Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
ТОВА Е ПЪТЯТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСТИНСКИ СВОБОДНО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО

ДЪРЖАВИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Е НУЖНО ДА СПАЗВАТ ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА

JAН ПИРИНСКИ


Правата и свободите на всеки човек, а така също и на националните малцинства, трябва да се почитат и спазват задължително съгласно приетите международни документи. Изключително голямо нравствено значение има Международната харта за правата на човека, приета от Организацията на обединените нации, и Рамковата конвенция за зачитане на националните малцинства. Тези международни документи са ценни общочовешки постижения, които трябва да намерят реално приложение в съвременното общество.

Приемането им в защита на основните права и свободи на човека и правата на националните малцинства, бе наложително поради крещящата необходимост да се реши този проблем. И именно, поради този факт Организацията на обединените нации прие през 1948 година Всеобщата декларация за правата на човека, която всъщност представлява важен жалон на човешкия прогрес, понеже поставя в действие залегналия в Устава принцип, в който зачитането на правата на човека е обща грижа на всяко правителство и всички народи. И още нещо, което е много важно. Всеобщата декларация е документ с голямо значение, който претворява в своята област световната съвест и предлага критерий, по който да се оценява поведението на обществата и правителствата.
За значението и важността относно подобряването на човешката съдба може да се съди и от факта, че днес под егидата на ООН са договорени повече от 60 споразумения по въпроси на правата на човека.
Специално посочих важността и значението на международните договори в защита на човешките права и тези на националните малцинства, за да взема отношение по въпроса, доколко те на практика се осъществяват от съответните международни институции, които всъщност са овластени да налагат санкции на онези държави, които не ги спазват.
За целта ще посоча конкретни факти, които недвусмислено доказват, че този международен съдебен орган, в случая Европейският съд по правата на човека, въпреки присъдите, които издава при нарушаването на правата на човека и малцинствата, не може да се наложи да се изпълняват така, както са фиксирани към държавите нарушителки, поради факта, че няма това право, няма тези пълномощия.
Фрапантен е примерът с ОМО "Илинден" - ПИРИН, която е членка на Европейската алианса, и с други македонски организации в България и в Гърция. Вече повече от 15 години по делата, които се водиха в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, България винаги бе осъждана, но тя изпълни присъдите само за правото на мирни събирания (поне досега), а задължението да върне регистрацията на партията не изпълни. При това положение, въпреки осъждането на България от Европейския съд да възстанови регистрацията на ПИРИН, фактически то остана само на хартия. И то единствено по причина, че Европейският съд няма правото на контрол дали присъдата е изпълнена, или не. В този случай се получава така, че този Европейски съд може да служи само като консултант, а не като истински съд, който има единственото задължително упълномощено право да санкционира нарушителите и да изисква от тях стриктното спазване и изпълнение на решенията му. Контролът за изпълнението на присъдите на Европейския съд имал само Комитетът на министрите. Прави силно впечатление дейността на съда с много дългото бавене при разглеждането на молбите. Не с месеци, а с години. Това положение доказва, че е необходимо да се приложи друга система на работа. Но най-важното е, че ако и в бъдеще Комитетът на министрите продължава официално с тази практика без строг контрол над осъдените държави от Европейския съд, то той ще обезсмисли съществуването на Съда.
Създаването на Европейския съюз е исторически и епохален акт по значение. Той е прогресивен подвиг за европейските народи с идеите и принципите, които са залегнали в него. Не случайно в него членуват 27 държави на континента. Идеята за обединена и свободна Европа се счита като единствен разумен начин да се ликвидират конфликтите и войните между държавите, обхващащи просторите на Европа. И не само това; със своите демократични и прогресивни идеи, в това число и с принципа за зачитане основните права и свободи на човека и правата на националните малцинства, той вля вяра и надежда за изграждане на истински свободно европейско общество. В този контекст искам да посоча, че ние, македонците, които живеем в България, очаквахме не само нещо, а окончателното решаване на нашия проблем: да ни бъдат дадени основните човешки права и свободи. Пледирахме Република България да стане пълноправна членка на Европейския съюз с надежда, че след нейното приемане в Съюза нашите права ще станат реалност. Но, както се знае, това не се случи. Не само че не се случи, но българската политика продължи с глупавите си тези, че македонско малцинство в България няма.
България дори след приемането си за член на Евросъюза не само че не спря антимакедонската си политика, но започна да я активизира. Най-безогледно и нагло започна да поставя и предлага срамни условия за сключване на договор за добросъседство, с който открито заяви абсурдните си аспирации към Република Македония.
Същото е и положението с Гърция. С нечовешките си действия на ужасни насилия, тя приложи геноцид над македонското население. Хиляди бяха избити и принудени да напуснат родните си огнища поради единствената причина, че не се чувстват гърци, а македонци. Днес Гърция иска пред цял свят да унищожи изцяло македонския народ, като претендира, че гръцкият народ освен че е гръцки, е и македонски. Гърция е членка на Европейския съюз и като такава тя е приела всички политически ангажименти с идеите и принципите на Съюза. Как може една държава да членува в Европейската общност и с цялото си нахалство и безочие пред света да не признава националната принадлежност на един цял народ? И всичко това извършва, когато има приети международни документи за зачитане дори правата на всеки човек, а да не говорим за правата на един цял народ. Гърция дори не е ратифицирала Рамковата конвенция за правата на малцинствата, а пледира, че е демократична държава. Всъщност България и Гърция със своите претенции и аспирации към своята съседка на дело доказват, че идеите и принципите на Европейския съюз не значат нищо за тях. С откритите си амбиции за обсебване на съседна страна те явно декларират, че не признават политическата структура на Евросъюза. В случая те никого не баламосват, а явно заявяват своите мегаломански мераци.
При тази политическа ситуация, в която се намираме ние, македонците, обезправени и в двете страни, смятам, че Европейският съюз има своето морално задължение да приложи всички свои демократични и правни пълномощия и незабавно да предприеме мерки за решаване на въпроса с правата на македонците в Гърция и България.
Политиката на Гърция и България с техните абсурдни претенции към Република Македония е изключително тревожна и опасна. Този безспорен факт категорично и отговорно предупреждава, че приемането на Македония в Европейския съюз и НАТО е повече от наложително.
Не е нужно да се забавя приемането на страна, която на дело е доказала истинските си намерения. Която в много направления прилага европейските условия и изисквания, много повече, дори и от страни, членки на Съюза. Особено това важи за гарантиране правата и свободите на човека - и най-важното: на всички малцинства в страната, с което тя може да се посочи за пример и образец не само за Гърция и България, но и за другите страни по света. Също така тя на дело доказва желанието си да се присъедини към НАТО с факта, че редовно участва във всички мисии на организацията.
Въпросът с гарантирането правата и свободите на човека и на националните малцинства ще бъде винаги актуален, но и достатъчно тревожен, докато не се реши. Укротяването и обуздаването на мегаломанските пристрастия на Гърция и България, и ако има такива и в други страни, членки на Европейския съюз, трябва непременно и незабавно да се извърши. Всякакви шовинистически прояви за в бъдеще от тяхна страна трябва да бъдат спешно парирани и ликвидирани. Защото държавите, носителки на тези ретроградни и диви нрави и бълнувания, са най-опасните врагове на цялостната концепция за развитие на Европа.
Европейският съюз трябва да прояви разбиране, че македонският народ, въпреки желанието си да се присъедини в европейското семейство, не може да се съгласи и приеме условия, които директно унищожават неговата национална индивидуалност. Просто такива условия никой народ и държава по света няма да приеме.

Ако Европейският съюз желае да се подсигури мир и стабилност в този регион на Балканите, то приемането на Република Македония в Съюза е наложително. И то без никакви натрапващи условия. Само и единствено като Република Македония. От нейното членство ще има полза не само македонският народ, но и идеята за осъществяването на демократична и обединена Европа.

   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Читај


Македонија пее

ВЕЧНА ДА СИ МАКЕДОНИЈО

Во песните те опеваме
Љубов и среќа посеавме
за тебе мајко стара
за тебе земјо најубава

Рефрен:
Еј да живееш Вечна да си
никој по патот да не те плаши
чекор по чекор среќна да си
Македонијо. Македонијо.

По светот одев прошетав
ко птица пак си долетав
за тебе мајко стара
за тебе земјо најубава

Рефрен: .................

Топло сонце те грее
ширум по светот се пее
за тебе мајко стара
за тебе земјо најубава

Рефрен: .................


ВОЗОТ БРАЌА ТРГНУВА

Возот браќа тргнува
право за Германија
стари мајки остануват
дробни деца да чуват.

Со либето одиме
пари да спечалиме
пари да спечалиме
куќа да направиме.

Таму ќе не пречекаат
нашите верни другари
ергените ќе пеат
женетите ќе плачат.


Сатира

ПЪТНИЦИ

Когато се закръглят като нули
нищожества от черния елит,
едни издигат вавилонски кули,
а други ги зареждат с динамит.

Но кой ли няма истинска химера!
И влюбени в бедрата й без срам,
едни отиват в каменната ера,
а други идват с камъни от там!

НИЕ, МАКЕДОНЦИТЕ

И от ляво, и от дясно
сме заклещени на тясно,
за да бъде на кирия
всеки български калджия.

ВЪЗМОЖНОСТИ

Гдето всичко е възможно,
там и простото е сложно,
за да може всяка мъка
да разплаква дребосъка.

ОТЧАЯНИЕ

"Няма хлебец за попара,
няма истина и вяра!"
"За какво ти е тогава
тази шибана държава?!"

АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ
Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting