Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Поглед във времето от 41 до 27 година преди Христа

МАКЕДОНКАТА КЛЕОПАТРА - ВЛАДЕТЕЛКАТА НА ЕГИПЕТ

СТАВРО КЛИСУРСКИ


Интересно как книгата "Антоний и Клеопатра" се е промъкнала през българската националистическа цензура. Авторка е Колийн Маккълоу (неин е бестселърът "Птиците умират сами"). Ако човек чете внимателно, ще научи много за епохата на Древния Рим и за Македония и Гърция като две отделни държави с население от два отделни етноса. Книгата е от 750 страници, но ще се постарая да извадя само няколко цитата, които, надявам се, ще бъдат интересни за много хора.

"Замислих се за трите милиона жители на Александрия и реших, че само една трета от тях могат да бъдат нахранени, така че издадох указ, лишаващ юдеите и метеките от граждански права. Измряха гърци и македонци – хората, заради които загърбих останалите. Накрая остана предостатъчно зърно за оцелелите – юдеи и метеки, а също и гърци и македонци. Върнах им гражданството, но те вече ме мразят. Взех погрешни решения. Показах се лош владетел без напътствията на Цезар."
" – Антоний няма да претопи нищо... Ще идеш в Тарс, Клеопатра, и там ще се срещнеш с него.
- Като слугиня? Като боязлива мижитурка? Като сито псе?
- Не, като могъща владетелка. Като царица Хатшепсут, тъй велика, че наследникът й унищожил картушите й (елипсовидни фигури, в които са вписани имената и титлите на египетските фараони – бел. ред.). Въоръжена с цялата хитрина и коварство на предшествениците си. Тъй като Птолемей Сотер е бил брат на Александър Велики, във вените ти тече кръвта на много богове. Не само на Изида, Хатор и Мут, но и на Амон-Ра по две линии – от страна на фараоните и от Александър Велики, негов син, и самият той – бог."
"Клеопатра бе взела със себе си Хармия и Ирас – две светлокоси жени с несъмнено македонско потекло, нейни спътнички още от детството. Тяхно задължение бе да подберат трийсетте момичета, които да съпроводят царицата до Тарс."
" Към края на октомври Антоний беше заприличал на Етна пред изригване...
- Делий, ще прекарам зимата в Александрия – обяви той... – Засега няма да правя други размествания – провинция Азия е спокойна, Цензорин се справя добре в Македония и не виждам нужда от нов губернатор на Витиния."
" – Има много за вършене, твое величество. Зная, че Антоний се надява да се срещне с някои александрийци.
- Тълкувателят, Писарят, Главният съдия, Счетоводителят и Командирът на нощната стража го очакват с нетърпение.
- Счетоводителят ли?
- Това са само названия, Квинт Делий. Да бъдеш един от тези петима означава да си с чисто македонско потекло, което може да се проследи до приближените на Птолемей Сотер. Това са александрийските аристократи. - Гласът на Клеопатра звучеше развеселено."
" Александрийските гости, всички до един македонци от най-знатно потекло, отначало го гледаха объркано, но после внезапно решиха, че може да си позволят малко разпуснатост." " Когато през май Антоний пристигна в Атина, губернаторът Цензорин бе зает да отблъсква варварските нашествия в Северна Македония и не можеше лично да посрещне повелителя си."
" Брат им Гай бе убит в Македония и само екзекутирането на убиеца донякъде бе уталожило болката."
" – Боя се, че няма да има легиони и в Ефес. Провинция Азия ще трябва сама да се погрижи за себе си, докато не успея да оправя бъркотиите в Италия. Вече пратих заръка на Каниний да прехвърли легионите в Македония – мрачно рече Антоний."
" Единствената добра новина дойде от Аполония по Квинт Делий, който му съобщи, че легионите са пристигнали на западното крайбрежие на Македония и са радостни, че са се разположили в по-поносим климат."
"- Но ако решиш да прехвърлиш войските си от Македония в Италия през Адриатика, няма да ти се хареса да ти се пречкат чужди кораби."
" Прехвърлянето на армията на адриатическото крайбрежие на Македония бе започнало просто като ход, целящ да сплаши Октавиан."
" Седна и написа писмо на Клеопатра: "...Близнаците от мен вече трябва да са почти на две – къде отлетя това време? Изобщо не съм ги виждал. Знам, че си нарекла момчето Птолемей, а момичето Клеопатра, но си мисля за тях като за Слънцето и Луната, така че може би когато Ха`ем дойде в двореца, ще наречеш официално момчето Птолемей Александър Хелиос, а момичето Клеопатра Селена? Той е шестнадесетият Птолемей, а тя – осмата Клеопатра, така че би било добре да имат отличителни имена, не мислиш ли?"
" Антоний остави свитъка да се навие и остана известно време с ръце на тила... Внезапно се изпълни с ненавист към Рим, към мъничката му и стегната управляваща класа, към алчността му, към безжалостните му цели, към божественото му право да господства над света. Дори великани като Сула и Цезар загърбваха собствените си желания пред тези на Рим, поднасяха всичките си постижения на неговите олтари, хранеха го със силата си, с делата си, с духа си, който ги движеше. Това ли беше неговият проблем? Може би е неспособен на такава всеотдайност към една абстракция, към една идея? Александър Велики не е мислил за Македония по начина, по който Цезар мислеше за Рим; той е мислил първо за себе си, за собствената си божествена слава, а не за могъществото на страната си. Разбира се, именно затова империята му се разпаднала веднага след смъртта му. Империята на Рим никога не ще се разпадне заради смъртта на един човек и дори от смъртта на мнозина. Римлянинът знае временното си място под слънцето и никога не мисли за себе си като за слънце. А Александър Велики е мислил. Да, Марк Антоний искаше свое собствено слънце и то не беше слънцето на Рим. Не, не беше Рим!"
" Антиохия е същинският Изток, за разлика от провинция Азия, още повече от Гърция или Македония. Ако иска да усмири Изтока, Антоний трябва да се установи в него."
" – След много луни дълбоки размисли, грижливи проучвания, много разговори и преглеждане на документи аз, император и триумвир Марк Антоний, стигнах до решение за Изтока.
Първо, какво е Изтокът? Към него не включвам Македония и префектурите й, които обхващат самата Гърция, Пелопонес, Киренайка и Крит."
" Ах, Александрия, Александрия! Колко прекрасен беше този град след мръсните улички и бедняшките квартали на Антиохия!... Юлий Цезар и македонските му врагове буквално бяха сринали града преди четиринадесет години и я принудиха да го възстанови отново... На коренните египтяни не се позволяваше да живеят в Александрия, но имаше много мелези от връзките с бедни гърци. Те образуваха голяма класа от свободни хора без граждански права, въпреки че Цезар я убеждаваше да даде александрийско гражданство на всички жители."
" – Можеш да продължиш, Птолемей Цезар...
- Жителите на Александрия, които в момента не са граждани, ще бъдат направени такива. Това се отнася за всички мъже, в това число и за освободените роби. Така ще бъде съставен списък на гражданите и ще се разработи апарат за раздаване на зърнени купони както за свободно продаваното зърно, така и за субсидираната месечна медимна. Всички градски магистрати от Тълкувателя надолу ще бъдат определяни по най-честния начин – чрез свободни избори – и ще заемат поста си само за една година. Всеки гражданин, бил той македонец, грък, юдей, метек или със смесен произход, ще има право да заема тези длъжности. Ще въведа и закон, който ще наказва купуването на избори и корупцията по време на служба."
" – Откога демократичната форма на управление струва повече от доживотните постове на шайка македонци, заети да вият собствените си гнезда с парите на града, които следва да бъдат похарчени именно за него? Защо обществените доходи трябва да осигуряват техния разкош?"
" Плащам надниците на дузина счетоводители и чиновници! Преди девет месеца им поръчах да проучат приходите и разходите на Александрия. Нашите македонски магистрати, от Тълкувателя до цялата им бюрокрация от племенници и братовчеди, са корумпирани!"
" Тишината беше направо оглушителна. Една част от Клеопатра приветстваше с ликуване преждевременната зрелост на сина й, но друга беше толкова ядосана, че я сърбеше ръката да зашлеви малкото чудовище през лицето. Как се осмелява! И колко прекрасно е, че се осмелява!"
" Да, съгласна съм, че чиновниците ни са корумпирани, но македонците са първите заселници тук и се чувстват в правото си да заемат тези длъжности. Опитай се да ги лишиш от тях и ще бъдеш разкъсан на агората – при това не от македонците, а от бедните. Гражданството в Александрия е скъпоценно и не бива да се дава на недостойните. Колкото до изборите, те са един фарс."
" Клеопатра вечеря в покоите си, но не повика никоя от двете си прислужници. Денят беше дълъг и Хармия и Ирас сигурно бяха уморени. Едно по-малко момиче – македонка, разбира се – я обслужваше..."
" Не изглеждаше и не се усещаше като бучка, но когато обърна внимание на новия й навик и разгледа отблизо подутината, Ирас настоя господарката й да се посъветва с лекар.
- Но не с някоя мазна гръцка жаба! Повикай Ханд`ефа`не - каза тя. – Говоря съвсем сериозно, Клеопатра! Ако не го направиш, аз самата ще го повикам."
" – Искам Ирас да мери пулса ти всяка сутрин преди да станеш от леглото. Ирас, защото Хармия твърде много драматизира нещата. – Той се усмихна мило на двете македонки."
" Попликола, става от лошо по-лошо! Абсолютно заблуден, Антоний току-що участва в церемония в александрийския гимназион, който след възстановяването на града е по-голям от агората и там се провеждат всички обществени събирания. В него беше издигнат огромен подиум с пет трона на различни нива. Най-горе – един трон. Под него – втори. Отдолу – три детски трона. На най-високия седна Цезарион, облечен в пълни фараонски регалии... Жената фараон Клеопатра седеше на трона отдолу. Същите регалии с изключение на това, че дрехата й бе златотъкана и прикриваше гърдите й. На третото стъпало седяха трите деца, които е родила от Антоний. Птолемей Александър Хелиос бе облечен като цар на партите... Сестра му Клеопатра Селена беше в нещо средно между фараонско и гръцко. Тя седеше в средата. А от другата й страна бе настанено малко момченце на няма и три години, нагиздено като цар на Македония – пурпурна шапка с широка периферия и диадема, пурпурна хламида, пурпурна туника и пурпурни ботуши."
" Антоний взе Цезарион за ръката, поведе го нагоре по стъпалата до трона и го настани на него. Тълпата нададе радостни викове. После Антоний целуна момчето по бузите, изправи се и изрева, че от името на Рим обявява Цезарион за цар на царете и владетел на света. Тълпата полудя. После той отведе Клеопатра до нейния трон и я сложи да седне. Тя бе обявена за царица на царете, владетелка на Египет, Сирия, островите на Егейско море, Крит, Родос, цяла Киликия и Кападокия. Александър Хелиос ... беше представен като цар на Изтока – на всички земи източно от Ефрат и южно от Кавказ.
Клеопатра Селена – за царица на Киренайка и Кипър, а малкият Птолемей Филаделф бе провъзгласен за цар на Македония, Гърция, Тракия и земите около Евксинския Понт. Споменах ли Епир? И на него също. През цялото време Антоний беше напълно сериозен, сякаш наистина вярваше в това, което се случва, но по-късно сподели, че го е направил просто за да накара досадната Клеопатра да млъкне... Горкият Антоний! Много бързо попадна в клопката на онази жена, кълна се."
" Богове! – слабо възкликна потресеният до мозъка на костите си Октавиан. – Нима е имал наглостта да дари нещо, което не е негово?...
- О, чудесна церемония в новия гимназион! В качеството си на представител на Рим Антоний публично обяви Птолемей Цезар за цар на царете и владетел на света! Клеопатра беше наречена царица на царете, а трите й деца от Антоний получиха по-голямата част от Африка, партското царство, Анатолия, Тракия, Гърция, Македония и всички острови в източната част на Нашето море. Изумително, нали?
Долната челюст на Октавиан увисна."
" – Мога само да повторя, че не е тук, господарю. Нито пък има войници в околностите на Атина. Ако господарят Октавиан е изпращал войници, те сигурно са отишли в Македония или по суша към провинция Азия."
" Само деветнадесет от тридесетте легиона отплаваха към Западна Гърция. Останалите единадесет трябваше да се настанят в Сирия и Македония."
" Антоний беше решил да изостави Западна Македония и Северен Епир, да не разтегли много фронта и да разреди войските и корабите си... Само че и двамата не бяха взели предвид високите, стръмни и на места непроходими планини, които минаваха като широк гръбнак от Македония до Коринтския залив и отделяха Източна Гърция от Западна."
" – Оттегляме сухопътните сили с усилен марш към Македония и Тракия, където ще имаме място да маневрираме и да дадем сражение там, където ние решим. Ще бъдем в идеална позиция да набираме допълнителни войски от Мала Азия, Анатолия и дори от Дакия. Можем да използваме седемте македонски легиона, които в момента са около Тесалоника – а те са добри войници, както много добре знаеш, Антоний."
"Октавиан изпрати чуждестранните войници по домовете им и намери земя в Гърция и Македония за римляните."
" Кипър бе присъединен към Сирия, Киренайка – към Гърция, Македония и Крит. Владенията на Клеопатра се свиха в рамките на самия Египет."
" След малко ще влезем в Сема – рече Аполодор и поспря. – Тук са погребани членовете на Птолемеевата династия и Александър Велики. Гробницата на царицата е край стената към морето, ето там. – Той посочи една четвъртита постройка от червен камък."
" На тринадесетия ден на януари, когато беше на тридесет и пет и консул за седми път, Октавиан свика Сената.
- Време е да се откажа от всичките си правомощия – каза той. – Опасността премина. Бедният, наивен Марк Антоний е мъртъв вече две и половина години, а заедно с него и Царицата на зверовете, която го поквари по най-долен начин. Дребните страхове след това също отшумяха и са нищо в сравнение с могъществото и славата на Рим. Аз бях верен и неуморен пазител на републиката. Затова днес, почитаеми сенатори, искам да ви уведомя, че се отказвам от всичките си провинции – зърнените Острови, двете Испании, Галиите, Македония и Гърция, провинция Азия, Африка, Киренайка, Витиния и Сирия."

Както се вижда, авторката на "Антоний и Клеопатра" напълно поддържа тезата, че Клеопатра е с македонска кръв в жилите си и че македонците нямаме нищо общо с гърците. Ако някой националвърховист, който може да чете правилно, се запознае с книгата, ще се вбеси и ще кресне, че тя е антибългарска. Защото се знае, че всичко, което противоречи на великобългарския шовинизъм, се определя като антибългарско. Но хубаво е, че има хора, които виждат обективната истина и я отразяват. А Македония със своя път през вековете и със следите, които е оставила в световната история, дава богат материал да се напишат много и много книги...

   НАРОДНА ВОЛЈА
“МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА“. ДОКОГА?!
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
ЗА ДЕБАТИТЕ, БЛАТОТО И ДОГМАТИТЕ
Читај
ГОЛОГАНОВ: НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ НЕМАМЕ ТОЛКУ МАКА ОД ТУРЦИТЕ, КОЛКУ ОД ГРЦИТЕ, БУГАРИТЕ И СРБИТЕ
Читај
ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ГЕНОЦИДА НАД МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ
Читај

Побързайте

Историята на Македония

Все още има екземпляри от излязлото от печат второ преработено и допълнено издание на "Историята на Македония" от професор Георги Радулов. Книгата има общо 570 страници. Цена - 15 лева. Купете си я, преди да са се изчерпали и последните бройки!
Справки на тел.: 02/ 870 76 36.

Важно! Важно! Важно!

Македонија над се

На вниманието на читателите на в. Народна воля" предлагаме книгата "Македонија над се" от Стоян Георгиев (Томовичин).
Запознайте се с живота на един храбър син на Македония, устоял с чест високото си национално достойнство.
Който иска да я прочете, може да я намери в Интернет, стига да напише в Гугал "томовичин" или "tomovichin".

Поезия

ЧИСТИ СЪВЕТИ

Все така сте малобройни,
но осмисляте безкрая
и защото сте достойни
за градините на рая,
не просете милостиня
даже при живот в пустиня,
но макар и унизени,
не режете своите вени,
не че подлост и тирани
не превръзват чужди рани,
не че има цяла вечност
до всеобщата човечност
и не считайте за чудно,
че сте остров сред поквара,
а помнете, че е трудно
път през кал да се прокара.


ГЛАС ОТ СТРАСБУРГ

На софийските събратя,
гдето често ме нервират,
непременно ще изпратя
най-беззъбата бълхичка,
а пък там да се разбират
кой кога да гъделичка.


БОГАТА БЕДНОСТ

Вечно има олелия
от безкрайна беднотия,
няма само дефицити
на коварства и бандити.


ОЧАКВАНЕ

Хегемончо гроб ни копа,
както вчера - и сега,
но очакваме Европа
да ни каже Докога?!


НАГРАДИТЕ

Който истината казва,
с обезхлебност се наказва,
а най-хубавите залци
получават оплювалци.


МАКЕДОНСКИ СЕНАТОР

Защото при чужди жени не отиваш,
не лъжеш, не грабиш, дори не убиваш,
не вярвай в онази велика заблуда,
че може да бъдеш подминат от Юда.


ОКТОПОДИТЕ

Те са винаги потребни
и на хората безхлебни,
че в живот без октоподи
кой към пропаст ще ги води.


НОВАТА МАГИСТРАЛА

На поредното "Честито!"
тя отвръща дяволито: -
И по нови магистрали
се пътува към провали!


БЕДСТВИЕ

При неправди и неволи
всички истини са голи,
а когато се обличат,
на метреси ни приличат.


АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ
ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

TJ-Hosting
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2019 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting