Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Това е пътят за решаване на проблемите

СТАНОВИЩЕ НА ОМО “ИЛИНДЕН” - ПИРИН ПО ДОКЛАДА НА ХАМАРБЕРГ

Председателство на ОМО „Илинден” - ПИРИН

С удовлетворение констатираме, че всички тези наши искания са приети от комисаря и включени в препоръките към нашите власти. Би било добре правителството да се вслуша в тези добронамерени и компетентни съвети, тъй като именно това е истинският път да се решат съществуващите проблеми.

При всички срещи, които нашата партия е имала с комисаря по правата на човека г-н Хамарберг, а особено при последната такава през ноември 2009 г., ние сме излагали своите предложения за начина на решаване на проблемите на македонското малцинство в България. Накратко те се състоят в следното:
1. Признаване на македонското малцинство и прилагане на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства спрямо това малцинство.
2. Да спре да се нарушава правото на сдружаване на българските граждани с македонско самосъзнание и да се регистрират партии и организации, които защищават техните интереси и права.
3. Изпълнение на присъдата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и регистрация на ОМО „Илинден” - ПИРИН.
4. Спиране и санкциониране на говора на омразата и дискриминацията на етническа основа спрямо македонците в България.
5. Властите да спрат да игнорират македонското малцинство и неговите представители и да встъпят в диалог с тях за решаване на съществуващите проблеми.
6. Да се дефинира понятието „единство на нацията” и да се промени член 11 на Конституцията, забраняващ партии на етническа основа, тъй като с тях се злоупотребява за дискриминиране на малцинствата и техните организации.
С удовлетворение констатираме, че всички тези наши искания са приети от комисаря и включени в препоръките към нашите власти. Би било добре правителството да се вслуша в тези добронамерени и компетентни съвети, тъй като именно това е истинският път да се решат съществуващите проблеми.
Нещо повече, включвайки проблема с нерегистриране на нашата партия, въпреки решението на Комитета на министрите да затвори случая през декември 2009 г., комисарят на дело демонстрира онова, което многократно са изразявали и той, и останалите институции в Съвета на Европа, а именно, че затварянето на случая е неоснователно и правно необосновано. Това становище впрочем по-рано споделяше и самият Комитет на министрите, докато политическият натиск успя да наложи правото на силата над силата на правото.
Не можем обаче да не изразим загриженост от пълното подценяване на забележките и препоръките, отправени от комисаря Хамарберг, демонстрирано от българските власти в техните коментари към препоръките. Преструването, че не съществуват проблеми, и игнорирането на сериозни и полезни забележки са една от причините за лошия имидж на България и за проблемите, които имаме в рамките на Европейския съюз. Подобна сляпа и арогантна практика не бива да се толерира повече, защото тя само ще ни донесе още срам и нови санкции в бъдеще, също както се случи с докладите на ЕС.
В светлината на този доклад абсурдно звучат безотговорните изказвания на различни български евродепутати, от сорта на агенти на комунистическата ДС като Евгени Кирилов, които отричат съществуването на македонското малцинство в България, не забелязват нарушенията на правата на гражданите, пред които са отговорни, а търсят под лупа такива в съседни дръжави, в които правата на малцинствата са много по-добре защитени, отколкото у нас. Ако не са наясно с проблемите на малцинствата в България, и особено на македонското, ние ги каним на среща, на която с удоволствие ще ги запознаем.

 
   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај

Поезия

АЗ СЪМ МАКЕДОНЕЦ

Аз съм македонец – и пътувам
с вяра в красотата и човека,
а за хищна мерзост съществувам
гроб да ми копае... Ала нека!

Злобна радост утре ще унива
и като премръзнал вълк ще вие,
че дори когато ме убива,
не можа до край да ме убие.

Просто няма как да не унива
жалкото потомство на вандали,
че когато с алчност се приспива,
ще сънува мъртви идеали.

В Дания мирише ли на гнило,
вечната трагедия ни учи,
че е невъзможно от мъртвило
даром свобода да се получи.

А когато подлостта преяжда,
за да властва робска орисия,
свободата себе си разгражда
и се преобръща в страхотия.

Рухна грешно зиданата къща,
рухна – за да царства кожодера!
И един безхлебник ли се връща
при страха от каменната ера?!

А сърцето ми проплаква в ада,
но ръка на Юда не целува; -
този, който нищо не изстрада,
той, навярно, нищо и не струва.

На гърба си нося готованци,
а в душата си – кървящи рани;
всички видове мъртвешки танци
върху мойте нерви са играни!

Аз съм македонец – от когато
този век е длъжен да узнае,
че на гибел се обрича злото,
ако гроб на цял народ копае!

АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ


Македонија пее

АКО УМРАМ ИЛ ЗАГИНАМ

Ако умрам ил загинам,
немој да ме жалите,
напијте се рујно вино,
скршите ги чашите.

Рефрен:
Еј верни другари
песна запејте (2)
мене спомнете.

Ако умрам ил загинам,
поп немој да викате,
вие на гроб да ми дојте,
оро да заиграте.

Рефрен:...............

Ако умрам ил загинам,
ќе останат спомени,
што сум лудо лудовало
на младите години.

БОЛЕН ЛЕЖИ КАТИЛ ЃОРЃИ

Болен лежи катил Ѓорѓи,
в Солунски зандани.
Дење лежи катил Ѓорѓи, -
ноќе го испитуваат. (2)

Кажи, кажи катил Ѓорѓи,
кај е твојта пушка?
Кај е твојта пушка Ѓорѓи, -
пушка – маликера. (2)

Главата си давам душман,
пушка не кажувам.
Пушка не кажувам душман, -
пушка – маликера. (2)

Откаде спечели Ѓорѓи,
тешко имање?
Бегови сум клало душман, -
пари сум земало. (2)Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting