Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Излезе докладът за правата на човека в България

СТРАСБУРГ ПОИСКА ПРИЗНАВАНЕ НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ

Петър Делилакиев

Комисарят по правата на човека е една от ключовите институции на Съвета на Европа. Останалите са Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и Комитетът на министрите. При своите посещения в Страсбург пиринци не пропускаха да поискат среща с комисаря или неговия екип и такава никога не им бе отказвана. При посещението си в България през февруари 2008 г. комисарят проведе такава среща с пиринци в София.

На 2 и 3 ноември 2009 г. комисарят Томас Хамарберг отново посети България и направи серия срещи с представители на малцинствени организации. Една от тях бе с ОМО „Илинден”-ПИРИН, чиито представители бяха удостоени с отделна самостоятелна среща, докато останалите малцинства имаха обща такава. Преди срещата Хамарберг четеше доклада, подготвен от ОМО „Илинден”-ПИРИН. Той показал на двамата делегати на ПИРИН (Ботьо Вангелов и Стойко Стойков) последните искания в доклада и попитал това ли са исканията на партията. След като получил утвърдителен отговор, той заявил: аз напълно се съгласявам с тях.
Кои бяха тези искания?
1. Признаване на македонското малцинство и даване на правата, предвидени в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.
2. Регистрация на македонски партии и организации. Изпълнение на присъдата на ЕСПЧ чрез регистрация на ОМО „Илинден”-ПИРИН.
3. Наказване на хора и институции, които си позволяват слово на омраза срещу македонците в България или ги дискриминират по някакъв начин.
4. Властите да спрат да игнорират македонското малцинство, а да встъпят в активен диалог с неговите представители.
По отношение на т. 3 комисарят изрази удивлението си, че някой в Комитета на министрите може дори да предлага затваряне на случая ПИРИН, без да има регистрация. Това мнение не е изненадващо. И представители на останалите институции в Съвета на Европа изказаха същото становище. Колко жалко, че самият Комитет на министрите, въпреки първоначалните правилни становища в полза на ПИРИН, накрая се поддаде на политическия натиск.
Какъв бе резултатът от тези срещи? Първо, веднага след като се прибра в Страсбург, обратно на дотогавашната практика да не дава изявления преди да излезе официалният му доклад, комисарят Хамарберг направи официално такова по отношение на България и в него спомена македонското малцинство. Това бе ясен знак към нашите власти.
След това, учудващо бързо, излезе и официалният му доклад – в началото на февруари 2010 г. той бе публикуван на сайта на Съвета на Европа заедно с коментарите, дадени по него от българските власти. Да видим накратко неговото съдържание.
Още с първите думи в доклада комисарят окуражава българските власти да приложат конвенциите, които са подписали, особено спрямо малцинствените групи и техните членове. Това е попадение право в целта, защото, макар да са подписали повечето международни документи, нашите власти са далеч от това да ги прилагат на практика. Също така препоръчва България да подпише и останалите все още неприети от нея международни документи за правата на човека, като този за регионални или малцинствени езици или протокол 12 на Европейската конвенция по правата на човека и други някои, които изискват по-добра защита на правата на човека и малцинствата и преследването на расистки и ксенофобски прояви включително в интернет.
Друго негово изискване е властите да започнат по-активна борба срещу случаите на нетолерантност и дискриминация и на такива случаи да се дава публичност, за да действат наказанията вразумяващо и възпиращо.
Приветствайки приемането на закона срещу дискриминацията в България, комисарят напипва слабото място на всички подобни потьомкини села – а именно, че на съответните органи, които трябва да ги прилагат, не са дадени необходимите ресурси в хора и финанси, за да свършат нещо наистина полезно. И препоръчва на властите да осигурят необходимата бюджетна и институционална подкрепа. Също така той посочва, че трябва да се реформира Националният съвет по етническите и демографските въпроси, така че всички малцинства да вземат участие в него, и че критериите за участие на неправителствените организации в този съвет трябва да бъдат направени ясни (сега на практика участието на една организация зависи изключително от волята на правителството). В тази насока комисарят специално посочва нуждата македонското малцинство да бъде включено в този съвет, което по същество би било и признаване на македонското малцинство. По-нататък комисарят смята, че властите трябва да влязат в отворени консултации с представители на всички малцинства по критериите на Съвета на Европа. Той специално упоменава това по отношение и на македонското малцинство.
Нека цитираме конкретния текст:
11. По време на своята визита комисарят се срещна с български граждани от македонско потекло и български говорящи мюсюлмани (помаци), групи, които до момента не са членове на Националния съвет по етнически и демографски въпроси (НСЕДВ). Имайки предвид, че Рамковата конвенция оставя дефиницията на обхвата на термина „национално малцинство” на държавите членки, комисарят вярва, че положението на тези общности трябва да бъде разгледано от правителството в консултация с представители на тези общности, ако те желаят участие в НСЕДВ. Този процес ще предостави възможност за отворен и конструктивен диалог между правителството и групите граждани, които възприемат себе си като малцинствени групи.
Във връзка с македонското малцинство комисарят поставя въпрос и за промени в Конституцията, особено за премахване на забраната за партии на етническа основа, тъй като този текст се използва, за да се ограничава правото на сдружаване на организации на малцинствена основа. По този повод се цитира присъдата на ЕСПЧ от 2005/6 г. относно забраната на ОМО „Илинден”-ПИРИН и такива за други македонски организации. На случая ПИРИН са посветени цели три параграфа от доклада – всъщност това, като прибавим останалите два параграфа (за признаване и диалог и за промени в Конституцията), поставя македонското малцинство на второ място по отделено внимание в доклада, а това показва загрижеността на комисаря по отношение дискриминацията на ПИРИН и на македонците въобще.
Параграфите, посветени на ПИРИН, накратко съдържат следното. Комисарят е информиран, че отказите да се регистрира партията се намират пред ЕСПЧ, а някои от другите присъди (за свободата на събиране) се гледат в Комитета на министрите. Той със задоволство констатира, че македонските сдружения са могли да проведат нормално свои събирания през 2008 г., а също така поздравява обстоятелството, че броят необходими членове за регистрация на партия е намален от 5 000 на 2 500. Той констатира, че на ПИРИН за пореден път й е отказана регистрация през май 2009 г. и че от 2006 г. насам това е трети отказ да бъде регистрирана партията. Той е наясно, че през декември 2009 г. Комитетът на министрите е затворил случая, но и също така, че четири жалби по този повод чакат решение пред ЕСПЧ и отново повдигат въпроса за нерегистрацията на ПИРИН и че в тях пиринци се жалват, че държавата не е изпълнила предходното решение на ЕСПЧ.
По този начин, въпреки затварянето на случая от страна на Комитета на министрите, комисарят е намерил начин да постави въпроса в доклада си и на практика да се разграничи от абсурдното решение на Комитета. Позовавайки се на споменатото по отношение на ПИРИН, комисарят тпрепоръчва на властите да направят закона по-ясен и точен и в унисон с изискванията на Съвета на Европа, а също така да направят необходимите промени в законите и Конституцията, за да бъдат правата на събиране и организиране на малцинствата по-добре защитени. Отново поставя въпроса за диалога:
„Комисарят намира за необходимо властите да започнат отворен, честен и систематичен диалог с всички малцинства в България, включително македонското, в съгласие със стандартите на Съвета на Европа”.
Какъв е коментарът на нашенските власти?
Съвсем очаквано в коментарите на българските власти дума не се казва за забележките за македонското малцинство, самото понятие македонци го няма, сякаш, както казва народът, немка ги е фанала. А по отношение на ПИРИН властите цитират само решението на Комитета на министрите. С други думи, продължават да отказват да се съобразяват със съветите на Страсбург.... Фактът, че една от ключовите европейски институции, чийто глас се цени и уважава и от органите на Европейския съюз, на практика е приела и включила всички искания на пиринци в своя официален доклад, е не само голямо окуражаване и одобрение, но и конкретна помощ. Дори и властите да се правят на недоспали, отсега всяка европейска и световна институция и организация, занимаваща се с правата на човека и малцинствата, ще ползва и ще се позовава на този документ по отношение на нас. Ние самите винаги ще можем да се позовем на него. И именно този доклад ,както и останалите от подобните институции ще бъдат приемани за сериозни и меродавни, а не смехотворните брътвежи на българските власти. На техните лъжи никой не повярва, а и сърдитото мълчание няма да им помогне. Докладите на международните институции и организации се натрупват и постепенно ще залягат в основите на политиката на Европейския съюз към България и по отношение на македонското малцинство.
Не са случайни писъците в Европарламента на разни подлоги на Държавна сигурност като Евгени Кирилов по отношение на македонското малцинство в България и по отношение на Македония. Те прозвучаха в двете седмици преди публикуване на този доклад, когато вече той е бил известен на българските власти, а е било известно и че забележките им не са взети под внимание. И този постгестаповски екземпляр, както и цялата гилдия недоносени отрочета на тоталитаризма, в отчаяния си опит да запуши устата на македонците в България се опитва да заплашва и отмъщава, но не на тях – не смее, все пак те са европейски граждани, а на Република Македония. Демек мълчете вие, македонци български граждани, че заради вас ще накажем Македония. Типично инквизиторско мислене и поведение. И, разбира се, резил. Но какво друго може да се очаква от професионални борци срещу правата на хората, когато започнат да се застъпват за правата на човека? Когато вълкът започне да защищава овцете. Ами това, че рано или късно ще го познаят и ще му смъкнат козината.

Само дето не разбират подобните, че македонците в България си искат правата като граждани на България и Европа, че не зависят от никого освен от себе си и нито ще изчезнат, нито ще замълчат заради писъците на едно или друго повампирило се тоталитарно изкопаемо.

 
   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај

Поезия

АЗ СЪМ МАКЕДОНЕЦ

Аз съм македонец – и пътувам
с вяра в красотата и човека,
а за хищна мерзост съществувам
гроб да ми копае... Ала нека!

Злобна радост утре ще унива
и като премръзнал вълк ще вие,
че дори когато ме убива,
не можа до край да ме убие.

Просто няма как да не унива
жалкото потомство на вандали,
че когато с алчност се приспива,
ще сънува мъртви идеали.

В Дания мирише ли на гнило,
вечната трагедия ни учи,
че е невъзможно от мъртвило
даром свобода да се получи.

А когато подлостта преяжда,
за да властва робска орисия,
свободата себе си разгражда
и се преобръща в страхотия.

Рухна грешно зиданата къща,
рухна – за да царства кожодера!
И един безхлебник ли се връща
при страха от каменната ера?!

А сърцето ми проплаква в ада,
но ръка на Юда не целува; -
този, който нищо не изстрада,
той, навярно, нищо и не струва.

На гърба си нося готованци,
а в душата си – кървящи рани;
всички видове мъртвешки танци
върху мойте нерви са играни!

Аз съм македонец – от когато
този век е длъжен да узнае,
че на гибел се обрича злото,
ако гроб на цял народ копае!

АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ


Македонија пее

АКО УМРАМ ИЛ ЗАГИНАМ

Ако умрам ил загинам,
немој да ме жалите,
напијте се рујно вино,
скршите ги чашите.

Рефрен:
Еј верни другари
песна запејте (2)
мене спомнете.

Ако умрам ил загинам,
поп немој да викате,
вие на гроб да ми дојте,
оро да заиграте.

Рефрен:...............

Ако умрам ил загинам,
ќе останат спомени,
што сум лудо лудовало
на младите години.

БОЛЕН ЛЕЖИ КАТИЛ ЃОРЃИ

Болен лежи катил Ѓорѓи,
в Солунски зандани.
Дење лежи катил Ѓорѓи, -
ноќе го испитуваат. (2)

Кажи, кажи катил Ѓорѓи,
кај е твојта пушка?
Кај е твојта пушка Ѓорѓи, -
пушка – маликера. (2)

Главата си давам душман,
пушка не кажувам.
Пушка не кажувам душман, -
пушка – маликера. (2)

Откаде спечели Ѓорѓи,
тешко имање?
Бегови сум клало душман, -
пари сум земало. (2)Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting