Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Добросъседство. Спазване на рамковата конвенция за защита на националните малцинства

БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ ЕВРОПЕЙСКА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА

ЈАН ПИРИНСКИ


Не трябва да се тълкуват погрешно нашите критики и обвинения към някои български историци, политици и държавници, които, обременени от илюзорни мегаломански наслоения на абсурдната санстефанска фикс-идея, имат наглостта да отричат и не признават македонската нация, език, история, култура. Защото тези наши констатации и становища, тези критики са в подкрепа за доброто на всички. Те са съществени и взаимно отговорни. Те засягат общите ни витални интереси.

Защо? Защото изграждането на едно истинско добросъседско съжителство е в полза за всички. Народите винаги са желаели приятелство, винаги са очаквали, че държавните им дейци ще намерят необходимите подходящи методи и форми, чрез които да гарантират равноправно, взаимно уважение и зачитане на общите им интереси. Тези вековни стремежи ще може да се реализират изключително само на базата на равнопоставеност. А такъв взаимен подход е единственият разумен начин за постигане на позитивни резултати, най-вече и поради това, че той е и основна тенденция на Европейския съюз, която включва зачитане правата на човека и на националните малцинства, махане на политическите граници, изграждане на ново общество в свободна и обединена Европа. Наличието на европейския принцип в случая дава прекрасен шанс да се поемат конкретни и незабавни действия за осъществяването на тези важни за двете страни цели. Но всъщност, какво трябва да се направи, за да се поставят наистина здрави основи за истинско приятелство между съседите? На първо място, зачитане еднакво и равноправно на националните интереси. Но как ще може да стане това, когато и до ден-днешен някои български държавници и политици продължават явно да изявяват аспирациите си към Македония? Така че, ако и в бъдеще българските представители на преговорите за постигане на необходимия договор за приятелство и мир продължават да не признават езика, историята и културата на Република Македония, тогава разговорите са буквално безпредметни. Особено безсмислено и глупаво изпъква проблемът за решение, когато непрекъснато се декларират претенции, че населението и земята на Република Македония са български, че българските фашистки войски в Македония са били не окупационни, а освободителни.
(Фашизъм и освобождение - какъв абсурд!) И настояват тези им безочливи фалшификации на историята да се впишат дори и в македонските учебници!? Тогава какво може да се очаква? Подобни жалки искания определят злите намерения на българската страна. На техните представители в разговорите ще им бъде нужно рязко, и то точно обратно становище - европейско становище. Та нали са европейци?!... Най-напред е нужно да се приеме политическата реалност, че съществува македонска държава и тя се нарича Република Македония. Както е всеизвестно, тя се възроди през 1944 година. Оттогава е изградила всички държавни институции такива, каквито ги има всяка една страна по света. Когато България приеме този очеваден факт, тогава и само тогава може да разчита на подписване на взаимен договор между двете страни.
Трябва да се знае, че македонците в България, определяйки се като македонци и настоявайки регистрацията на партията им да се възстанови, да се легализира, в никакъв случай не застрашават националната цялост на българската държава. Напротив, признаването съществуването на македонско малцинство в страната, зачитайки националните им права и свободи, ще предостави необходимата възможност за изграждането на истинско доверие между България и Македония. А за нужното доверие може да се разчита и на македонската Партия за икономическо развитие и интеграция на населението (ПИРИН). Всеки български гражданин може да се запознае с политическата идейна платформа на ОМО „Илинден” – ПИРИН, в която ясно и недвусмислено са фиксирани основните положения на концепцията за зачитане на правата и свободите на македонците в Република България като равноправни български граждани. Политическите и идейните убеждения на македонците, живеещи в границите на Република България, са много важни. Те са изключително логични и полезни в подготовката на взаимна договореност за постигане на желаното европейско съжителство и добросъседство. Още повече, че ние, македонците, винаги сме заявявали, че сме лоялни граждани на тази страна. В този случай просперитетът на държавата във всички направления е и наша грижа и отговорност. И то по простата причина, че и ние, македонците, сме членове на това общество.
Нужно е да се знае и за една много често експлоатирана сред българския народ лъжлива теза, че македонците мразели българите и в Република Македония, и тук, в Република България. Тази пропаганда е пълна заблуда и с нея се манипулира българското общество и му се внушава и насажда омраза към Македония. Всеки, който иска да се запознае със същността на тази пропаганда, може да прочете българските и македонските медии, и да си направи съответния анализ, за да се увери в истинността на този проблем, умишлено натрапван от определени български пишман историци, политици и държавници.
Трябва да се знае и това, че македонците по чувства и мисли, по душа са човеколюбиви. Хуманизмът на македонеца се е превърнал в естествен код и същност на неговата природа може би по причина на злочестата му орис през изминалите векове. Въпреки тежката национална съдба на македонския народ, въпреки многобройните години, в които е живял в робство, и въпреки факта, че неговите съседи и днес с вълча стръв явно демонстрират своите апетити към него, той запазва своето достойнство, но и търпимост, и застава на човешките принципи - всички проблеми помежду съседите да се решават с диалог и взаимна отговорност за доброто на всички.
Има един много важен и съществен елемент в съжителството между македонци, гърци, българи и сърби. Както е известно, през 1913 година Македония бе разделена и заграбена от нейните съседи. Македонците в тези страни бяха подложени на жестока асимилация. Особено болезнен ще остане в паметта им споменът за ужасния геноцид, упражнен върху тях от гръцките мизантропи. Въпреки злощастната си съдба, македонците трябваше да живеят съвместно с гърци, българи и сърби. Общият им живот в тази нова политическа обстановка наложи и условия за сключване на съвместни бракове. Потомствата от тях станаха техни общи любими рожби. От само себе си се разбира, че тази непринудена ситуация създаде и един естествен и необходим начин на взаимно уважение и съжителство. Ние, македонците в България, също имаме безброй съвместни бракове. Аз, като македонец, също имам свои най-близки в смесени бракове. Техните деца са мои внуци. Кой не обича своите рожби?!
Може ли при това положение ние, македонците, които имаме общи любими деца, внуци и правнуци с българи, да мразим българите?! Не! Никога! Това се отнася и за гърците, и за останалите съседи. Но не само ние, които сме обвързани със съвместни бракове, но и другите македонци, които нямат подобна обща роднинска връзка. Защото ние, македонците, знаем отлично, че народите не са виновни за лошите им отношения, а техните политици и държавници. Специално се спрях на този факт, защото той ни дава основание, поднася ни една реалност, която и общо ни задължава, предоставяйки ни и отлична възможност да положим истински основи на спонтанно добро съжителство. Този факт ни подсказва необходимостта, че регистрирането на македонската партия и другите македонски организации е важно и наложително. Защото регистрацията им е в подкрепа на всеобщата кохезия на съвместно живеене, гарантираща добри взаимни отношения в обществото въпреки различните ни национални принадлежности. Този съвместен живот съществува. Остава само формалната страна – той да се признае и приеме от двете страни. Както се вижда, в този случай различната национална принадлежност не може да бъде пречка за създаване на добри отношения помежду ни. Напротив – тя е импулс и първопричина на създалата се нова обществена ситуация.
Изхождайки от тези анализи и изводи, пред нас блясва истината и по въпроса за подписване съвместен договор за добросъседство между съседите. А истината е тази, че не Република Македония е пречка за сключване на договор за добросъседство и приятелство, а нейните съседи, които и днес, макар и членки на Европейския съюз, поставят смъртоносни условия на Република Македония, условия, с които тя доброволно да ликвидира народа и държавата си. Те непрекъснато бълнуват илюзии и миражи, които предизвикват опасни и непредвидими ужаси на Балканите.

Всъщност, политическата ситуация и днес, както в миналото, за Република Македония е същата, въпреки историческите процеси, които успяха да сътворят Европейския съюз. Гърция и България, приети в него, останаха със старите си националшовинистически мегаломански предразсъдъци. Осъществяването на идеите и принципите на Евросъюза в тези страни налага необходимостта от нови държавни и политически функционери, които да прилагат на дело концепцията на Общността. Друга алтернатива няма!

   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај


139 години от рождението на Гоце Делчев
ГОЦЕ

Символ на гордост и слава,
ореол божествен ни стана.
Недостижим и близък остава
и лек, и песен, и рана.

Ти, Гоце, во нас си в сърцето,
ти брат си и син си любими,
ти знаме ни стана, което
е огин в студените зими.

Со песните секой те знае,
на орото рамо до рамо
и сърцето чука, не трае
едно име носиме само:

МАКЕДОНЕЦ и нищо друго
никой не може да ни каже,
бугарин, србин и гърко
не може нас да излаже.

Запей песна, майко мила,
стара песна, македонска,
за воините на Самоила,
за земята ни исконска.

Дур до Кукуш да се чуе
в бащина му стара кука,
дедо зурла да надуе,
тапан до небо да чука!

Димитър Иванов

Македонија пее

ДА НИ Е ЖИВА ПЕСНАТА

Тагата се распослала
Легнала ми натежнала
И си ја барам песната
што ми е мелем за душата

Еј каков народ сме
Од бога создаден
Песна не весели
Со неа векува

Рефрен:

Да ни е жива песната
Песната еј македонска
Срцата што ги разпеа
Душите што ги огреа

Да ни е жива песната
И мојот народ намачен
Запеј му песно запеј му
Да не го видам разплачен

До кај што свети сонцето
До таму ни е народот
А ние што останавме
Песната им ја праќаме

Еј каков народ сме
Од бога создаден
Песната не лекува
О неа векува

Рефрен...Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting