Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Из дейността на ПИРИН

БОРБАТА ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА НА МАКЕДОНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЕ СПИРА


ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОМО “ИЛИНДЕН”-ПИРИН

На 7 април т. г. в село Кромидово, община Петрич, в заведението на Илия Бабин бе проведено заседание на Централния съвет на ОМО “Илинден”-ПИРИН. Присъстваха делегати от цяла Пиринска Македония. Освен членовете на Председателството и Централния съвет, присъстваха и представители на общинските комитети съгласно вече узаконената практика на всеки три месеца на срещите на Централния съвет на партията да присъстват и общинските комитети с цел както по добра координация, така и по-добро запознаване на ЦС с положението по общините, а пък общинските комитети да се информират от първа ръка за дейността на централното ръководство и текущите активности. На тази среща бяха поднесени множество доклади: за посещението на делегацията на партията в Страсбург и Лондон в началото на март; за участието в дебата, организиран от Българския хелзинкски комитет на тема “Има ли македонско малцинство в България”; за участието в годишната Генерална асамблея на Европейския свободен алианс в Барселона; за посещението на съвместната делегация на ОМО “Илинден”-ПИРИН и “Виножито” в Австралия и др. Докладваха Стойко Стойков, Ботьо Вангелов и Георги Христов.
Основна тема на заседанието бе предстоящият събор в гр. Мелник в чест и памет на големия македонски революционер, царот на Пиринот Яне Сандански. Обсъдени бяха редица основни и второстепенни въпроси и проблеми във връзка с честването, разпределени бяха задълженията, свързани с подготовката и провеждането на събора, като бяха разгледани слабостите, допускани предишните години, и взети мерки те повече да не се повтарят.
Друг важен момент бяха предстоящите избори. Изказани бяха различни мнения, като накрая Централният съвет единодушно упълномощи Председателството да действа във връзка с изборите според обстоятелствата и в рамките на партийните интереси.
Финансовите проблеми на вечно безпаричната партия, функционирането на спомагателния фонд, събирането на членския внос също бяха тема на обсъждане. Реши се спомагателният фонд да се преструктурира в общински такъв и да служи за подпомагане на дейността по общини.
Обсъдени бяха още множество въпроси. Срещата започна в 11.00 и завърши към 15.00 часа.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОМО “ИЛИНДЕН”-ПИРИН

На 17 април т. г. следобед в местността Папаз чаир в Южен Пирин Председателството на ОМО “Илинден”-ПИРИН проведе свое заседание. Присъстваха всички съпредседатели. Главни теми на срещата бяха предстоящият събор в Мелник, финансовото положение на партията, предстоящите избори, борбата за регистрация на ПИРИН и международната й политика. Взети бяха съответни решения и набелязани мерки.
Присъстваше председателят на Централната контролно-ревизионна комисия Недялка Тупалска. С нея бяха обсъдени възможностите за активизиране на тази ключова структура в партията, провеждане на съответните ревизии и контрол за спазването на устава от органите на ПИРИН.НВ

Врати се на претходната страница   Врати се горе