Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Размисли

НОВА КОНСТИТУЦИЯ И НОВИ ЗАКОНИ?

Бойко Тихов

В края на септември т. г. няколко неща от медиите ми направиха впечатление: че още няма яснота по въпроса какво е етническа партия; провокиращ въпрос по една телевизия; тревожни събития. На пръв поглед между тях няма връзка, но не е така. Това, което ги обединява, е нуждата от осъвременяване на законите и нуждата от тяхното съблюдаване. Разбира се, и необходимостта от висок морал. Впрочем да карам подред.

1.
На 29 септември т. г. вестник “Труд” помести интервю с г-н Димитър Гочев - първия български съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, член на Конституционния съд (КС) в периода от 1994 до 2003 година. Интервюто носи заглавие “Дойде време ясно да кажем коя партия е верска и етническа”. Преди коментара ще поместя няколко извадки от разговора.
“Учредяването на партията “Мюсюлмандемократичен съюз” в Търговище миналата събота разбуни духовете - според чл. 11, ал. 4, от конституцията не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа... Но кои са критериите за преценка? (Уводни думи на автора - б. р.)
. . .
- Какво означава партия на етническа и верска основа според чл. 11, ал. 4, от конституцията, г-н Гочев?
- Този текст поражда въпроси и проблеми. Още повече че практиката на КС по него е доста бедна.
- КС се е произнасял по конституционалността на две партии - ДПС и ОМО Илинден - ПИРИН. През 1992 г. за ДПС се прие, че не е етническа партия, защото не ограничава членската маса само до турския етнос, а за ОМО Илинден през 2 000 г. се реши, че се капсулира в рамките на етноса и прокламира сепаратизъм.
- Въпросът за верската основа е много интересен, почти неизследван. И двете решения, които цитирахте, бяха свързани с твърдения за недопустимост на етническа, не на верска основа.
Мисля, че ще е най-добре Конституционният съд (КС) да излезе с тълкуване на понятието “верска”. Но КС не се самосезира - въпроса могат да му зададат президентът, правителството, минимум 48 депутати, главният прокурор, двата върховни съда.
. . .
По отношение на партиите на етническа основа нещата също не са прецизирани. Така че питането до КС според мен трябва да обхване и двете хипотези.
. . .
КС може да се произнесе за противоконституционността на една партия само когато тя е регистрирана, т. е. наистина е станала партия. Ако партията я няма, КС няма право да се произнася предварително.
. . .
Сега всичко е обтекаемо.
...
- Казахте - партията трябва да е регистрирана, за да се произнася КС по нея. Но на базата на какво ще се произнесе - ще гледа само устава или и конкретната дейност. Практиката на КС е противоречива в това отношение.
- Според мен преценката за противоконституционност спокойно може да се направи и само на базата на партийния устав. Няма нужда да се чака партията да започне да развива дейност, та тогава да се каже дали е противоконституционна. Прокламираните намерения са достатъчни за преценка.
- Г-н Гочев, в Евросъюза сме, но и на Балканите, където етническият мир е крехък и е въпрос на политически баланс. Съобразяват ли се съдиите с това?
- Моето убеждение е, че трябва да се съобразяват с конституцията. Друг е въпросът дали специално тези “партийни” разпоредби на основния закон са достатъчно демократични.
През 1991 г., когато се приемаше конституцията, нямаше никакво съмнение в правилността на забраните по чл. 11, ал. 4. Но впоследствие, докато се занимавах с въпросите на религиозните и политическите свободи в международен мащаб, където режимът е далеч по-либерален, се замислих дали не е дошъл моментът и у нас да се помисли по този въпрос.
- Каква е европейската практика в това отношение?
- Като съдия в Страсбург съм участвал в разглеждането на дела, свързани с религиозните свободи. В европейските държави, общо взето, режимът по отношение на партиите е либерален. Там има законни партии, изградени на етническа основа!”
. Първо. ОМО Илинден (така го пише “компетентният” вестник “Труд”) никога не е подавала документи за регистрация като партия, защото не е искала да става партия. Става въпрос за съвсем друга формация - ОМО “Илинден” - ПИРИН (Партия за икономическо развитие и интеграция на населението), която в момента се бори за връщане на регистрацията й и е член на Европейския свободен алианс, който пък е представен в Европейския парламент.
. Второ. ПИРИН бе регистрирана през февруари 1999 година. На 29 февруари 2000 година нейната регистрация бе отнета от Конституционния съд. Оттогава до днес членовете на ПИРИН се стремят да се регистрират, но все не успяват да пробият стената на българския съд. Доводите за отказ на съда са ту смехотворни, ту жалки, ту тъжни, ту неразбираеми, но винаги са политически, скрити зад мъгляви обяснения. Никъде в документите на нашата партия не пише, че тя е капсулирана, че е само за македонци или че е сепаратистка. Къде се видяха тези неща!? Иначе Гочев гласува през 2000 г. за забрана на ПИРИН.
Отделно от това, едва сега - след толкова години лутане! - в български всекидневник официално и открито се задава въпросът коя партия е етническа. (По този въпрос “Народна воля” писа преди известно време, като уточни, че в България етническа партия е тази партия, в която открито членуват хора с македонско самосъзнание, независимо дали техните цели са законни или не. Много пъти нашият вестник е задавал и въпроса: ако в една партия членуват само българи, то тази партия етническа ли ще бъде и ще й бъде ли отказана регистрация?). А и един бивш член на КС подкрепя искането за яснота!
И друго нещо. След като вече сме в Европа, не трябва ли и нашите закони да станат като в Европа? Това означава да се промени конституцията, съответно да се промени отношението към малцинствата. И да се даде ясен приоритет на международните документи, ратифицирани и от България! Освен това в една нова конституция не трябва ли да се даде и определение коя партия е патриотическа? Защото сега над патриотизма имат монопол две националистически партии. Когато в своето развитие национализмът премине в нацизъм, знаем какво става... А пък е много обиден и фактът, че в общественото пространство само двете посочени формации се таксуват като патриотически - ами останалите партии какви са!?
Пак ще се върна към интервюто. Бившият конституционен съдия казва: “Затова пак повтарям - време е да се поиска от КС да разтълкува конституционните разпоредби, свързани с партиите. Така ще има яснота и за политическата практика в бъдеще.”
Да, време е! Крайно време е някои хора в България да осъзнаят, макар това и да им е трудно и неприятно, че живеем в ХХl век, в една нова Европа, в един нов свят, и тогава в много отношения ще настъпи яснота.
2.
Пак на 29 септември т. г., по телевизия “Европа” часове наред на екрана се появяваше въпрос: “Искате ли българските граждани да носят само български имена?” Формулировката на този въпрос можеше да звучи и по друг начин - откровен. А именно: искате ли в България да има нов възродителен процес?
Защо мисля така? Защото е глупаво, в която и да било страна гражданите да носят само имената на господстващото мнозинство.
Светът се отваря. Човек може вече да работи и живее навсякъде. И името ли трябва да се сменя, ако в другата държава има като предлаганото правило?
Хората се женят, без понякога да им влияят етносът и името. След като някой създаде семейство с чужд гражданин, кой трябва да си сменя името? А хората от други етноси, след като приемат българско гражданство, как ще се наричат? Само в спорта приеха българско гражданство сърби, македонци, арменци, бразилци, араби, много африканци - и те ли ще бъдат принудени да се кръстят с български имена? (Интересно как би звучало на американски и на български Барак Обама!?)
Има дълги и старинни родове - векове наред се е подновявало името, да кажем Ахмед, а сега отведнъж и отникъде да се пръкне някой Асен! Името носи спомен за деди и епохи, за родовия корен, държи връзката с родната земя, с тази земя, в която почиват поколения, живели преди нас, носи задължения към паметта на предците ни, свързва ни с етноса, към който принадлежим. Има много да се пише по този въпрос, но ще бъда кратък: човекът прави името, а не обратното. Едно и също име могат да носят корумпираният и честният, смелият и страхливият, палачът и жертвата, умният и глупавият и т. н. Така че нека всеки сам да си избира името - нов възродителен процес никому не е нужен. То не са ни нужни и индивиди, които задават такива въпроси. Но щом ги търпим - ще питат и ще ръчкат загасналите въглени на омразата, за да намерят някой жив. Дано не успеят!
И един въпрос-молба - нека някой ми покаже българско име, поне едно, чисто и единствено българско име, без да си измисля.
3.
И пак във вторник, 29 септември т. г., от телевизионните екрани се чу новината, че преди малко време в Асеновград се е състояло сборище на неонацисти. Ето това вече е зловеща последица от много неща в днешния ни ден. И никой предварително не е разбрал какво се готви!! При това сборището е било международно - с качулки на ку-клукс-клан, със свастики и т. н.
Има ли закони в тази държава, има ли кой да я пази от самата нея? И защо не се чу, както по много други поводи, думата на националистическите партии и организации, които така страшно “милеят” за България!? Или ако се е чула, било е от кумова срама - под сурдинка.
4.
И пак в края на септември се разчу, че в село Славяново, Търговищко, имало издигнат паметник от турци. Кой е разрешил, кой не е, кой го е поръчал, кой го е направил; кой е бил против, кой е трябвало да знае - за всичко това така и не стана ясно. ВМРО заплаши, че ще се вдигнат, ще отидат в Славяново и ще бутнат паметника. Въобще не им мина през ума (ако го имат), че това може да доведе до сблъсъци, и то не какви да е, а етнически. Това значи много опасни. Някои държавници сладко, сладко говориха по този повод за закони, за законност, за права, за свободи, за демократични задължения и все в този дух. Възниква въпросът: къде бяха държавниците и политиците, когато същото това ВМРО (националвърховисти) направи паметник в съседна, чужда държава, в частен имот, като сега, и отидоха да го откриват? Тогава съседната държава нямаше ли си закони, та от българска страна се нададе вой и имаше протести? Всичко на този свят и в този живот се връща!
И каква смелост от страна на държавните органи - паметникът в Славяново бе съборен през нощта!
5.
За да не стават неконтролируеми неща, голяма е ролята на медиите. Непрестанното и некомпетентно бърборене за нарушение на етническия мир е много вредно. Според мен не трябва да се нагнетява напрежение заради някакви откачалки понякога или заради чисто битови проблеми. Нека най-напред вземат думата хора, които познават и прилагат закона. Независимо дали става реч за Славяново или за Рибново... Но ще се намери ли някой, който да каже на ВМРО (върховисти) и на РЗС къде им е мястото, пък и на някои телевизии? Или, както го е казал народът: “Всяка жаба да си знае гьола!” Па макар този гьол и да е блато...Защото всяко нещо в нашия живот си има приемливи граници, отвъд които не трябва да се прекрачва.
Тук имам предвид учредяването на партия “Мюсюлмандемократичен съюз”. Такава шумотевица се вдигна, че на човек свят да му се завие. А не разбрах един поне компетентен и отговорен фактор да говори и тълкува Закона за политическите партии. Ако новообразуваната формация отговаря на изискванията на закона - то всичкия този шум бих нарекъл националистически. Ако не отговаря на закона, влиза в противоречие с него или го нарушава грубо, а оттам нарушава и други закони на страната, имат думата съответните органи - прокуратура, съд и т. н. В този случай пък щумотевицата е излишна и вредна, защото създава неоправдано напрежение. (Искам да бъда ясен - за мен информацията е нещо много по-различно от некомпетентно тълкуване на нещата, манипулирането и заплахите по медиите.)

Сегашната конституция беше създадена в една мътна обстановка. И е напълно реално действителността да наложи изработването на нова конституция и в зависимост от нея - нови закони. Но има едно правило, проверено през всички епохи на човешкото развитие: за да има мира, аршинът (законът) винаги, навсякъде, за всички и към всички би трябвало да е еднакъв! Не е ли така - идва ред на лъжата, на безредието, на хаоса, на неонацистките сборища. Идва рад на безумието!

Врати се на претходната страница   Врати се горе