Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Когато фактите говорят, "ветропоказателите" стават за смях!Когато фактите говорят, "ветропоказателите" стават за смях!

С БАСНИ СРЕЩУ ИСТИНАТА, СЪС СТРАХ СРЕЩУ ПРАВОТО

Самуил Ратевски


Преди не повече от генерация щеше да е невъзможно да чуеш в България, че Македония е гръцка. Особено от македонец, та дори и той да се чувства архибългарин. Все още се помни времето, когато от царя до пъдаря всички в България доказваха, че Македония е всичко друго, но не и гръцка. Мога да цитирам дори и двама от най-изтъкнатите български учени, които доказваха това в своите трудове – Гаврил Кацаров (чийто текст излиза в "Народна воля" на с. 3) и Веселин Бешевлиев.

Какво толкова се промени, че дойде време да слушаме откъде ли не в тази държава, че Македония е гръцка?!
Това, което се промени, е, че умря надеждата на България да вземе Македония (освен Пиринския й дял) – в Гърция вече няма местни хора, които да твърдят, че са българи, напротив, има много такива, които твърдят, че са македонци. Гърция не се явява заплаха за България, а Македония поне на теория – да; в България местни гърци няма, но има доста македонци. В това лудо място, в което трите първи тъдявашни национализми – гръцкият, сръбският и българският, превърнаха Балканите, държавите - бедни, мизерни, голи и нищожни, каквито са били и продължават да бъдат, се карат повече за история и мнима слава, отколкото за реални неща. Като голи просяци – те могат да спорят само за голите си фантазии и да се наддумват като малки деца какви са били уж дедите им. Мерят си сънищата, дето се вика, щото друго за мерене си нямат. И точно затова Македония се явява заплаха. Влизаща по-късно в този балкански клуб на ветрогони, когато лютият кьотек за подялба на фантазиите по миналото вече е попривършил и подялбата криво-ляво – постигната (което често значи не друго, а консенсус кой за какво има право да лъже), Македония се явява заплаха, защото поставя под въпрос извършената подялба. Старите членове на клуба могат само да изгубят от това - ето защо основната им грижа е не да създадат икономически и културни отношения с новата независима държава, а как да й попречат да претендира за каквато и да било част от историята. Гърция й оспорва името, България – нацията, езика, културата и историята, Сърбия – черквата.
Дори обратното – появата на новия играч на тази жалка сцена доведе до сближаване на старите изпушели пушки. Още след като македонската нация получи своя държава в лицето на Република Македония в рамките на Югославия, България и Гърция тихомълком стигнаха до консенсус – античната история на Егейска Македония е гръцка, а отчасти и средновековната, а пък историята на северната част е българска (тракийска през античността, българска през средновековието). Е, подялбата не мина съвсем чисто и двете науки (или пропаганди) често пресичат границата, но като цяло конфликти няма. Сърбия, след като се разпадна Югославия, също смени плочата и тръгна към компромис с България. Същината на тези негласни спогодби е "македонци няма и не може да има".
Именно затова стигнахме дотам да чуваме в България даже и от устата на македонци, че Гърция била права да оспорва името на Македония. Наскоро чух един уважаван чешит да нарича позицията на Македония по спора за името с Гърция "крещящо нахалство". Какво падение наистина – защитата на правото на самоопределение и отхвърлянето на абсурдните гръцки претенции да бъде наричано нахалство. Добре, че отдавна мъртвите не могат наистина да се въртят в гробовете си, иначе дядовците на тези господа биха се въртели като пумпали от срам, какви "ветропоказатели" са станали потомците им.
Резултат от тези идейни лупинги и обединяване на непримирими противоречия е създаването на цял набор от митове и легенди, разпространяващи се сред хората. Те не са плод просто на народното незнание. Те имат корен в средата на така наречени историци. Креирани са често съзнателно по принципа на целесъобразността, според който не е вярно онова, което е истина, а онова, което им отърва. Основополагащата идея в тази пропаганда е, че македонци трябва да няма, а в никакъв случай - нещо славно македонско.
Именно за някои основни моменти в тези легенди, използвани и като аргументи от кръчмата до вестника и от телевизията до историческата бумага, искам да се спра накратко.
l. Античните македонци били гърци
Това от известно време стана любимо изказване на някои хора. Както и всички подобни твърдения то иска да каже, че съвременните македонци си нямат свой предходник в миналото и особено не славен такъв.
На какво се основават тези твърдения.
Най-честите аргументи са два. Първият си е чиста проба лъжа – така смятала световната наука. Тя никога не е имала единно мнение по въпроса. Редица видни учени поддържат, че античните македонци са отделен от гърците народ, други (особено гръцки) – смятат обратното. Освен цитираните български авторитети, мога да посоча и един от съвременните големи световни ерудити като Борза, който е на мнение, че става дума за два отделни народа. А тези тримата далеч не са единствените.
Вторият е позоваване на Херодот, който говори за участие на македонски владетел в олимпийските игри.
Олимпийските игри не са били просто спортни срещи както днес – това е бил общоелински религиозен празник. По един обичай, срещан и сред американските индианци, само принадлежащите към народа племена са имали право да участват на тези религиозни игри. Ако македонците са били гърци – несъмнено биха участвали, ако не са – изводът е ясен.
Какви са фактите?
Олимпийските игри са основани през 774 г. преди новата ера и се провеждали на всеки 4 години. Те дори са станали основа за календарно броене на времето според олимпиадите. Това, което Херодот ни съобщава, е, че македонците до времето на Александър Филхелен не са участвали в олимпийските игри, или иначе казано без малко три века след тяхното основаване. Дори само това показва, че македонците не са били гърци. Но да цитирам неговия разказ:
"А знам, че потомците на Пердикас, за които стана дума, са елини, както и самите те твърдят и както самият аз се случи да зная и ще го покажа по-нататък в моите разкази, че са елини; освен това и хеленодиките, които уреждат състезанията в Олимпия, решиха, че е така. (Обикновено желаещите да изкарат македонците гърци тук прекъсват цитата – бел. м.) Александрос решил да вземе участие в състезанията и слязъл там, но елините, които щели да вземат участие в състезанието по бягане, искали да попречат, заявявайки, че състезанието не било за варвари, а за елини. Но след като Александрос доказал, че бил аргосец, било отсъдено, че е елин..."
И така - ясно е, че:
1. До Александър Филхелен почти три века македонци не са участвали в олимпийските игри иначе това би било споменато и не би се появил проблем при опита на Александър Филхелен да се включи.
2. Херодот твърди, че кралското семейство в Македония е елинско, никъде не казва това за македонците. Самият факт, че Херодот намира за нужно да постави въпроса и да доказва, че кралското семейство на Македония е елинско, ясно показва, че македонците не са смятани за елини – да бяха, ще имаше ли нужда въобще да се обсъжда и доказва това? Все едно да вземе Херодот да доказва, че кралете на Спарта са елини, или че тези на траките са тракийци.
3. Когато Александър Филхелен се опитал да участва, получил отговор, че тези игри са за елините, а не за варварите, от което директно следва, че за участниците в игрите македонците са варвари, т.е. неелини, хора неговорещи гръцки.
4. Александър не оспорва тази тяхна констатация, не заявява, че македонците са елини и че той като македонец има право да участва. Той де факто приема това твърдение на другите състезатели, което по това време явно е било общоизвестен факт. Опитва се да го заобиколи, като докаже, че самият той не е македонец, а родът му бил от Аргос в Пелопонес. Или иначе казано, отговорът му е: "Да, наистина игрите са за елините, а македонците като негърци нямат място тук, но аз не съм македонец и варварин, а произхождам от Елада и съм елин."
5. На база на неговите твърдения, че родът му не е по произход от Македония, а от Пелопонес, организаторите на игрите отсъдили, че той е елин (а не народът, който управлява).
А доколко и властващата в Македония фамилия е била наистина от гръцки произход – в науката днес преобладава мнението, че аргоският произход е политически мотивирана измислица. Родът наистина произхождал от Аргос, но от Аргос в Македония – в Орестия, а не на Пелопонес. Самият прякор на Александър – Филхелен, значи приятел на елините, което само по себе си показва, че той не е бил грък.
Тук трябва да допълним, че дори и самата тази история на Херодот се смята за политическа приказка и че не са открити никакви данни, че Александър или някой друг македонски владетел по това време е бил допуснат до участие в олимпийските игри.
Македонците и след Александър Филхелен не участвали в олимпийските игри. Едва по времето на Филип Македонски (над 400 години след основаването на игрите с изпуснати 100 и кусур олимпиади) не македонците, а представител на Филип е допуснат на тези игри. Твърде е бил силен, за да могат да му откажат, но най-вече намерил е начин да заобиколи правилата, тъй като принудил няколко елински съюза (Тесалийския например) да му дадат по един или два гласа в своите събрания, което пък му давало възможност да участва в игрите като член на съответните съюзи.
До края на античната македонска държава македонците не са участвали в олимпийските игри. Участвали са понякога царете им било защото се престрували на елини, било защото подчинените гърци не са били в състояние да им откажат (както по-късно и на римските императори).
Този разказ само потвърждава множеството данни в историческите извори, че елините са смятали македонците за варвари, т.е. негърци. Демостен е само по-известен сред тези примери.
И за капак трябва да се каже нещо малко известно в България. Македонците сами са имали свои "олимпийски игри", които са провеждали в свещения си град Дион.

(Продължава в следващия брой)

   НАРОДНА ВОЛЈА
ОТЧАЯНИ ОПИТИ НА ДАНС, ВМРО И ПРОКУРАТУРА ДА СПРАТ ПРИЗНАВАНЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
ГОЦЕ СЕ БОРЕШЕ ПРОТИВ ВЕЛИКО-БУГАРСКИОТ ВРХОВИЗАМ
Читај
ВО БУГАРИЈА ПОСТОИ РЕПРЕСИЈА КОН МАКЕДОНЦИТЕ ЗА ДА НЕ ЈА ИСТАКНУВААТ СВОЈАТА МАКЕДОНСКА ПОСЕБНОСТ
Читај


Ръководството на ОМО „Илинден" - ПИРИН и редколегията на в. „Народна воля" честитят 70-годишния юбилей на Димитър Иванов от Шумен - активен деец на партията и кореспондент на вестника, като му пожелават много здраве, вярност към македонската кауза и увереност в нашата победа!
Втора годишна конференција

ДО СИТЕ МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И АСОЦИАЦИИ

Предмет: Покана за учество на Втората годишна конференција на иселеничките организации во Република Македонија

Почитувани,
Ми претставува особена чест и задоволство да ве поканам да земете учество на Втората годишна конференција на иселеничките организации, што ќе се одржи на 20 и 21 јули 2011 година во Клубот на пратеници, Скопје, во организација на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија

Дневен ред на Конференцијата:
1. Зачувување и негување на македонскиот јазик преку говорење на јазикот во семејствата
2. Зачувување на македонската култура од страна на иселеничките организации преку реализирани проекти, предлози и сугестии за наредниот период
3. Државјанство на Република Македонија - значење
4. Избирачко право
5. Значењето на пописите во земјите во кои живеат иселениците од Македонија за утврдување на поточен број на иселеници од Македонија
6. Унапредување на врските со иселеничките организации преку директни контакти на членовите на организациите со Агенцијата за иселеништво, преку постојните средства за комуникација.
7. Иселенички совет - известување на Привремениот иселенички совет за превземените активности
Молиме присуството на претставниците од Вашата организација да го потврдите во Агенцијата за иселеништво најдоцна до 30 јуни 2011 година, на:

е-маил: info@minisel.gov.mk
тел ++ 389 2 3 118 633
факс ++ 389 2 3 118 549

Директор: Васил Наумов

(Преземено од МИМ, 15.06.2011 г.)

Македонија пее

ВАРДАРЕ, ПИРИН, ЕГЕЈ КАЈ ТИ Е

Мили чеда на мајка разделени
тешка рана на срце,
ај на гради,
Вардаре, Пирин кај ти е,
Вардаре, Егеј кај ти е.

Мајко! Македонијо!
Ајде не плачи,
ден ќе дојде ќе ги гушнеш
Пирин, Планини,
Мајко Македонијо
ајде запеј ти,
ден ќе дојде ќе те носат
води егејски.

Вардаре, Пирин кај ти е,
Вардаре, Егеј кај ти е.

Солзи течат мајчински македонски,
тешки како што ни се е еј векови.
Вардаре, Пирин кај ти е,
Вардаре, Егеј кај ти е.

Мајко! Македонијо!
Ајде не плачи,
ден ќе дојде ќе ги гушнеш
Пирин, Планини,
Мајко Македонијо
ајде запеј ти,
ден ќе дојде ќе те носат
води егејски.

Мајко! Македонијо!


ВОЗОТ БРАЌА ТРГНУВА

Возот браќа тргнува
право за Германија
стари мајки остануват
дробни деца да чуват.

Со либето одиме
пари да спечалиме
пари да спечалиме
куќа да направиме.

Таму ќе не пречекаат
нашите верни другари
ергените ќе пеат
женетите ќе плачат.


Поезија

ПРЕМЪЛЧАВАНЕ

От бездната на времето изгряло
като усмивка на безсмъртно цвете,
пътува македонското начало
с протегнати ръце към вековете.

И както на света му е известно,
съдбата му остана несразима -
не затова ли хищно и нечестно
коварството ридае, че го има.

И чужда красота изпепелило,
то много химни на смъртта е пяло,
когато македонска кръв е пило
и хляб от македонска пот е яло.

За да разкъсат робските окови,
когато Македония ги вика,
най-свидните й рожби са готови
главите си да сложат на дръвника.

Убиваха ги български злодеи,
убиваха - и в майчини утроби,
за да създава ужасът лакеи
и подли инквизитори на роби.

Съдба от мъченичество и слава,
народ - достоен с врагове да спори,
когато наглостта ги премълчава,
историята почва да говори. -

Поизбърши си, мащехо, сълзите
и погледни вината си в лицето –
кой на кого забоде нож в гърдите
и после му отхапа от сърцето?

Залутана по кървавите дири,
напразни са усилията твои
от хищници, тирани и вампири
да сътвориш съвременни герои!

Герои не се раждат от палачи!
А жертвите, които си затрила,
да премълчиш, Българийо, не значи,
че живият живот си умъртвила!

Лицето на страха сега е друго,
но за да може пак да ни убива,
то повече прилича на влечуго,
което зад привидност се прикрива.

На всеки, който при мираж се връща,
за да й връчи смъртната присъда,
безсмъртна Македония отвръща: -
Но аз съм аз! И винаги ще бъда!

При участ от разпятия и слава
и като вечна истина голяма,
не българската злоба ще решава
дали ни има и дали ни няма!


ФЕНИКС

На Никола Вапцаров

Когато феникс трябва да умира,
а няма кой безумството да спре,
единственото право да избира
е правото достойно да умре.

Когато гръм сърцето му разпръсне,
че не изплакало сълза на роб,
съдбата го орисва да възкръсне
от свойта пепел и от своя гроб!

АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2019 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting