Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЛАГОЕВГРАД


На 3 октомври 2009 г. в Благоевград се проведе общинска отчетно-изборна конференция на ОМО „Илинден”-ПИРИН. Тя се проведе в залата на НТС в центъра на града. Проверката на мандатната комисия на членския актив установи, че в Благоевград право на участие имат 42-ма души (критерият бе активност и плащане на членския внос през годината преди конференцията). Въпреки дъжда и лозарския период участие взеха двадесет и осем делегати (или 68 %). Всички влизащи бяха проверявани според делегатския списък и срещу подпис получаваха делегатски карти, с които да могат да гласуват. Присъстваше като гост съпредседателят на партията от Петрич Стоян Георгиев.
Отчетът на Общинския комитет, прочетен от председателя Благой Тасев, бе подложен на остра критика и бе отхвърлен с 24 гласа „против” и 4 в негова подкрепа.
Отчетът на ОКРК бе приет единодушно, а докладът на съпредседателя Стойко Стойков, без отправени забележки, бе приет с 26 гласа „за”.
За председател на ОК бяха издигнати кандидатурите на Владо Коцелов, Ангел Радонов, Емил Евтимов и Благой Тасев. Коцелов и Евтимов си направиха отвод. Кандидатурите бяха подложени на гласуване и с резултат 25 гласа бе избран Ангел Радонов, а неговият опонент Благой Тасев получи 3 гласа.За зам.-председател на ОК бе избран Стоян Герасимов, а за секретар-касиер – Васил Ризов. Избрана бе и ОКРК в състав: председател – Георги Лалев; членове: Владо Коцелов и Стоян Иризов.
Накрая като гост и съпредседател конференцията поздрави Стоян Георгиев. С това общинската конференция в Благоевград завърши. Добре организирана и проведена в делови и демократичен дух, тя може да служи за пример и показва високото ниво, достигнато от тази партия не само на централно, но и на общинско ниво.НВ

Врати се на претходната страница   Врати се горе