Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Календар

ПЪТЯТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ


ЙОСИФ. Книжовник от ХIII век. Заедно с Тихота преписал Болонския псалтир на македонски диалект с кириличен ръкопис. В бележката на преписващите псалтира е отбелязан фактът, че текстът е преписан „в Охрид града, в селото наречено Авие, при цар Асен български”, което значи по времето между 1230 и 1241 година. Ръкописът съдържа 264 пергаментни листа, както и псалтир с тълкувания, и е украсен с богата и разновидна орнаментика.

ДРАГАНОВ Д. ПЕТЪР. Всестранен руски славист от българско потекло. Роден през 1857 година. От 1885 година преподавател в Солунската гимназия. Автор на много трудове по македонистика. В знаменитото си изследване „Нов труд за етнографията на македонските славяни” от 1888 година заключил: „И ако имам възможност да издам македонския сборник, който сам съм съставил, и който съдържа хиляда текста, събрани от Македония от 105 населени места – тогава ще може да се каже, че със всички тези събрани материали би могло да се разрешат крупните проблеми на македонската диалектология. Разполагайки с това, славянската филоложка наука би била в състояние веднъж завинаги да разреши македонския езиков спор и безпристрастно да присъди какво в тези македонско-славянски сборници принадлежи на българското наречие, какво на сръбското, и съвсем естествено какво е това, което не принадлежи нито на сръбското, нито на българското, а съставлява собственост само на отделното македонско наречие.” Починал през 1928 година.

ПУЛЕВСКИ ГЕОРГИ. Зидар, македонски комита, революционер, войвода, възрожденец, поет, учебникар, лексикограф, граматик, фолклорист, историк и един от първите идеолози на македонското национално възраждане. Роден в Галичник през 1817 г. Със своите граматики, песнопойки, упътвания, речници и подобни творби „изтъкна македонската самобитност, нуждата от създаване на македонски литературен език и ролята на Македония в славянското развитие в епохата на Кирил и Методий. Хайдутин от 1847 г. Заедно с четата на дядо Ильо Малешевски със своята чета участвал в сраженията с турския гарнизон в Белград (1862 - 1863) на страната на сърбите като пръв сержант на понтонерска чета. Активен участник в Македонското (Кресненското) въстание като войвода и като член на Военния съвет на въстанието. В София през 1878 година публикувал поемата „Самовила македонска”, написана на македонски език, както и първата отделна македонска стихосбирка „Македонска песнарка” (1879) на македонски език. Автор на първата македонска граматика, наречена „Слогница речовска” (1880). Величаел Филип Втори и Александър Македонски, твърдейки, че и древните македонци имали славянско потекло. Формирал първата асоциация на македонски писатели (Славяномакедонска книжовна дружина, София,1888), чиято задача била да възроди народната македонска литература. Българските власти веднага забранили дейността на тази асоциация. Преследван и репресиран от българските власти, починал през 1895 г. в София. Следвайки своите размисли как да се противопостави на чуждите езикови влияния, през 1873 г. напечатил Речник на пет езика (македонско-сръбско-албанско-турско-гръцки), а през 1875 и Триезичен речник (славяномакедонско-албанско-турски), където за първи път изложил своята македонска национална програма, заявявайки, че и македонците са народ и че „тяхното място е Македония”. Работил и по своите две капитални дела: македонската граматика „Јазичница” (около 500 страници) и „Славјаномакедонска општа историја” от 1 700 страници, която завършил през 1892 година. В Речника от три езика Пулевски пише: „Славяно-македонският език има пет разлики... Това са руски, хърватски, бошначки, български и македонски... Македонският език е най-сроден с църковно-славянските книги и той е старославянски... Народ се наричат хора, които са от един род и които говорят еднакъв език... Такива хора ги наричат народ, а мястото, в което живее този народ, се нарича отечество от този народ. Така и македонците са народ и тяхното място е Македония.”

ПОПИВАНОВ ХАДЖИ ГЕОРГИ (ГЕОРГИ ЙОАНИДИС). Роден в село Волак, Драмско, през 1844 година. Учител в градчето Просочен, където на първо време учел децата на гръцки език, обаче от 1870 година въвел народния (македонския) език в училищата и църковно-славянския в църквата. Председател на църковната община Просочен, главен носител на църковнославянската борба на македонците в Драмско. През 1873 година секретар на формираното учителско дружество „Просвещение” в Драмско, автор на неговия Устав. Занимавал се и с търговия на тютюн и затова се преселил в Драма, където и починал през 1905 година. Със завещаните от него средства в града било изградено македонско училище.

(По „Личности од Македонија”)

 
   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Читај

Абонирайте се за вестник “Народна воля”
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Започна абонирането за вестници и списания за 2011 година. Вестник “Народна волja” и през идната година ще има каталожен номер 2050.
Както и досега, “Народна волja” ще Ви информира по интересуващи Ви въпроси от най-различно естество в областта на теорията, историята, културата, изкуството.
На страниците на “Народна волja” ще намерят място Вашите писма, Вашите въпроси, Вашата поезия!


Абонирайте се за вестник “Народна воля”!
Сумата за абонация е минимална:
за три месеца - 1,20 лв.
за шест месеца - 2,40 лв.
за една година - 4,80 лв.

Абонирането ще става във всички пощенски станции в страната. Крайният срок е 15 декември! Ако срещнете някакви затруднения при абонирането, обърнете се към редакцията на “Народна волja” - телефон 073/886-336!
“Народна волja” ще се стреми винаги да бъде вярна на Гоцевите завети и да ги пресътвори в живота на днешния ден!
“Народна волja” ще Ви запознава редовно със свободолюбивите идеи на македонските интелектуалци!
“Народна волja” ще разкрива редовно демагогската националшовинистична политика на ванчемихайловистката ВМРО.

Краен срок за абониране - 15 декември 2010 г.!
За читателите ни в Република Македония цената на едногодишния абонамент е 10 евро. Известяваме тамошните желаещи за абонация, че могат да сторят това в редакцията на седмичника “Македонско сонце” в Скопие. Бъдещите абонати задължително трябва да представят точния си адрес.
Желаещите да получават вестника от Европа заплащат по 40 евро, а тези от САЩ, Канада и Австралия - по 50 USD.
Четете и разпространявайте вестник “Народна волja”! Вестникът на истината, вестникът на утрешния ден!

“Народна волja” - каталожен номер 2050!
Ограничения при абонирането няма!
Знайте: истински свободните хора четат вестник “Народна волja”!
Абонирайте се, за да не пропуснете нито една среща с любимия си вестник и през 2011 година!


Важно! Важно! Важно!

Дружеството на репресираните македонци в България припомня на всички репресирани през комунистическия период заради македонските си убеждения и съзнание, както и на техните потомци, че срокът за подаване на молби за компенсации и обезщетения е удължен до края на 2011 г. Молбите се внасят в областните управи, и пак там можете да научите и какви точно документи ви са необходими. Отварянето на тези досиета е от голямо значение за македонското малцинство в България.

Поезија
ЗЛАТКА ДАМЯНОВА

МЕТАРМОФОЗА

Примерих се вече – разумна съм и кратка.
Щом броя до десет – избягвам всяка схватка!

Над чужди проблеми избягвам да умувам -
вече деликатно не виждам и не чувам!

Макар на характера да не ми приляга –
свикнах да си казвам „това не ме засяга!”

В горещ диспут не влизам и завист не будя –
храня се, почивам, дозирано се трудя!

Не удрям, не отварям ръце за прегръдка –
и подир мен не тича ни вълк, нито хрътка.

Изведнъж се промени – някой отбеляза!
Помислих си тъжно – изведнъж се чупи ваза,

Колко наивно е такова съждение –
бавно се променя човек – за съжаление!

И все - пак си прошепнах – „браво, поумняваш!”
А коренът ме сепна – „нима ще се предаваш!”

1985 г.ЗАВИСТ

Блестиш ли – все ще се
намери
някой с кал да те замери.ДАНС

Ганьо успя да пъхне шило
и в новото държавно плашило,
и заля “секретна лава”
цялата объркана държава.БРАТСКИ ЖЕСТ

Дори когато Ганьо е в агония
пак подлага крак на Македония.КОГАТО СИ ОТИДА

Посвещавам на моите сънародници от дружество „Македонска мисъл” - Варна

Ако искате
да срещнете душата ми,
когато си отида –
не я търсете на площадите
„Славейков” и „Омония”!

ТЯ
под небето родно ще живее
ведно с душата на народа!
С него ще се бори,
ще плаче и ще пее –
за правда и свобода!

Надеждата й няма да угасне,
а всеки ден
ще крепне и ще расне,
докато дойде краят
на дълголетната
а г о н и я
и на Вергина слънцето

огрее

СВОБОДНА И ЕДИННА
М А К Е Д О Н И Я!“МАЛЦИНСТВО“

Прав е президентът в свойта пледоария –
в държавата няма „Македонско малцинство!”
Надникнал е явно в архива на България
и разбрал, че сме огромно мнозинство!Македонија пее

ПИЛЕТО МИ ПЕЕ РАНО НА САБАЈЛЕ

Пилето ми пее рано на сабајле,
рано на сабајле, рано пред зори.

Стани ми, стани, ти млада невесто,
стани ми, стани, коња да спремаш.

Јас ќе си одам многу на далеку,
многу на далеку, в туѓа – туѓина.

Рачај, порачај, ти млада невесто,
рачај, порачај, што да ти пратам.

Дали пари сакаш или писмо сакаш,
или мене ме сакаш дома да дојдам.

Ниту пари сакам, ниту писмо сакам,
само тебе те сакам, дома да дојдиш.

Парите се трошат, писмото се кине,
а, љубовта трае вечно до гроба.

ПРАША ЛИ ТИНКЕ МАЈКА ТИ

Праша ли Тинке мајка ти,
Дава ли тебе за мене?
Не сум ја Ѓорѓи прашала, (џанум)
Синоќа сум ја слушала. (2)

Мама на тате велеше (2)
Ај, да го дајме Тинчето (џанум)
За тој Ѓорѓија бекрија. (2)

Тате на мама велеше (2)
До девет ќерки да имам (џанум)
Една на Ѓорѓија не давам. (2)

Оти е Ѓорѓи бекрија (2)
На вино вади ножеви (џанум)
А на ракија пиштоли. (2)
Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting