Коментар

ЗА СРАМУВАЩИТЕ СЕ ОТ ПРОИЗХОДА СИ

Климент Наумов

В миналия брой на в. „Народна воля” бе публикуван материалът “Koмплекси” с обещание за по-обширен коментар. Защо въобще да обръщаме внимание на подобни меко казано дивотии? Защото от същите среди иде едно постоянно набъркване в произхода и на нас, македонците.

Същите объркани за произхода си люде идат на нас акъл да дават и да обясняват нашия произход. И забележете – произлезли сме били от българите, викат, а самите те не знаят нито какво е това българи, нито откъде произхожда. Че дори когато им покажем вратата, се сърдят, че и ни се подиграват, че сме имали криза на идентичността.
Не е ли гротескно?
Друга причина да обърнем внимание към тази обърканост по отношение на собствения си произход сред българските националисти е, че не става дума за някакво временно и съвременно явление, а за една постоянна криза още отпреди създаването на съвременна България. А тази лудост по произхода се дължи на липса на доверие в собствения избор и самоопределението. Типично е за объркани хора, които се съмняват в собствения си произход...
В науката още преди ХlХ век е известна истината за тюркския произход на (пра)българите. Като такива те бяха крайно неподходящи за предци за един тепърва възникващ национализъм в рамките на Турската империя. И ако все пак не на друг народ от миналото, а именно на този, с който нищичко общо си нямат, се спряха източнобалканските славяноезични националисти в ХlХ век, то причините са две. Първата е, че бяха далече от науката, и втората бе, че в зората на българския национализъм (наричан погрешно възраждане) един руски поданик, самият той неисторик, написа една книга, в която доказваше, че българите на Аспарух били славяни. Става дума за Юрий Венелин. Неговите книги на времето станаха нещо като евангелие за българските националисти.
Но ако неговата версия можеше да се пробута на тълпата, то тя нямаше никаква тежест пред историците. Пред тях се появява през втората четвърт на ХlХ век занимателната дилема как така, след като българите, създатели на Българското ханство, са тюрки, то днес имаме хора, говорещи славянски и твърдящи, че са българи. Как тюркските българи станаха славянски? Това бе един неправилно поставен въпрос, но неизбежен според тогавашното ниво на исторически познания и обществени идеи. Правилно би било да се постави въпросът: а тези - днешните - какви са, имат ли някаква връзка с онези - старите българи - и ако имат, то каква е? Отговорът на така неправилно поставеният въпрос бе даден не чрез задълбочени научни изследвания, а като проста аналогия с теорията за създаване на руския народ. Пришълците били малобройни и се претопили сред местната маса, давайки своето име първо на държавата, а от държавата то минава на създалия се в резултат на смешението народ. Тази формула изписа Шафарич през 1848 г.
Това донякъде поуспокои българските националисти, вече попритеснени от роднинството си с турците, като някои от тях дори опитаха да се възползват от тюркския произход на (пра)българите, за да правят политика на турците - естествено без никакъв ефект.
Като цяло обаче за българските националисти предполагаемият произход на нацията, на която претендираха да са част, бе пълна мътилка не само до, но и след освобождението. Затова първото по-обемно историческо дело по средновековна история на първия български професионален историк бе на тема произход на българите. В това си дело Марин Дринов подред разглежда теориите, битуващи по негово време, а именно, че (пра)българите са траки или славяни, че траки, славяни и българи са различни имена на един и същ народ и подобно. А това ни показва какви все идеи, и то най-сериозно, са витаели из главите на българските националисти по него време. Пълна мъгла. Дринов се спира на решението на Шафарич.
Оттогава малко или повече то остава доминантно в българската историография, не защото е доказано, ами защото всяко друго решение може да подкопае мита, че българският народ съществува повече от хилядолетие, а не е просто зародила се през ХlХ век нация.
Но да се върнем на темата. Тюркският произход на набедените за предци (пра)българи бе и винаги остана трън в очите на българските националисти. За всеки, сблъскал се с такива хора, е добре известно презрението им към турците, убеждението им, че последните са едва ли не нисша раса, дълбокият им комплекс от „петвековното турско робство”... За това винаги е имало силна съпротива и са правени отчаяни усилия да се подмени етническата принадлежност на Аспарух и хората му. Антитурцизмът на българските националисти намери своята кулминация във т. нар. Възродителен процес и смяна на имената на турците с български, но това е само върхът на айсберга. Преди да покръстят Мехмед на Методий в реалния живот, българските историци прекръстиха цяла една династия и нейните представители и така цар Асан бе направен Асен и Асановците Асеневци.
Водени от този срамен срам и от още по-срамно нагаждачество, българските националисти по времето на Хитлер откриха, че (пра)българите били от германски (готски) произход и са си арийци. Едва дошли руснаците, запя се такъв мощен славянски химн, че (пра)българите направо се изгубиха в него. По времето на Людмила Живкова се засили една тенденция корените да се търсят при траките – все пак те са си стари европейци, а не някакви там варварски пришълци. Истински ветропоказател, и то поставен на едно така ветровито място като Балканите.
И така стигаме до днес.
Още отпреди падането на комунизма започна пореден възродителен процес срещу горките Аспарухови тюрки. Отново ги детюркизираха. Разни учени, скарани с научен морал и обективност, носят от сто дерета вода само някак да докажат не толкова какви са били тези хора, а главно, че не са били тюрки. Каквито щат да са, само тюрки да не са, е тяхното кредо. И отново някак си изследванията им ги дърпат по утъпканата от фашизма пътечка към арийския произход. Мъчат се да докажат иранския произход на българите.
Дотам достига понякога това изстъпление, че отново се потъва в пред Дриново време и не се прави разлика между различните етноси, населявали тези земи. Говори се така, сякаш че българите имат единен, монолитен произход, а не са плод на смешение, и този произход по някакъв странен начин е хем някъде от Азия, а хем си е тук от античността. Вижте и в цитираните статии: „Специалисти сочат и много сходства между антични предмети от българските и персийските земи, както и много прилики в езиците.” Какво значение имат сходства между антични предмети в Иран и България, когато (пра)българите и славяните идват тук в зората на средновековието? Ако има някаква прилика, то е между тракийски и персийски находки. А приликата в езиците... с кой от всичките езици е констатирана? Между персийски и тракийски? Между (пра)български и персийски, славянски и персийски, или на съвременния български със съвременния ирански? Тези „учени” всъщност са открили топлата вода - индоевропейския корен. И славянските езици, и персийският, а и тракийският, гръцкият и т.н. спадат към едно езиково семейство, наречено индоевропейско, имат общ произход и свойства помежду си. Трябвало е да си поставят елементарния въпрос съвпаденията на българския с иранския повече ли са от съвпаденията на българския с руския или полския. Но не са го сторили. Със същия успех биха могли да открият сходства между български и латински, хетски, английски, френски, санскрит и т.н.(А и са го правели – някои даже стигат до заключение, че всички езици произхождат от българския!)
Да се срамуваш от произхода си е долно. Но да си присвоиш предци, които не са твои, да се срамуваш от тях и да фалшифицираш и техния произход, е, това как може да се нарече?!
Ирански, германски и други елементи сред (пра)българите наистина има. Елементи! Не е чудно, като имаме предвид, че най-разпространеното в науката тълкувание на значението на името българи е от булгамак – смесица (от същия корен е и думата буламач). През своите дълги странствания тюрките са контактували с различни народи и са приемали различни хора помежду си, а чрез тях и елементи от различни езици и култури.
„Намерени са дори и общи неща в българската и персийската музика. В Иран били познати инструменти като гайдата, тамбурата и гъдулката...” Отново същото блеещо ниво на грамотност. По тази логика българите са и шотландци. Гайдата се среща на още много места - и в Италия, и в Индия и др., но откъде тази антропологическа експедиция е можела да знае тези известни от обща култура неща.
И каква завидна експедитивност на експедицията! За само двадесет дни „реши” спор стар двеста години. При това изминавайки средно по 500 км на ден (общо над 10 000 км за 20 дни), и то не по какви да е пътища, а по афганистански и ирански. При такава програма ясно е, че изследователската работа са могли да извършват главно в крайпътните кръчми.
А ето и коментара на българските историци за тази теза:
„Историкът Георги Бакалов подкрепи изследванията на персийския произход на българите, макар и да подчерта, че все още няма категорични доказателства в подкрепа на тази теза. Според Бакалов е важно да се направи промяна в учебниците по история и да се въведат поне 3 урока, свързани с произхода на прабългарите. Историкът смята, че в учебниците се подценявала и ролята на траките.”
Какво ще учат в тези три урока горките ни деца? И какво ще напишат в тези три урока българските историци, след като самите те не са съгласни по въпроса за произхода на (пра)българите и днешните българи? Но явно и професионалният историк е на мнение, че проблемът с произхода на българите е толкова голям, а лъжите и легендите толкова много, че са необходими цели три урока в училище, за да се (може би) поразясни нещо в главите на учащите се. Буламач.
За щастие, остава един голям процент трезвомислещи хора, които се срамуват от глупостите на комплексираните си сънародници. И за да не мисли някой, че само на глупците обръщаме внимание, ще цитирам някои коментари от интернет относно тези вести, за да се чуе и гласът на здравомислещите хора:
Боже, мили!: Колко много (и все различни съчинения), относно произхода на българите. Шепа ирански елементи не правят българите иранци, а доказва, че турците са донесли част от културата си през времето на Османската Империя. В турската култура има много повече ирански елементи
Хайне: Проблемът е че бг-историците са доста невежи. Заради миналото и особеното ни местоположение, един добър бг-историк трябва да знае ДОБРЕ най-малко 4 древни езика + древен тюркски, освен това трябва да има плътна връзка между катедрите по история и тези по биология и генетика и т.н.
Да ама там са се настанили едни духовни дъртофели...дет за нищо не стават!
Тая сутрин ги гледах двамата кандидат-иранци - че то кучлето ми, каракачанчето Бойка е по-иранец от тия ашлами!
Кокоран славянина: Персийци или иранци? И защо в експедицията няма професионални историци или археолози?
BOSJA POP: kak moze tozi lajnar da obizda balgarite-proizhod da pravi ot edna gadulka...
белодрешко храбър: Пропуснато е уточнението „някои българи“. Та прадедите на някои българи са дошли от Персия, на други от Анадола, а на най-българина прикриващ се под псевдонимите „Кардам“, „Терверл“ и „Телериг“, и врменно изпълняващ длъжността „министър без портфейл“, са дошли от обиталищата на древните племена СИНТИ и РОМА.На бъдещите българи, прадедите продължават да идват от Азия, Африка и от другите райони на планетата Земя.Невежеството и безплодието на българските „учени“ ражда само глупости и безсмислици!
Хайне: Една тумба цигани била изгонена от Персия и се разселила в Армения, Византия и Балканите. Откъде знаеш, че баба ти ромка не е била облагородена от някой перс? Това обаче не те прави чист иранец.
Клавдий Птоломей: Достатъчно задълбочено ли е това изследване за да се правят изводи? Борис също се е опитвал да убеждава немците, че е с ариански произход.
Българин: Браво на тези “учени”! За ДВАЙСЕТ ДНИ те доказаха нещо, което десетилетия упорит труд, ровене в древни библиотеки, археологически изследвания, хроники, не дават такива окончателни заключения....ТЕЗИ ПСЕВДОУЧЕНИ ОТ ГЪДУЛКИТЕ И ГАЙДИТЕ “ДОКАЗАХА” ПО “БЕЗСПОРЕН” НАЧИН КАКВИ СМЕ????
Slater: Стига вече с тези ‘пра-българи’, бе ! колко са били на брой? какво от това че са имали гадулки и някаква си там държава - ако ще и да е била в Иран или оттатък Иран (Индия) ? да не би да са оставили писменост или някакво културно наследство ? защо нечия констатация (написана на не-пра-българска азбука и език) трябва да е задължителна за всички, които наричат себе си ‘българи’ ? някои хора могат и да не се смятат за наследници на тези диваци.?

Подобни лутаници са смешни и излишни. Човек нито печели нещо, ако има славни предци, нито губи, ако не са. Стойността на човека е в това какъв е той, какво прави, какво одобрява и т. н., а не в произхода, за който няма никаква заслуга. И принадлежността към един народ се определя чрез самоопределение, а не чрез фантазии по миналото; определя се към днешни народи, а не към (уж) били някога такива.

(Публикуваме мненията без редакторска намеса).