Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Културни събития

ДВАНАЕСЕТИ ДИОНИСИЕВИ ВЕЧЕРИ

Димитър Иванов

На 27 и 28 февруари 2009 година в градската библиотека “Братя Миладинови” в Скопие бяха проведени 12-те Деонисиеви тържества, организирани от патриотично настроените актьори от театър “Скръб и утеха”, за което можем само да им благодарим и преди всичко на неговия директор Тихомир Стояновски. Бяха поканени представители от Егейския и Пиринския дял на Македония, а така също от Мала Преспа и Гора от Република Албания. От Пиринския дял на Македония участва, фолклорна група от с. Ляски от читалище “Иван Попов” и поетът от гр. Сандански Серафим Гоцев, а от гр. Шумен Димитър Иванов.
Всеизвестният от сп. “Македонско сонце” Славко Манговски, сега директор на ТВ-канал “Македонско сонце”, направи промоция на две книги от гръцки автори, все още не преведени на македонски език, засягащи нашата идентичност. Серафим Гоцев рецитира собствени стихотворения и направи промоция на новоизлезлите книги на една светла личност от нашия дял на Македония Сариса Параос, включително на преведената на македонски език “Седем хилядолетия македонски писмена”. Промоция направи и Игор Стояновски на книгата “Еринии” от Тихомир Стояновски във връзка с 20-годишнината на театър “Скръб и утеха”. Димитър Иванов от гр. Шумен произнесе слово за 100-годишнината от рождението на Н. Й. Вапцаров и рецитира “Доклад” и “Земя” на македонски език. Словото завърши с думите: “Вапцаров зае своето достойно място между плеадата македонски синове, а неговото творчество ще ни служи като силно оръжие и силна камбана в борбата, която продължава и днес за запазване на нашата идентичност, на нашия национален дух, на нашето македонско чувство. А чувството, че си македонец, трябва да стои по-високо от всяко друго чувство, ни поръча Кръстьо Мисирков още през 1903 година.”
Беше прожектиран филм за гостуването на театър “Скръб и утеха” в Гоцеделчевско и за баба Ванга. Бяха изнесени пиеси от домакините и завърши с прекрасното изпълнение на актьорите Слободанка Чичевска и Страшко Милошевски.
Незабравими ще останат вечерите в ресторантът в хотел “Амбасадор”, където оркестърът от Ляски свири през цялото време, а всички останали пяха и играха така, както може да пее и играе един горд македонец. Особено щастлив и доволен със своето усмихнато лице бе Тихомир Стояновски.
Любезните домакини ни заведоха да разгледаме манастира “Св. Птоломей”, построен през Хll век, под големия кръст над Скопие, църквата “Св. Спас”, където се намира саркофагът с костите на великана Гоце Делчев. Там разгледахме и музея и прочетохме наново защо са пренесени костите на Гоце Делчев от София в Скопие: “Заклевам поколенията костите на Гоце Делчев да бъдат погребани в столицата на свободна и независима Македония”. Ето отговора на ония, които все още плачат за пренасянето им в Скопие.
След това се спуснахме по старата скопска чаршия, пълна с малки дюкянчета с евтини златарски и сребърни накити. Не пропуснахме да се нагледаме на Вардара, центъра на Скопие, съборния храм “Св. Климент” и новопостроената изящна къща на Майка Тереза.
Разделихме се с пожелание за нови, доскорошни срещи в гр. Прилеп, с. Ново Ляски и други места.