Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Когато фактите говорят, "ветропоказателите" стават за смях!

С БАСНИ СРЕЩУ ИСТИНАТА, СЪС СТРАХ СРЕЩУ ПРАВОТО

Самуил Ратевски
(Продолжува од минатиот број)Стигаме до следния важен момент. Налага се мнението, че в античността македонски народ не се е създавал. Някак мълчаливо се прокарва това твърдение и по обиколни пътища, защото директното му изказване би вкарало неговите поддръжници в прекалено и крещящо противоречие с историческите извори – твърде добре документирано е високото самосъзнание на македонците, самоназоваването им македонци и ясното им разграничаване като такива от останалите антични народи.
Но по обходни пътища се внушава именно това мнение. Ако самите македонци са били гърци, а останалото население на Македония – тракийско, то за какъв народ може да се говори? Логично от тези неверни факти следва, че такъв няма. И нистина каква ли истина може да се извлече от две лъжи?
В същото направление е и тенденцията много, много да не се говори за антична Македония, освен неизбежния Александър Македонски, за когото се говори само защото не може да се премълчи. При тази бедна информация, стигаща до българския гражданин, съвсем нормално е той да остане с впечатлението, че тази държава е съществувала за малко и е била без особено значение, напук на това, че три века от историята на западната цивилизация минават под нейния знак.
Този подход довежда дотам, че хората не знаят нищо за богатата македонска култура и само в най-добрия случай са чули, че съществуват неща като типичната македонска гробница; а за това, че македонците са имали свой различен от гръцкия календар, едва ли много неспециалисти са чули.
Но ако за културата генерално се мълчи, то максимално се експлоатира обстоятелството, че културата, родена като последица от завоеванията на Александър, е наречена в науката елинистична поради ключовата роля на елинската култура в нейното създаване, като се прокарва мисълта, че едва ли не македонската култура е елинска. А всъщност културата, която се развива в Египет, Месопотамия, Сирия, Мала Азия и Балканите, е наречена елинистична, а не елинска, именно защото не е елинска, а нова култура, родена от симбиозата между множество други.
В същата насока се подчертава и фактът, че в антична Македония се е писало на гръцки. Сякаш че в Тракия не е било така. И в редица други антични страни. Защото за разлика от модерното време в миналото повечето народи са нямали писменост на своя език, а са използвали някой друг, като латинския в средновековна Европа например. Но не всеки знае това, така че невярното впечатление, че древните македонци са били гръкоговорящи, си остава.
Стремежът да се подчертае гръцкостта на древна Македония достига и дотам, че походите на Александър срещу Персия са наречени гръко-македонски в българските учебници по история. Неотдавна ми се случи да слушам от смятан за интелигентен и уважаван гражданин на Сандански, че всъщност почти цялата войска на Александър била гръцка. А истината е, че елините са били малко повече от 10 % от неговата армия и не са играли никаква съществена роля в похода и битките. Тяхната роля е била по-скоро тази на заложници – гръцките градове, оставени в македонския тил, е трябвало да внимават какви ги вършат, ако искат изпратените от тях войници да не пострадат. Факт е, че на страната на персите в тази война се бият три пъти повече елини, отколкото има в македонската войска, които са и най-яростните бойци в персийската армия и се бият почти до смърт срещу македонците, и за разлика от останалите персийски войници не се предават на македонците след поражение. Защото са вярвали, че се борят срещу враговете на елинската свобода. И са знаели много по-добре какво и защо го правят от съвременните пишман идеолози.
Този подход е застъпен и в музеите в нашия край (особено в благоевградския). Надписите от античността са на гръцки, а пък останалите предмети, много от които са част от македонската култура, добиват етикети като тракийски. Това създава впечатление, че антична Македония е гръко-тракийска. А всъщност културата е македонска (а само на места тракийска), а надписите са на гръцки, защото той е бил използван за литературен език както в Македония, така и в Тракия.
Толкова голямо е желанието да се отхвърли всичко общо между древните и сегашните македонци, че дори съвсем изкуствено в българския език е въведено понятието македони. Така в българските исторически книги древните македонци се наричат изкуствено македони, а съвременното население на Македония – македонци. Българските историци не намират за нужно да направят подобна терминологична разлика между днешните българи и българите на Волга и въпреки че те са 100 % различни етнически, използват за тях един и същ термин. А българите на Аспарух пък, с които също нямат нищо общо, дори са се постарали да засилят връзката, прибавяйки едно абсурдно пра- пред българи, за да подчертаят, че от тях уж произхождат. Но виж за Македония и македонците аршинът е съвсем друг. Същата тенденция стои и зад оспорването на името на държавата Македония и зад искането самите македонци да не се наричат така, а някак по-иначе (славомакедонци, скопяни и т.н.).
Не малко дразнещо поради това е обстоятелството, че македонците са споменати в Библията. Няма нужда да цитирам всички случаи на посочване не само на македонци, но и на разграничаване между македонци и елини, на датиране според македонския календар (в макавейските книги). На всички, чели Библията, е известен случаят, когато на апостол Павел насън се явява мъж македонец и го моли да дойде в Македония и да им помогне, което става причина апостолът да отиде да проповядва в Македония, което е и първата известна християнска мисия на Европейския континент. Разбира се, за атеистите това не е от кой знае колко голямо значение, но дори и те не могат да отрекат, че Библията е древен източник – тъй че просто го премълчават, като уж неважен. Много по-трудно е на вярващите български националисти, тъй като за тях Библията е авторитет номер едно. Щом в Светото писание се говори за македонци, как могат да отричат това? Веднъж се натъкнах на един евангелист с тази дилема, който отчаяно се мъчеше да си обясни понятието македонец в Библията като някакъв вид регионално и неетническо, за да може да помири свидетелството на Библията със своето отричане на македонците. По една случайност после се оказа, че е агент на ДС, но това е друга история.
За дългия период на римската власт на Балканите също много не се говори. Понятието македонец тогава се тълкува само като провинциално – жител на провинция Македония. Разбира се, не така се тълкува понятието тракиец. Под него продължават да подразбират етнически такъв, а не (само) жител на съответната провинция. Затова и факти, като намерени надписи за македоноезично починало момиче от началото на нашата ера, за датиране на датите според македонската ера не привличат интереса на българските историци, а по тази причина и обикновеният български гражданин няма как да ги узнае. Невежеството е сила.
Все пак, макар и обявени за гърци и траки, макар по всякакъв начин да се утвърждава, че не е имало македонски народ, че понятието е само географско, административно и политическо, на отрицателите на македонците това не им се вижда достатъчно. Абе такъв народ е нямало, ама най-добре хич да ги беше нямало и днешните жители на Македония хептен нищо общо с онези древни "немакедонски македонци" да си нямат. За тази цел обилно се аргументира тежкотоварната глупост, че античното население на Македония е било избито или избягало при идването на славяните и те са се заселили на празно пространство. Това, разбира се, е биологически невъзможно. Белите за три века не успяха да изтребят малобройните индианци; Хитлер при цялата мощ на хитлеристка Германия не успя да изтреби евреите и циганите дори в окупираните територии, а, видите ли, древните примитивни славяни някак си са успели да сторят това. Как, след като никаква особена нужда не са имали да го правят, тъй като, както е известно, не са се изхранвали с човешко месо. Защо им е трябвало да извършват такова чудовищно клане?
Това твърдение се базира на цитирането на няколко поетични преувеличения в няколко източника (главният от които е една сбирка с чудеса) и на премълчаването на цяла редица други сведения в изворите, които говорят за обратното. Мотивите зад тази теория на изчезването са чисто идеологически. Никак не е учудващо, че според същите автори населението на Тракия не е било напълно изтребено – само това на Македония се оказва изчезнало, – за да няма как днешните жители на Македония да имат каквато и да е биологична връзка с античното население. Затова и резултатите от генетичните изследвания, направени от швейцарския институт ИГЕНЕА, бяха приети с такова объркване и с последвало премълчаване според принципа: което не можеш да обориш или надвикаш, го премълчаваш. А данните на швейцарците съвсем ясно показваха, че някога е съществувал македонски народ, с когото днешните македонци имат силна връзка (двойно по силна, отколкото днешните германци имат с древните германци).
Често може да се чуе как българи смятат себе си и за наследници на траките, но се смеят, когато македонците се смятат за наследници на македонците. Кой ли е смешният наистина?
И така по отношение на античността българските националисти се стремят или да отрекат връзката на днешните с античните македонци, или да отрекат самите антични македонци като самостоятелен народ – мотивът е само един: да отрекат самобитността и правото на съществуване на македонската нация. Независимо имало ли е, нямало ли е македонски народ някога, независимо имате или нямате връзка с античното население – вас ви няма. Не може да ви има!
Разбира се, това - да докажат, че македонци няма и не може да има - за българските националисти далеч не е достатъчно. Същинската цел е да се докаже лъжата, че македонците са били и трябва да бъдат българи и да желаят да бъдат в България.
За целта се създава една доста забавна и гротескна теория, която накратко изглежда по следния начин.
1. И в Тракия, и в Мизия, и в Македония са живели траки и са се населили славяни По-късно се населили и (пра)българи. От сместа на тези три народа се създал български народ.
Тази алхимическа формула за забъркване на народ има безброй слабости и нула плюсове. Една от най-големите е, че народите не се създават като химични елементи и са съставени от хора, а не от атоми. Следват и други проблеми – (пра)българи така и не са се населили в Тракия. По този факт пишман идеолозите в БАН темерутски мълчат, още повече, че никой не им оспорва Тракия, така че могат спокойно да си мълчат по този въпрос. Но виж за Македония това е сериозен проблем. Ето защо след жестоко изнасилване на изворите ни представят приказката за Кубер, който се населил с множество българи в Македония. Единственият исторически текст, който говори за това събитие, е сбирка с чудеса, запазена в единствен препис от ΧΙΙ в. Но и в нея става дума за преселване на голям брой християни с ромейско самосъзнание в Македония, откъдето след това са се разбягали в различни части на Византия. Авторът на този текст така и не си е направил труда да спомене, че сред преселниците има българи, макар да споменава, че заедно с християните в преселването участвали и хора от други народности. Българският език е споменат на последно, четвърто място сред говорените от помощника на Кувер Маврос (гръцко име!). Историческите текстове не съобщават абсолютно нищо повече по въпроса за Кувер, само от някои археологически находки се съди, че той и хората, които му останали, се преселили в днешна Южна Албания. Това не пречи българските историци да изфабрикуват цяла Куберова България в Македония, да направят от Кувер брат на Аспарух, който се бил опитвал да създаде България в Македония, да говорят за сътрудничество между двете Българии, да рисуват из атласите голямо петно на територията на Р Македония, което да показва уж територия на населване на "Куберовите българи" и дори да говорят, че тази никога несъздала се Куберова България била съществувала два века, докато доброволно се била присъединила към България.

(Продължава в следващия брой)

   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Читај


Македонија пее

МИ ЗАПЛАКАЛО СЕЛОТО ВАТАША

Ми заплакало селото, селото Ваташа (2)
тринаесет роса младинци носат
в моклишко горе в долови.

Целото село станало, станало на нога (2)
дајте ги ваму нашите деца
еј вие клети крвници.

Џелати клети не слушат, не слушат народот (2)
митралез огин фрлија погин
во градите машки младински.

жален ми писок пронесе, пронесе, селото (2)
по тие рамни полиња родни,
ридишта голи тиквешки.

Тогај се народ, подигна, подигна иљадно (2)
и тргна смело затре семе
фашистичко клето за навек.


МНОГУ ЧЕДА ЕДНА МАЈКА

Многу чеда една мајка
а во душа пламен гори
баш во гарди оган гори
огнот знае што Ќе стори.

Глас ми свила
земја наша мила
немој да ме заборавите
мили чеда кај и да сте сега
една мисла Македонија.

Како огон што го гори
и во гради што го носи
има нешто Ќе го згаси
да ја сака да ја пази
мајка Македонија.

Глас ми свила
земја наша мила
немој да ме заборавите
мили чеда кај и да сте сега
една мисла Македонија.
Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting