Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Да харизваш това, което не си успял да заграбиш

ДЕМОКРАЦИЯ ИЛИ... ДЕМОКРАТИЧЕН ФАШИЗЪМ?!

Биляна Вардарска
(Продолжува од минатиот број)Не е по силите на човешкия разум да възприеме подобна абсурдност за истина. Но българската историческа наука не се смущава от това. За нея е по-важно друго – под диригентската палка на официалната власт да й изпее любима мелодия.
Нека отидем и по-нататък.
Кой създава нациите?
Философията отговаря:
- Историята...
В случая на Тито се приписва ролята, силата, възможностите и намеренията на Абсолютния Дух (пак Хегел) и той заменя историята, като създава общност на хора и материалните й условия на живот, общност на езика, национално своеобразие на културата...
Към този шедьовър на безсмислието остава да се прибави, че македонците са населявали облаците, но Тито, като не могъл да им създаде територия, взел, че ги заселил на българска земя!
В България има хора, които не се смущават да бъдат творци на подобни шедьоври. Но за съжаление има и друга категория хора, които по различни причини ги възприема за истина.
А кой не знае колко е опасен фанатизмът, когато възприема лъжата за истина?
Той винаги е готов да погази свещени международни принципи и цели. Или документи, които е приел, ратифицирал. И ги изпълнява по български и настоява и други да ги изпълняват като него – и така закъсалият шовинизъм се вживява в ролята на даскал по европеизъм.
Европеизъм – но по български, защото се чувствува на седмото небе от щастие и блаженство, когато произнася името на македонския главорез Ванче Михайлов. Преклонение, което би възмутило и камъните.
Да се нарече една улица „Иван Михайлов”, това би означавало тази улица да носи името на Адолф Хитлер, защото разликата между двете човешки изчадия е в мащабите на злодеянията, а не във варварската им същност.
Ако някога решението на Политбюро на ЦК на БКП носеше гриф „Лично! Строго поверително!” и изопачаването, пардон, побългаряването на македонския въпрос се извършваше задкулисно, за да се имитира несъществуваща свобода, то сега подобна методология на отрицанието има открит характер, за да използва могъщите средства на пропагандата за внушаване на масов страх. И в неговия обсег попадат не само етническите македонци в България, но и нейни граждани – достатъчно е само честно да произнесат думата „македонец”.
Демократичният фашизъм продължава да изпълнява това решение на Политбюро и никой не смее да се отклони от него – дори и при наличието на стотици партии. Дори само този факт ни убеждава, че живковизмът още не е изметен от политическия живот на българското общество.
Масовият страх е постигнал върховната си цел – масова парализа на истината. Всеки, който се опита да я произнесе или защити, рискува да бъде съсипан. А това, че съществуват някакви правозащитни обединения е преди всичко демагогия, а не добронамереност.
А на какво ли не е способна тази демагогия?
Така стигаме до една огромна тема – темата за досиетата.
Българската подарена и достатъчно съмнителна демокрация навърши пълнолетие и продължи по-нататък да увеличава своите дефекти. Продължи да предъвква проблема с досиетата на бившата Държавна сигурност. А през тези десетилетия заинтересованите политически сили имаха възможност да проскубят досиетата, а някои и напълно да унищожат, за да могат губещите властта да внедрят свои хора в редовете на опозицията, да ги изтласкат на предна линия и виновните за различни изстъпления да минават между капките.
Този похват е елементарен за човешката история.
А за опозоряване има достатъчно дребосък. Важното е да се създава илюзията, че се върши нещо необходимо, важно и полезно за цялото общество.
Напоследък съответната комисия разконспирира редица митрополити, които са сътрудничели на Държавна сигурност.
Аз не знам дали митрополитите са най-големите грешници, защото това е от компетенцията на Абсолютния Дух, но елементарната логика изисква, когато се отправя обвинение към някого, да бъдат изнасяни всички обстоятелства и евентуални виновници, свързани с него, за да блесне истината, цялата истина.
Но възможно ли е това, когато нещо се върши половинчато?
А цялата истина ще ни стане известна, ако надникнем в известното решение на Политбюро на ЦК на БКП за побългаряване на македонския въпрос. Ето какво е записано в него:
„д) Комитетът по въпросите на Българската православна църква да направи съответни постъпки пред Българската патриаршия:
- да изяснява историческата истина по македонския въпрос, голямото културно-просветно дело на Екзархията в Македония и особено славната възрожденска борба на българското население за българска църква и български училища пред църковните среди в другите страни в своите печатни издания;
- да изяснява македонския въпрос пред православните български среди в чужбина чрез българските църкви там, на които да се изпраща подходяща литература за организиране или обогатяване на съществуващите библиотеки при църквите и подпомага мероприятията им за поддържане будно българското национално съзнание;
- да не признава засега автокефалността на Македонската православна църква, като междувременно изяснява нашето становище по македонския въпрос и действителното положение на Македонската православна църква, особено пред Патриаршията на Руската православна църква и Вселенския патриарх”.
И Българската православна църква създаде бисери в старанието си да изпълнява указанията на живковизма по македонския въпрос.
Българската демокрация е дотолкова претоварена с неблагополучия и извращения, дотолкова е корумпирана, че от външни наблюдатели, които много добре я познават, тя бе охарактеризирана като тресавище, задръстено с алигатори.
Твърде е съмнително дали новият български лидер ще съумее да я излекува, въпреки че намеренията му са честни, искрени и добронамерени.
Основание за съмнение ни дава не само грандиозността на задачата, но и нещо друго, но няма да го коментирам, а само ще цитирам. Ето за какво става дума:
„Първата публична изява на новия президент бе участие в сбирка по повод честване жертвите на комунизма. Не отричаме, че има такива, но сред имената, изписани върху гранита, стоят и военни престъпници, за които представители на английското посолство протестираха. Защото са участвали в убийството без съд и присъда на героя на Британия майор Томпсън”.
По-нататък в същата публикация е казано: „В словото си държавният глава подчерта, че народът ни трябва да е единен”.
В това желание на новия президент няма нищо лошо – да бъде лидер на единен народ. А и конституцията го задължава да работи за това единство.
Но...
Но за какво единство можем да говорим между гладния и преялия, между огъня и водата?
Два пъти годишно по определени поводи се чуват въздишки на унизените и отчаяните, които напразно викат:
- Апостоле, Апостоле, ти знаеш ли колко си ни нужен днес?
Но какво би се случило, ако стане невъзможното и той се зададе отнякъде? Дали новите иванчопенчовци биха му разрешили да установи „чиста и свята република” или, както той самият е предвиждал, биха го изпратили патки да пасе?
Дали?
Макар че статията на американския дипломат Джеймс Пардю е написана по друг повод, тя съдържа отговора и на този кратък въпрос „Дали?”
Ето някои извадки от нея:
„Българските печатни и електронни медии имаха своята сенчеста страна след края на комунизма, но ситуацията днес извежда корупцията и политическото влияние до нива, които отнемат всякакво доверие в обективността или независимостта на основните им материали.”

„Медиите са се превърнали в средство за подмазване на правителството, за да печелят изгодни договори или финансиране от медийните бюджети на министерствата.
Преобладаващата практика на българските медии днес е те да бъдат използвани за бизнес и политическо влияние, а не за да се представя обективно отразяване на политически събития или критичен поглед, който да държи властта отговорна пред хората.”
„Политическото сплашване и страх са също във възход в България”.
„Назначаването на министъра на вътрешните работи да води политическата кампания на управляващата партия ГЕРБ в България е по някакъв начин равносилно на това американският президент Обама да назначи директорите на ЦРУ и ФБР да ръководят неговата кампания по преизбирането му.”
„Неотдавна те (българите – б. м.) гласуваха за поредния лидер, който да избави страната от корупцията, неадекватното правосъдие и проникващото влияние на организираната престъпност, което спъва развитието на страната. Правителството на Борисов дойде на власт с такива обещания. Досега то се справи добре с натрупването на власт. Кога и дали управляващата партия ще изпълни своите ангажименти към българите, не е ясно.
За по-нататъшното развитие на демокрацията в България е нужна сериозна доза светлина – политическа прозорливост.”
„Изобличаването на политическото сплашване ще изисква сериозен мониторинг от страна на международните организации заедно с подобряване на местното законодателство.
Множество компетентни, честни журналисти живеят и работят в България, но те са обезсърчени и са в капана на система, която е корумпирана от големи пари и политическо сплашване. Когато свободната и обективна преса се колебае и политическото сплашване стане норма в система, заразена от сериозна организирана престъпност, корупция и липсата на адекватно правораздаване, демокрацията е губеща.”
Характеристиките, които дават на българската демокрация компетентни политически и дипломатически дейци от различни страни, интонационно звучат различно: някои фрапират с откровеността си, други са по-внимателни с верния си и точен анализ, но всички са единодушни в мнението си, че тя страда от съществени дефекти и за нейното привеждане в нормално състояние са необходими сериозни мерки от вътрешен и международен характер.
Чест прави на Европейската общност, че има институции, които защитават правата дори и на опасни животни, стига да са от рядък или изчезващ вид.
Правата на човека също не правят изключение. За тази цел има Европейски съд по правата на човека, който заседава в Страсбург, Франция.
Но макар че Европа се стреми да осъществи принципи и цели, достойни за уважение, тя все още не е това, за което са мечтали и са се борили най-достойните й синове и най-светлите й умове.
Нека надникнем за малко в Европейския съд по правата на човека.
Както е известно, той не разглежда всички дела, а прави подбор, макар че всяка несправедливост засяга някакво човешко право. Но нито е редно, нито е възможно той да разглежда всички дела и да лишава една страна от национална съдебна система.
Но могат ли бедните да отидат в съда, за да потърсят справедливост? А дори и да отидат някои, нима ще възтържествува правдата, когато е продукт на неадекватно правораздаване? А ако останат нерегистрирани престъпления, националната статистика ще отчита успехи в борбата с организираната престъпност. И не само с нея.
Не бива да се счита за случаен фактът, че голяма част от населението на България не отива да гласува.
Европейският съд по правата на човека не е създаден да ревизира актовете на националните съдилища. И когато се узакони една несправедливост, нейните създатели няма от какво да се страхуват. Нещо повече, има органи, които са длъжни да изпълняват актовете на националните съдилища, но нямат право да се съмняват в тях или да ги оспорват по какъвто и да било начин.
Европейският съд по правата на човека не може да отемня актовете на националните съдилища. А това вече прилича на игра на правосъдие, че едно корупционно правораздаване може до безкрайност да се реформира и да си остава същото.
И какво от това, че Страсбург издаде няколко присъди в полза на ОМО „Илинден” – ПИРИН? Платила България някаква сумичка – чудо голямо – бълха дори не я е ущипала. А несправедливостта остава. И се разтяга във времето. И така докога?
В световната моралистика има много умни указания как трябва да се управлява. Едно от тях намираме в афоризъм на Еврипид, който гласи: „Царят трябва да помни три неща: че управлява хора, че трябва да управлява според законите и че няма да управлява вечно.”
Нека се опитаме да го преведем на съвременен български език, за да видим как ще прозвучи.
Всеки, който иска да придобие голяма власт, трябва красиво да лъже хората, за да гласуват за него; придобие ли я, трябва умно да ги баламосва, за да не му спретнат някоя национална стачка и да го принудят да се оттегли от властта, преди да я е използвал за обогатяване; Законът е врата в полето – през нея минава само оня, който иска – тя не е задължителна. Който има много пара, може да си купи и закон, и законодатели, и магистрати - ако не може с пари, ще успее с много пари. И като знае, че няма вечни неща, няма защо да се преструва на хрисим, а да побърза с далаверите, за да се обогати своевременно, защото закъснялото съжаление с нищо няма да му помогне.
... Всичко тече и се променя. Принцип на възрастта на сътворението. А може би и по-възрастен от него, ако претендира за родителски права.
Принцип, на който е подвластна и многобройната фамилия на господин Балкански. Потомците му никак не приличат на знаменития си дядо, на когото, според един ученически бисер, най-ценното нещо се намирало в потурите.
Но и самият Балкански се променил. Случката започнала като трагедия, но имала щастлив финал.
За нея ни разказа още преди десетилетия неповторимият Константин Павлов. Аз ще я преразкажа по памет.
Един ден господин Балкански излязъл на разходка. Но бил твърде разсеян – може би от радост, че е пипнал добър келепирец, може би обмислял стратегията си как да прави избори.
Ето защо не усетил кога се намерил пред паметника с бюста на Алеко Константинов. Познал го, извадил пистолета и започнал да стреля по него. Безрезултатно! Алеко стоял непоколебим. И безсмъртен. Господин Балкански се отчаял, започнал да се търкаля по земята и без всякакъв повод да псува Шекспир.
И ето оттук започва щастливата развръзка.
Господин Балкански бил осенен от някаква гениална мисъл, станал, отупал си потуренцата от прахта и заминал за някъде.
След известно време се върнал с чук и длето и върху гърдите на Алеко Константинов издълбал тридесет букви.
И всеки, който минел край паметника, можел да ги прочете.
И да им се радва, защото Бай Ганьо бил написал:
„НА ТЕБЕ ОТ ПРИЗНАТЕЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ.”

   НАРОДНА ВОЛЈА
ОТЧАЯНИ ОПИТИ НА ДАНС, ВМРО И ПРОКУРАТУРА ДА СПРАТ ПРИЗНАВАНЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
ГОЦЕ СЕ БОРЕШЕ ПРОТИВ ВЕЛИКО-БУГАРСКИОТ ВРХОВИЗАМ
Читај
ВО БУГАРИЈА ПОСТОИ РЕПРЕСИЈА КОН МАКЕДОНЦИТЕ ЗА ДА НЕ ЈА ИСТАКНУВААТ СВОЈАТА МАКЕДОНСКА ПОСЕБНОСТ
Читај


109 години от величествената Илинденска епопея на свободолюбивия македонски народ

Македонија пее

А БРЕ МАКЕДОНЧЕ

А бре Македонче
каде се спремаш?
Борба те чека,
борба за слобода!
За Македонија,
за Македонија
земја поробена!
Моми накитени,
момци наредени
во борба влагаат,
в борба за слобода
Нека разберат
крвави фашисти:
македонско име
нема да загине!

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2019 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting