. Посебно интересни и книги што привлекуваат внимание се тие две во кои авторот ги изнесува податоците и фактите за неговиот животен пат и што претргал заради своето „мислење само за Македонија, а не за Југославија“. Во книгата „Охридското Езеро и неговата заштита“ изнесени се постојните сознанија во науката, состојбата на теренот со богато застапена фото – документација и со посебна посвета на неговата покојна сопруга Верица за која има напишано и посебна книга. Таа книга претставува спомен – албум на авторот и израз на љубов, почит и благодарност на сопругот кон својата животна сопатничка.
Посебно место во библиографијата зазема и монографското дело за Воислав И. Илиќ како за човек со плодна уметничка и научна дејност, составено од три делови: Животни текови, Творечки текови и Библиографија и Литература. Ристески зборува за Воислав И. Илиќ како за најголем амбасадор на македонистиката во српско – хрватското јазично подрачје, прв Македонец кој во Битолскиот литературен круг меѓу двете светски војни објавил стихозбирка и за неговата основоположничка улога во развојот на македонската азбука и граматичка терминологија. Посветеното внимание и место во Библиографијата на Ристески претставуваат значаен придонес кон животот и делото на Воислав И. Илиќ, бидејќи не само во времето во кое живеел туку и „до ден денес на Воислав И. Илиќ во Република Македонија не му е дадено заслуженото место во историјата на македонската македонистика“.
Во новообјавеното дело на Ристески значајно место заземаат и монографиите што ги напишал за неколку села во охридскиот регион меѓу кои е и монографијата за неговото родно село Лешани. Пред крајот во новата книга на Ристески се содржани оние дела во кои тој се појавува како дел од редакција, а исто така како сведок за целото негово творештво во книгата е поместен и регистар на неговите објавени прилози во периодиката, во зборници и во книги, неговите реализирани иницијативи, а на самиот крај од книгата се наоѓа користената литература.
Онаму кадешто завршува зборот, таму започнуваат чувствата. Крајот на зборовите во оваа книга завршува со две фотографии. Со читање и препрочитување на Библиографијата на Ристески може да се потоне во рој од чувства кои понатаму, несомнено, ќе поттикнат нови дела. Со надеж и верба дека тука не завршува плодната работа на д-р Стојан Ристески туку дека и понатаму ќе продолжи да ја збогатува македонската литература со нови дела кои се од големо значење за постоењето на македонскиот јазик, му го честитаме 80 годишниот роденден и 50 годишната публицистичко – творечка дејност. За многу години!

   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Читај


103 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКИЯ ПОЕТ,
АНТИФАШИСТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ
НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ
(1909 - 1942)
...Над мойта земя
в небото
опира
Пирин.
И мурите в буря
илинденски приказки пеят
над Охрид лазура е
толкоз просторен и син,
а още надоле
е светлия бряг на Егея...


(Из “Земя”)


“...Трябва мъжки да се захванем. Какво всъщност се иска от нас? Много, особено много. Най-много от нас, които сме събрани тук. Ние сме македонци и нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза.”

(Из Доклада, изнесен от Никола Вапцаров пред членовете на Македонския литературен кръжок, 1938 година)

Абонирайте се за вестник "Народна воля"
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Започна абонирането за вестници и списания за 2013 година. Вестник "Народна волja" и през идната година ще има каталожен номер 2050.
Както и досега, "Народна волja" ще Ви информира по интересуващи Ви въпроси от най-различно естество в областта на теорията, историята, културата, изкуството.
На страниците на "Народна волja" ще намерят място Вашите писма, Вашите въпроси, Вашата поезия!


Абонирайте се за вестник "Народна воля"!
Сумата за абонация е минимална:
за три месеца - 1,20 лв.
за шест месеца - 2,40 лв.
за една година - 4,80 лв.

Абонирането ще става във всички пощенски станции в страната. Крайният срок е 15 декември! Ако срещнете някакви затруднения при абонирането, обърнете се към редакцията на "Народна волja" - телефон 073/886-336!
"Народна волja" ще се стреми винаги да бъде вярна на Гоцевите завети и да ги пресътвори в живота на днешния ден!
"Народна волja" ще Ви запознава редовно със свободолюбивите идеи на македонските интелектуалци!
"Народна волja" ще разкрива редовно демагогската националшовинистична политика на ванчемихайловистката ВМРО.

Краен срок за абониране - 15 декември 2012 г.!
За читателите ни в Република Македония цената на едногодишния абонамент е 10 евро. Известяваме тамошните желаещи за абонация, че могат да сторят това в редакцията на седмичника "Македонско сонце" в Скопие. Бъдещите абонати задължително трябва да представят точния си адрес.
Желаещите да получават вестника от Европа заплащат по 40 евро, а тези от САЩ, Канада и Австралия - по 50 USD.
Четете и разпространявайте вестник "Народна волja"! Вестникът на истината, вестникът на утрешния ден!

"Народна волja" - каталожен номер 2050!
Ограничения при абонирането няма!
Знайте: истински свободните хора четат вестник "Народна волja"!
Абонирайте се, за да не пропуснете нито една среща с любимия си вестник и през 2013 година!


 
Поезия

С Л А Д Ъ К   П Л О Д

Самотен кестен
силен връх издига.
Далеч от своите
близки тук цъфти.
Трепти зората
в клоните зелени - мига.
Задъхано в гърдите,
тежко слънцето тупти.
Сега под клоните
на сянка галеща
раздавам думи - карти...
Времето във жегата трепти.
И всички грешки
стават спорещи,
от мен не сторени,
но срещу мене стрелящи.
Денят се ражда,
стара, тъмна буря страшна
се задава.
Върхът надига
гривата на клоните зелени.
Върхът доказва в боя
свойта вечна слава -
с дълбоки корени и връх,
с корона сред вселената.
Семантата на думите е слънчева.
Цветът на истината
дава сладък плод.
Напъпва утрото
и изгрева
огрява болката
на моя стих и път!С Л Е Д И Т Е   Н А Ш И

Гергьовски златен дъжд
над стари къщи
и лъки
в този майски час ръми.
Стъклата на прозорците,
затрупани от прах
порочна, с топли пръсти
с гръм изми.
Вековна тежка
стъпка -
подкована, закалена -
по калдъръма
в утрото ехти.
Блести по хълма
жълта, дълга
мокра ивица.
Под нея расне – зрее
царевица мелнишка.
Кълве зърната
с човка черна
черна чужда птица.
Краде от моя сън –
от златото на рида.
Плющи дъждът
над мелнишките
жълти голи ридове.
И рони, носи зряла
царевица от сипея.
На стъпките
следите наши -
звънки, чисти -
верни си остават.
В темелите дълбоки
хъркат вековете.
Венци над тежки
порти свежи греят.
И в бели къщи
в мир потомците живеят.
Желан, дъждът
над всички хора
ненаситно
си вали, вали...
И Пирин
през стъкла измити
на балкона
слуша, гледа.
Червени, бели, сини,
жълти китките
засмени в двора.
Гергьовски...


ПЕТЪР ХРИСТОВ

М А К Е Д О Н И Й О!

Македонийо мила, скъпа майко моя,
дали ще се намери друга по света
с чеда, израснали в горест и неволя,
облята с толкоз мъка, мъка и тъга.

Твоята неземна хубост ли е виновна
да привлича жадни, алчни душмани
та един народ не може да прогледне,
роднини брат с брат да обедини.

Една бразда на име гранична полоса
разряза като с нож родствена душа,
кървяща рана ороси изстрадала земя,
та тя, безплодна, без кълнове остана.

Природата дари те с две незасъхващи очи,
в които бликат чисти изворни води,
протест вековен към кръвожадните сатрапи,
жестоко ослепили твоите юначни войни.

Сега отново цял ръст велик изправи,
незнайно защо все още светът мълчи,
нима векове в борби не се понрави
на някой, да отворят заслепените очи.

Народ, създал история във вековете,
не може да се кланя, да превива гръб,
да сменя името си с имена проклети,
да забравя своите нрави, свой език.

Но идва време, когато, както нашите деди,
ще надигнем мощен глас да бъдем чути,
народ велик сме ние и не се мъчете
да ни кръщавате с думи прословути.


ПЕНЧО АТАНАСОВ


Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting