Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Възможност да заявим, че ни има, че съществуваме, че сме македонци!

ГРАЖДАНИ НА ЕС, МАКЕДОНЦИ!

Започва ново преброяване на населението в Р България. То е възможност да заявим честно кои сме и какви се чувстваме.
За онези от нас, които се чувстват и самоопределят като македонци, това е уникален шанс. Възможност да заявим, че ни има, че съществуваме, че сме македонци! Възможност да опровергаем официалната лъжа, че македонски народ, нация, малцинство – няма.
Сега ни дават думата и всеки един от нас има възможност да каже истината!
Ние сме лоялни граждани, но сме и македонци.
Ние сме македонци, както бащите си, както дедите си.
И не се страхуваме да заявим това.
Защото сме в правото си. Защото това е истина. Защото правото на самоопределение е законово гарантирано. Защото зад нас стоят както Конституцията на България, така и международните закони и договори.

НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА НИ КАЗВА КОИ СМЕ И КАКВИ СМЕ!

В началото на ХХI век, в третото хилядолетие след Христа, в Европейския съюз е смешно, жалко и престъпно някой друг да определя какви сме ние.

АКО СМЕ МАКЕДОНЦИ - ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПИШЕМ КАТО ТАКИВА.

Макар, както винаги, графа „Македонец” да няма в преброителните картони, ние имаме законово гарантирано право да се самоопределим в графа „Други” като македонци (въпрос 10) и майчин език – македонски (въпрос 11).
ВНИМАНИЕ! Ако не ви попитат за етническата ви принадлежност - сами попитайте; не давайте да оспорват по какъвто и да е начин вашето самоопределение и внимавайте преброителите да попълнят резултата с химикал, а не с молив. При някакви нарушения и проблеми обръщайте се към най-близката секция на ОМО „Илинден” - ПИРИН или на e-mail
ratevski@hotmail.com.
х х х
Харта на основните права на Европейския съюз
Член 21. Недискриминация
1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
х х х
Конституция на Република България
Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
х х х
Национален статистически институт
Инструкция за попълване на преброителната карта
Въпрос 10.
Преброяваните лица сами определят етническата си група.
Въпрос 11.
Преброяваните лица сами определят майчиния си език.
Преброителят отбелязва декларирания от лицето отговор.

OMO “Илинден”-ПИРИН, ТМО - ВМРО (независима), Македонско християнско братство “Св. пророк Илия” ,Дружество на репресираните македонци в България, Културно-просветно дружество „Никола Вапцаров”, КПД „Цар Самуил”, КПД „Илинден”, в. „Народна воля”, бюлетин „Македонски глас”.

   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај


139 години от рождението на Гоце Делчев
ГОЦЕ

Символ на гордост и слава,
ореол божествен ни стана.
Недостижим и близък остава
и лек, и песен, и рана.

Ти, Гоце, во нас си в сърцето,
ти брат си и син си любими,
ти знаме ни стана, което
е огин в студените зими.

Со песните секой те знае,
на орото рамо до рамо
и сърцето чука, не трае
едно име носиме само:

МАКЕДОНЕЦ и нищо друго
никой не може да ни каже,
бугарин, србин и гърко
не може нас да излаже.

Запей песна, майко мила,
стара песна, македонска,
за воините на Самоила,
за земята ни исконска.

Дур до Кукуш да се чуе
в бащина му стара кука,
дедо зурла да надуе,
тапан до небо да чука!

Димитър Иванов

Македонија пее

ДА НИ Е ЖИВА ПЕСНАТА

Тагата се распослала
Легнала ми натежнала
И си ја барам песната
што ми е мелем за душата

Еј каков народ сме
Од бога создаден
Песна не весели
Со неа векува

Рефрен:

Да ни е жива песната
Песната еј македонска
Срцата што ги разпеа
Душите што ги огреа

Да ни е жива песната
И мојот народ намачен
Запеј му песно запеј му
Да не го видам разплачен

До кај што свети сонцето
До таму ни е народот
А ние што останавме
Песната им ја праќаме

Еј каков народ сме
Од бога создаден
Песната не лекува
О неа векува

Рефрен...Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting