Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Стенограма, 19 април 1932 г.

“ЗА НАС, МАКЕДОНЦИТЕ, МАКЕДОНИЯ Е ПОРОБЕНА В ТРИТЕ Й ЧАСТИ”


Председателят: (Силно звъни)
Министър д-р А. Гиргинов: Истината по случката е следната.
С писмо № 2.929, от 8 март 1932 г., до г. директора на полицията татарпазарджишкият околийски началник моли да бъдат заловени и изпратени под стража лицата Борис Сматракалев и Михаил Сматракалев, бивши жители на Татар-Пазарджик, сега живущи в София. ул. “Позитано” № 1. Същите се обвиняват за убийство. С рапорт от 9 март 1932 г. агент № 2.645, осма група, при Дирекцията на полицията донася, че е задържал лицата. С писмо № 11.961 от 9 март 1932 г. и с писмо № 11.960 от 9 март 1932 г. криминалният отдел изпраща лицата Борис Сматракалев и Михаил Сматракалев на татарпазарджйшкия околийски началник. От приложените показания на двамата братя се вижда, че след разпита околийският началник ги е освободил. Справка: приложените показания.
При мен са показанията на двамата братя, след като са били разпитани за тяхното участие в убийството и са били освободени. Следователно, никакви хора, преоблечени като стражари, никакви македонски дейци, никакви неотговорни фактори, а един редовен агент на полицията, с писмо от неговото началство, въз основа на българските закони, е трябвало да арестува въпросните братя и да ги препрати по надлежния ред за разследване по една случка от криминален характер.
Следователно, цялото това питане е не само голословно, но е едно отвратително питане, което показва, че тия хора (Сочи работниците) не проверяват фактите и подават питания, с които отрупват Парламента, създават работа на правителството и ни занимават с бледословия, които не правят чест нито на тях, нито на борбата, която водят. С тия питания те целят да хвърлят кал върху днешната власт.
В. Василев (мак): (Към работниците) Вие услужвате на Белград с това питане. Все в името на прогресивните идеи.
Председателят: (Звъни)
Т. Христов (раб): Вие сте предатели. Вие предадохте Македончето на сърбите.
В. Василев (мак): Нещастници! Не знаете истината. Заблуждавате.
Д. Ачков (нац. л. о): Маса протести имаше.
В. Василев (мак): Цялата македонска емиграция протестира чрез своите организации за тоя случай. Нещастници! Услужвате на сърбите в името на вашите “прогресивни идеи”.
Министър д-р А. Гиргинов: Едновременно с това трябва да кажа, че имам и други питания, като това питане на г. Трайков. Едно от тях се отнася за отвлечените общински съветници от Неврокоп. На тия питания, които са от принципиален характер, ще отговоря друг ден, когато ще мога по-добре да отговоря. Сега ще трябва да кажа това, което всички знаете: че тия общински съветници от Неврокоп бидоха освободени, те си отидоха в родните места. На властта остава да издири кои са похитителите и защо е станало отвличането на тия съветници. В този край има военно положение. За запазване реда и спокойствието там действуват военните власти. Ще дойде може би ден, когато ще мога, въз основа на събраните данни, да говоря за причините на това похищение, ако действително е имало такова, и за виновниците. За нас е важно, че съветниците са пуснати на свобода, че са вече в своите родни огнища. Властта има задачата да търси и да издири виновниците за това похищение.
Това са обясненията, които имаше да дам, за да ликвидирам с тия питания, които ми дават основание да кажа, че работническата парламентарна група чрез произволни и необосновани твърдения и по този въпрос, както и по всички други, продължава да играе систематически ролята на едно чуждо оръдие и продължава да петни българската държава и българския народ, (Ръкопляскания от мнозинството и македонците)
П. Стоев (раб): С такива аргументи бяха избити х. Димов, Тодор Александров и други.
Председателят: Има думата народният представител г. Христо Трайков, за да каже доволен ли е от отговора на г. министра.
Х. Трайков (раб): С други думи, както каза г. министърът на вътрешните работи, аз сам съм влязъл в капана. Ако това е вярно, не остава нищо друго, освен да го призная. Но аз ще кажа, че когато г. министърът признава, че Андрианов не е задигнат от отговорни фактори, ...
Министъръ д-р А. Гиргинов: Аз не знам за Андрианов нищо. Нямам питане за него.
Х. Трайков (раб): ... същевременно той твърди пред всички ни нещо противно на това, което е известно на целия свят - че общинските съветници от Неврокоп са задигнати от неотговорни фактори и че им е взета, като резултат на преговорите, които са водени, декларация за отказ от партизанство. Тия факти, г. министре, непроверени ли са или какво? Тия факти цялата преса ги изнесе.
А. Буков (з): И понеже ти не ги знаеш, питаш и ти отговарят.
Х. Трайков (раб): Неврокопските общински съветници са задигнати от неотговорни фактори. Аз питам: и тук ли имат пръст чужди агенти? Защо досега не можаха да бъдат издирени тия неотговорни фактори и да бъдат поставени на местото им, а трябваше да се водят преговори?
Д. Ачков (нац. л. о): Никакви преговори не са водени. Измислица!
Министър д-р А. Гиргинов: Никакви преговори.
Х. Трайков (раб): И забележете, че задигането на Андрианов не е случайно. Отговори ми се на едно питане, обаче на питането ми за Андрианова и на редица други питания, отправени преди месец, нито се отговаря, нито ще ми се отговори, защото фактите са такива, каквито аз ги посочвам.
Още отначало казах, че бях принуден да подам това питане, след като от Обществената безопасност не беше даден отговор къде са тия хора и за какво са задигнати. И хубаво направих, че подадох това питане, за да бъдат те освободени.
Д. Ачков (нац. л. о): След разследването.
Х. Трайков (раб): Ако и за Георги Андрианов излезете с опровержение, както за неврокопските общински съветници, аз не само че няма да бъда доволен от Вашия отговор, но ще има да повдигна и други въпроси. На 1 април аз бях заплашван от тия неотговорни фактори и бях принуден да изляза с декларация, която пратих и до Вас, ...
П. Мърмев (мак): Какво представляваш от себе си?
Х. Трайков (раб): ... и до цялата преса, обаче пресата замълча, не намери за нуждно да спомене, че в редакциите е постъпила такава декларация. А това какво значи?
Д. Ачков (нац. л. о): Онези фактори с тахтаби не се занимават.
Х. Трайков (раб): Ами къде са хилядите прогресивни македонски дейци?
Д. Ачков (нац. л. о): При прогресивната партия!
Министър д-р А. Гиргинов: В този режим ли са ставали тези работи?
Х. Трайков (раб): Това са все дела на неотговорни фактори. Тогава те бяха в съюз със Сговора, а сега са в съюз с Народния блок. Но забележете, че вие, като правителство, ще трябва да възстановите законите и в тоя край, ...
Д. Ачков (нац. л. о): Сега дава съвети за политиката на правителството!
Х. Трайков (раб): ... както са в останалите краища на страната. Макар че работническата класа не се ползува с права, както трябва да се ползува, но поне що-годе да се разбере, че и там съществуват закони, и да не се излиза с една листа, колкото да се каже, че е гласувано.
А. Буков (з): Кажи доволен ли си от отговора на г. министра. Речи няма какво да държиш.
Х. Трайков (раб): По-добре е да назначите всички лица от разните изборни учреждения там, отколкото за подигравка да се излиза с една листа за общински съветници и кметове и хората да отиват като волове да гласуват за тия, за които им се предлага. С една листа не може да има избори; може да има избори с две или повече листи, но в никой случай с една. Това са факти, които не могат да бъдат отричани; те могат да бъдат отричани дотолкова, доколкото вие не искате да разтуряте съюза си с тия неотговорни фактори.
В. Василев (мак): Въпреки всичко, Македония е по-доволна, че няма партии като вашата - сто пъти е по-доволна. Ако беше иначе, щяхте да видите колко по-лошо щеше да бъде. Г. Трайков е изпаднал в противоречия от начало до край.