Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
За съвестта, наглостта и истината...

ВРЪЗКИТЕ И ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕЗИЦИТЕ И ХОРАТА

Бойко Тихов)

Глаголицата и изместилата я след това кирилица се славят като почти съвършени графични системи, които точно предават особеностите на старобългарската реч.
...
Презпериода от Освобождението до 9. IХ. 1944 г. развитието на правописния въпрос, при чието решаване са вземат предвид не само езикови фактори, но и фактори от друго естество, се характеризира с лъкатушене, непоследователност, а в един момент и с връщане назад към по-консервативен правопис.”
Накрая няколко мисли от Александър Теодоров – Балан: „Нова България – нов правопис!” Така поздравих през октомври 1944 г. починът на първото наше отечественофронтовско правителство да се изработи за новото българско училище и се предаде на българската книжнина нов правопис, разумен и демократичен. Исторически седма по ред правописна комисия го изработи и правителството го усвои и предаде под образа, какъвто има днес. Часът беше сгоден да се изравниме правописно с южните славяни западно от нас; обаче правителството решително се постави в непосредствена близост с нашите северни братя – с правописа на Съветска Русия... Откак сме застроили новобългарски книжевен език, ние сме се грижили и трудили, да установиме за него и един траен правопис. Изглежда, че и до тоя час още имаме работа с такива грижи и труд. До началото на двадесетия век не сме се ни досещали, че край правописна работа над книжевен език съществува и работа правоговорска; па и откак се досетихме, минаха още четиридесет години, за да се оборавиме и откъм закъснение. На това незнание платихме добър данък в борбите си за буквена система в правописа, и в задачите за обща езикова култура.”

х х х

Има и още много книги, от които може да се извадят цитати и да се видят липси и бърканици. Преди всичко прави впечатление пълната липса на македонците – сякаш те никога не са съществували и в момента не съществуват. Ако някъде се споменава Македония, то е, за да се обозначи географска област като част от България (Мизия, Тракия и Македония). Казва се, че някъде в Македония са създадени някакви учебници от българи, но те пък били неразбираеми за местните хора. Та как да бъдат разбираеми, като става въпрос за различни народи, които говорят различни езици, а новосъздадените книги служат за асимилация на македонците от България! Да, пише и че Солунската гимназия била българска, и за времето, когато е създадена. Но и тук има подло мълчание по най-важното. Мълчи се, че това е времето на Българската екзархия, когато нейни служители, облечени в черно, за да скрият черните си души, с кръст в ръцете и Сатаната в сърцата си се мъчат да заличат всичко македонско и да направят от македонците българи. Но се провалят с трясък. Разбират, че са хвърлили купища пари на вятъра. За нищо. Все пак не е за нищо – отмъкват културни, исторически паметници и документи от Македония за България, по черкви, манастири и храмове оставят надписи на български, пишат писма, в които хвалят султана и се обръщат към своите началници в София и всичко подписват като българи от Македония. Днес тези надписи и документи служат за съставяне на сборници и др. като доказателство, че в Македония са живели и живеят българи. Мрачна и коварна е ролята на Българската екзархия в Македония. Както и на всяка чужда пропаганда в нея – българска, сръбска, гръцка.

Иманеща, които не са ми ясни. Например като това: „Така е създаден и новобългарският книжовен език. За негова основа са послужили североизточните балкански говори, но в структурите му са включени и някои черти на западните български говори.” Какви са тези северноизточни балкански и западни български говори!? А защо не се вземат под внимание югоизточните, централните и северозападните “балкански” или “български” говори? Кой да ти каже!?
Но това, което особено ме учудва, е, че българите са славяни открай време и са дошли от прародината на славяните. Интересно ми е било (подчертавам - било) да чета исторически книги. Изненадан бях, когато разбрах колко Истории има написани за България. Научих, че: българите идват на Балканите от Западен Сибир; че са били най-добрите и най-големите строители на градове през тюркското си време; че построили много и много цветущи градове някъде там –из Азия; че създали няколко Велики Българии; че владели големи части от Китай; че открили коприната и кибрита, с които днес се гордее Китай; че Атила бил с прабългарско потекло; че били чергари (номади) и се хранели с конско месо и кобилешко мляко (били единствените, които си яздели храната); че били главното племе сред тюркските племена; че не били тюркско племе; че живеели някога на Балканите, но отишли някъде и после се върнали обратно тук... И още, и още! Не мога да изброя всичко. Ще спра с това, че Пиер де Кубертен, основателят на съвременните олимпийски игри, е бил потомък на хан Кубрат! И не е чудно, че тюрките се превръщат в славяни. Но най-новото “научно” откритие гласи, че българите “са станали перси”, защото дедите им са дошли от днешен Иран, т. е. от Персия. Ела, че се ориентирай! Единственото нещо, което не са научили, е това, че има македонци и че македонците са от векове на Балканите!

А всичкотова влияе и на езика. Чета, чета и нищо не мога да разбера. Българският книжовен език е създаден през втората половина на IХ век. Тогава Кирил и Методий създали славянската азбука. Книжовният език, на който са писали Кирил и Методий и техните ученици, бил старобългарският. Има и черковнославянски език, наричан още и славянски. През Възраждането няма единен книжовен език. Старобългарският език бил най-старият книжовен език на славяните. Българската устна реч се била трансформирала в писмена чрез азбуката на Кирил. По онова време – ХIХ век – българите не са имали развит културен и политически живот. „История славяноболгарская” била написана на черковнославянски език, но неграмотно. Неграмотно, защото монахът не знаел граматиката на черковнославянския език. (В „Речник на българската литература”, издание на БАН, 1977 г. , пише: „След създаването на славянската азбука братята превеждат на старобългарски език някои най-необходими за богослужението книги.)
Да не повтарям всичко вече казано. Нека си припомним за някои неща, които по-възрастните са чели и учили, а пък по-младите, ако си понапрегнат сивото вещество, ще открият.

Кирил и Методий са родени в древния македонски град Солун. Известни са като Солунските братя. (Най-новото „откритие” на българските върховисти и националшовинисти е, че братята са „свети”. И с това „свети” прогърмяха света, за да се забрави Солунските, което здраво ги свързва с Македония.) Баща им е бил висш държавен служител на Византия. Братята са имали много мисии в различни държави, за да разнасят и утвърждават в тях византийското политическо и религиозно влияние. Създават славянската азбука, след като византийският император ги убедил да направят това, специално за мисията си сред славяните в Централна Европа, като използвали наречието на славяните, живеещи край Солун.
Солун никога не е бил български град. Двамата братя никога не са стъпвали в България. България по-късно се е възползвала от славянската писменост, т. е. България е консуматор и няма никакво отношение към създаването на славянската азбука.
И тук се получава една глупост: братята създали славянската азбука, за да превеждат на старобългарски! А как българите са научили славянския език?! (Все едно някой да създаде специална азбука, за да може да превежда нещо от гръцки например на френски. Абсурд някакъв!) А старобългарският език от тюркските езици ли е? Става така, че старобългарският език е по-стар от славянската азбука. Излиза, че славяните първо трябва да научат старобългарски, за да използват славянската азбука. Пълна мъгла! Но целта на тази тъмна мъгла е ясна: преди всичко и над всичко са българите, пък било то по произход, религия, език и какво ли не! И няма как когато български автор пише каквото и да било – дори за езика! – да не спомене „славното историческо минало”. Интересно дали в това „славно” историческо минало имат дял и другите славяни, или пък тюрките, или пък персите, или пък... Едно е напълно ясно, че македонците нямат място в него! Тяхното отсъствие е толкова крещящо, че няма как човек да не го чуе. Затова е и целият този материал – за да напомни, че ние сме били тук далеч преди хановете и ханските воини и премълчаването за нас си е долнопробна наглост и безумие, премълчаването си е чиста проба престъпление! Още повече, че и днес тровим дните на индивиди, които продължават да водят своето жалко съществувание в миналото, с миналото, за миналото и от миналото! (Що се отнася до „славното историческо минало”, не знам, не съм чел или чул дали някой измежду хановете Кубрат, Тервел, Севар, Кормисош, Умар или Кардам да е създавал империя и да е бил император на почти целия известен по негово време свят. А ако разгърнем българската история, ще прочетем за безброй войни – даже има една приказка, че Калоян за 12 години е водил 24 войни. Така че, когато се говори под път и над път за славно историческо минало, дали не става въпрос за кърваво историческо минало? Дано наистина да е от- минало!)

Не всичко може да се каже в една вестникарска статия. Е, ако тук си послужих с много цитати, целта, която преследвам, е една: да се види много дългия и лъкатушещ път, по който се развива един език. Такъв път е изминал и македонският език. За македонски книжовници се знае от древността до наши дни. Ще спомена само два факта от ново време: важни документи по време преди, по и след Илинденската епопея са писани на македонски диалекти и наречия, а не на български; книгата на Кръсте Мисирков „За македонцките работи” (1903) е на македонско наречие и няма нищо общо с българския език. В цитатите навсякъде се подчертава, че свободата дава тласък, и то могъщ, и в развитието на езика. А Македония 34 години след България излиза от турското иго, но го заменя с тройно владичество – българско, гръцко и сръбско. Македонският език навлиза в най-тежката си и кошмарна фаза именно след Балканската война (1912 г.).
Истинска свобода настъпва само за Вардарския дял на Македония (извоювана и срещу българския фашистки окупатор) на 2 август – Илинден – 1944 година. Тогава става и кодификацията на македонския книжовен език. (Кодификация – подреждане, систематизиране.) А дотогава – борби срещу турския потисник, въстания, жертви; борби и жертви срещу асимилационните стремежи на България и Българската екзархия, срещу гръцките и сръбските политически и религиозни домогвания; проливане на кръвта по долища и чукари на много прогресивни и големи македонски умове; емигриране в чужбина на много кадърни македонски синове и продължаване на борбата оттам под различни форми.
И само дебили могат да твърдят, че македонската нация и македонският език са изкуствено създадени, и то... за кратко време!
Казват, че интелигенцията е съвестта на един народ. Да, ами ако тя самата няма съвест? Да премълчаваш факти от историята на човечеството, да ги преиначаваш, да си служиш с фалшификации е много мръсна работа. Адски мръсна! Така се създават духовни инвалиди, осакатени личности, добичета с промити, а след това никелирани мозъци. Или както го е казал самият Захари Стоянов: „Няма успех там, гдето има лъжа.” А че това е така, го потвърждава животът в страната, в която живеем по сляпата воля на съдбата.

А езикът би трябвало да служи за общуване между хората, за размяна на мисли, чувства и вълнения. Затова ли България не може нормално, човешки да общува с Македония и с малцинствата вътре, на своя територия? Защото не търси и не научава езика на разбирателството и на добротата, а върви по пътя на отрицанието и агресията. Докога?
   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Читај

Абонирайте се за вестник “Народна воля”
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Започна абонирането за вестници и списания за 2010 година. Вестник “Народна волja” и през идната година ще има каталожен номер 2050.
Както и досега, “Народна волja” ще Ви информира по интересуващи Ви въпроси от най-различно естество в областта на теорията, историята, културата, изкуството.
На страниците на “Народна волja” ще намерят място Вашите писма, Вашите въпроси, Вашата поезия!


Абонирайте се за вестник “Народна воля”!
Сумата за абонация е минимална:
за три месеца - 1,20 лв.
за шест месеца - 2,40 лв.
за една година - 4,80 лв.

Абонирането ще става във всички пощенски станции в страната. Крайният срок е 15 декември! Ако срещнете някакви затруднения при абонирането, обърнете се към редакцията на “Народна волja” - телефон 073/886-336!
“Народна волja” ще се стреми винаги да бъде вярна на Гоцевите завети и да ги пресътвори в живота на днешния ден!
“Народна волja” ще Ви запознава редовно със свободолюбивите идеи на македонските интелектуалци!
“Народна волja” ще разкрива редовно демагогската националшовинистична политика на ванчемихайловистката ВМРО.

Краен срок за абониране - 15 декември 2010 г.!
За читателите ни в Република Македония цената на едногодишния абонамент е 10 евро. Известяваме тамошните желаещи за абонация, че могат да сторят това в редакцията на седмичника “Македонско сонце” в Скопие. Бъдещите абонати задължително трябва да представят точния си адрес.
Желаещите да получават вестника от Европа заплащат по 40 евро, а тези от САЩ, Канада и Австралия - по 50 USD.
Четете и разпространявайте вестник “Народна волja”! Вестникът на истината, вестникът на утрешния ден!

“Народна волja” - каталожен номер 2050!
Ограничения при абонирането няма!
Знайте: истински свободните хора четат вестник “Народна волja”!
Абонирайте се, за да не пропуснете нито една среща с любимия си вестник и през 2010 година!


101 години от рождението на Никола Вапцаров
И Л И Н Д Е Н С К А

Вината не бе наша.
Вината беше чужда
и другиму тежи
стотонна отговорност.
Когато дойде ден,
когато стане нужда,
ний всичко ще разкажем
на майката история. –

Започнаха със мръсните ръце
да пипат във душите на народа.
Гневът бе толкоз много накипел,
че не съзряха вълчата порода,
муцуните под овчите им кожи,
престъпната и плитка лицемерност.
Но идат дни, когато ний ще можем
да хвърлим кал във мутрите им черни.

И бунта почна.
Нямаше защо
да вдигнеме ръце,
да изостанем.
Ала
с кръвта
на простия народ
в Илинден влехме
наше съдържание.

Какво ще кажете за тази новина,
ще търсите ли тука руски рубли? –
Във Крушево бе феодална власт
и що за скок –
градят сега република!

Те беха също като нас младежи.
Досущ каквито тук сме сбрани ние.
И биха се,
и мреха във метежи,
тъй както утре
ще умреме ние.

Не хленча аз, че буря ги обрули.
Израстват други в димните пожари.
Погледай тук – това е Питу Гули,
а ти, наверно си... Никола Карев.

И ако трябват лозунги – добре! –
ще вдигнеме плакати до луната! –
Свободна искаме,
не щем,
не щем протекторати!


Никола Вапцаров


В А П Ц А Р О

Ти и днес агитираш,
ти палиш отново сърцата
и мъртъв сили намираш,
да пазиш на Гоце земята.
“Ние сме МАКЕДОНЦИ...”
пред нас каза ти смело -
“На Александър потомци,
верни на нашето дело.”
Знаме рзвято ни стана
с патриотизъм кристален,
а за врагът - люта рана
и днес все още коварен.
За трети път на разстрел си,
за трети път оживяваш,
летиш със влака на релси,
своя заряд ни даряваш.
И днес е битка сурова
със върховисти проклети,
които наливат отрова
от чуждо племе наети.
Ти и днес агитираш,
ти палиш отново сърцата
и мъртъв сили намираш,
да пазиш на Гоце земята.

Димитър Иванов

***

ТРЯБВА мъжки да се захванем. Какво всъщност се иска от нас? Много, особено много. Най-много от нас, които сме събрани тук. Ние сме македонци. И нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза...Разбира се, че при един по-сериозен анализ би трябвало да се разгледа битът. . . Не по-малко съществен от него е културният фактор, който ще включва историята, и главно историята и легендата за революционното движение, песни, език и други. ...Ние трябва да познаваме македонската история и най-много историята на национално революционното движение - Илинден, Гоце, Даме.

(Из доклада на Никола Вапцаров пред МЛК, 1938 г.)


Поезија
ЛИДИЈА РАЗМОСКА“...И МОЛИТВА ВО ПРСТЕН ЗА ВЕЧНОСТ”

Лидија Размоска е родена во Охрид во 1982 година. Има завршено студии по педагогија на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Работи како педагог во основното училиште „Св. Климент Охридски“ во Охрид.
Учествува во работата на литературни клубови и други културни институции. Со поезија се има претставено во списанија, а ја има објавено и стихозбирката „Езерска воздишка“ („Макавеј“, Скопје, 2005). Од оваа стихозбирка ги издвојуваме песните „Утеха“ и „Сокриен спокој“.УТЕХА

Излез во безизлез.
Сонце среде ноќ.

Времето го мерам
со неуморниот часовник
што тупоти.

Цвет расцветан
во зенитната боја
на младоста
среде просторот
облеан со светлина
покажана од белата
површина,
во црна темнина.

Рај на крајот
од завршената мисла
и молитва во прстен
за вечност.СОКРИЕН СПОКОЈ

Молчелива ноќ на усните
што испраќа зрак
во душата
со мисла
што напати светнува,
напати летнува.
Во прегратката
Се љубат надежта и зборот
прегазувајќи го прагот
на црвената ружа со солзи
на бескрајот.
Миг што го поминува
рајот со возвишувањето
над пепелта,
во ѕвездената ноќ
на неповторливоста.Македонија пее

СНОШТИ МИНАВ ПОКРАЈ ВАЗИ

Сношти минав покрај вази
тебе моме не те најдов
срце ми се растрепери
почнав солзи да ронам.

Кажи моме вистината
љубиш ли ме, мамиш ли ме
ил’со мен се подиграваш
да ти мине времето.

Сечи моме руси коси
прави скала да се качам
да ти видам бело лице
ем рудото ти грло.

Ах да можам да разберам
була ли си ил гркинка
ил си моме македонка
што си толку убава.

БИСЕР БАЛКАНСКИ

Солзи сами капат прости ми
тешки се ко твојте планини
плаче срце од три страни
што крвави многу години. (2)

Рефрен:

Е е е еј Македонијо
ти си Бисер Балкански
сплоти Пирин Егеј син
со бистри води вардарски.

Само една има вистина
има една Македонија
делете ја парчете ја
пак ќе биде наша најмила. (2)

Рефрен............

Македонци на глас запејте
македонско оро играјте
мајка мила спомнете ја
жива била Македонија. (2)

Рефрен .............. (2)
Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting