Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Отзвук

КОЛКО СА СКРИТИТЕ МАКЕДОНЦИ?

Горан Костов

В миналия си брой (брой 7 от т. г.) вестник “Народна воля” помести материал, в който се говори за положението на малцинствата в Република Казахстан. И както се подчертава в материала, човек сравнява, като вижда нещо или като чете, та и аз реших да направя едно сравнение.

Република Казахстан има 17 690 000 жители. Българското малцинство там, както пише в посочения брой на “Народна воля”, наброява 11 000 човека.
В България живеят около 7 500 000 граждани. А колко са македонци от тях?
Официално се твърди, че македонците в България са 5 000. Но това не е вярно. Това е долна, мръсна и подла лъжа, чрез която се манипулира общественото мнение. Близо 6 000 са македонците, подали заявления за членство в македонската Партия за икономическо развитие и интеграция на населението (ПИРИН), или както е известна ОМО “Илинден” - ПИРИН.
Но трябва да се знае, че:
- има македонци (това важи за всички етноси), които не желаят да членуват в никаква партия;
- има македонци, които членуват в някоя от стотиците политически партии в България и не желаят да я напуснат, за да станат членове на ПИРИН (поне докато ПИРИН не получи регистрация и македонското малцинство не бъде признато);
- има млади македонци, които се страхуват да изявят открито своето македонско самосъзнание, за да не си опропастят образованието и старта на професионалната си кариера;
- има и македонци, изградили известно обществено положение и осъществили професионален растеж, които имат семейства и деца, и се страхуват да не сринат всичко това;
- има македонци, които са изпаднали в среда, в която няма как да проявят етническата си същност.
Така че:
- когато македонците бъдат официално признати и като малцинство;
- когато бъдат регистрирани официално ОМО “Илинден” - ПИРИН, културно-просветните дружества на македонците в България и останалите македонски сдружения;
- когато спрат репресиите, тормозът, натискът, лъжите, клеветите, очернянето, фалшификациите, манипулациите;
- когато българската пропаганда спре да таксува македонците като престъпници;
- тогава ще може да се каже колко са македонците в България и ще се разбере, че техният брой е значително по-голям от броя на първите кандидати за членове на македонската партия.
Ако се обърнем към статистиката и математиката, ще видим, че след като в Казахстан при 17 690 000 население има 11 000 българи, а в България при около 7 500 000 има близо 6 000 членове на ПИРИН, то съотношението македонско малцинство към останалото население в България е по-голямо, отколкото в Казахстан на българите към другите. И това е днес. А утре?
Утре, когато и тук дойде демокрацията, както е дошла в Казахстан, ще въздъхнем свободно и ... тогава да му мислят върховистите и националистите, които сега ни тормозят и потискат.
Не, не! Няма страшно - ние няма да колим и бесим като бандитите на Ванче Михайлов. Та ние не сме техни духовни и идейни наследници, не кръщаваме улици и площади с имена на кръволоци и терористи, не поднасяме цветя на убийци, не отслужваме панихиди в памет на палачи. Ние сме мирни и толерантни хора. А върховистите, доносниците, фалшификаторите, агентите на зловещата ДС, националистите просто ще се удавят в безсилната си злоба, ще се задушат от вонята на бясната си ярост, че животът им е изтекъл в глух коловоз, че животът им е минал напразно и глупаво.

И това ще бъде най-голямото отмъщение за нас и най-голямото възмездие, което можем да получим от съдбата и от историята. А дотогава страни като Република Казахстан ще ни бъдат опора, надежда и маяк в справедливата ни, тежка и дълга борба. Но без борба няма победа!

Врати се на претходната страница   Врати се горе