Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
ДРЖАВИ КОИ НЕ ГИ ПОЧИТУВААТ ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА СЕ НЕДЕМОКРАТСКИ И НАСИЛНИЧКИ
ГО ИМА ЛИ ГРЦИJА МОРАЛНОТО ПРАВО ДА БИДЕ ЧЛЕНКА НА ЕУ
ЈАН ПИРИНСКИ


Претензијата на Грција да й одредува и наметнува ново име на Република Македонија не се само апсурдни, туку и безобѕирно цинични. Тврдењето дека таа земја демократичноста, со која се фали, ја има наследено уште од антиката е докажана лага. Зашто во практика Грција не ги признава ниту правата на човекот, ниту оние на националните малцинства.
Европската унија треба без бавење да го разгледа ова важно прашање и со полна сила да ги примени приципите кои ги гарантираат правата на човекот во Грција. Време е Унијата да ги разбере лисичините игри на Грција, кои се во спротивност со европската политичка стратегија, која ги штити правата на човекот и на националните малцинства.
Читај
Евросамит во Брисел
ЕВРОПСКА ДРЖАВА JA ЗЛОУПОТРЕБУВА ПОЗИЦИJАТА
(Преземено од “А1 Телевизија“)


Македонија е решена да ги исполни поставените задачи потребни за членство во ЕУ, но како мала земја е загрижена да не се поставуваат нови дополнителни непринципиелни услови и пречки кои не се дел од копенхагенските критериуми.
ЕУ треба да ги почитува принципите кои самата ги постави и прогресот на земјите кандидати да го цени врз таа основа.
Ова го истакна македонскиот министер за надворешни работи Антонио Милошоски на европскиот политички самит „Рекапитулар за Балканот“ што се одржа на 24 jуни во Брисел.
Читај
Преглед
СЪБИТИЯ ОТ КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ
Любомир Марков


На 23 май т. г. Европейската комисия, т. е. правителството на Европа, което досега седеше малко настрана от проблема с нерегистрацията на ОМО “Илинден” - ПИРИН и само заявяваше, че присъдата на Страсбург трябва да се изпълни, сега влезе в по-активна роля - написа писмо до българското правителство с въпрос защо още не е регистрирана партията и какво правят българските власти по въпроса. Европейската комисия е далеч по-влиятелна от Комитета на министрите, така че можем с основание да констатираме, че натискът върху България става все по-силен.
Читај
Любовта към отечеството трябва да бъде и любов към човечеството. В.Г.Белински
ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ - Апология на македонизма
Доц. д-р Георги Радулов
(Продължава от миналия брой)Днес българските историци считат тяхната държава за Второ българско царство, а румънски (напр. Н. Бануску) - за румънска държава. В интерес на историческата истина трябва да се каже, че византийските хронисти от онова време са смятали въстаниците и техните предводители за власи и кумани. От известните ни три хроники в двете се говори, че “куманите и власите” дигнали въстание. В третата, писана по-късно, се говори за българи. От тези хроники може да се направи извод, че въстаналите не са славяни. Вероятно тук под кумани хронистите имат предвид и тюрко-българите, защото са от същата етническа група.
Читај
Отворено писмо до Божидар Димитров на стойност 50 000 евра
‘...се НАРИЧАТ САМИ МАКЕДОНЦИ...’

Уважаеми г-н Професор,
Преди няколко години Вие открито и гръмко заявихте: “Ако някой ми покаже документално написано “македонец”, в периода между ІV в. сл. н.е. и годината на решението на Коминтерна за съществуването на македонска нация, то аз му давам 100 000 (сто хиляди) марки”. Ние решихме да Ви покажем, че такива документални свидетелства има и те не са малко. В миналия брой Ви показахме едно. Ето второто:
“Точни граници на областьта Македония не могатъ да се дадатъ, понеже тя не е заключена въ некои строго начертани географически предели, нито пъкъ административно е отделена от другите области. Само въ етнографическо отношение Македония има по-определени крайща, понеже българското племе е разселено по цялата областъ и редко излиза изъ границите й.
Читај
Защо Гърция, Сърбия и България се страхуват от името Македония
МАКЕДОНИЯ И НЕЙНОТО ИМЕ В МИНАЛОТО И ДНЕС
Добри Добрев


В старо време Македония заемала почти същите земи, които заема и днес - земите по течението на реките Бистрица (Халиакмон), Вардар (Аксиум) и Струма (Стри-мон). Тия реки свързвали в едно цяло вътрешните полета и планински части на Македония с нейната крайбрежна равна част и създавали от тях едно географско и икономическо цяло.
Древните историци и географи са ни оставили достатъчно сведения, които позволяват да се определи с точност обхватът на страната Македония, т. е. тя е разположена между Илирия, Дардания, Тракия и Елада. Към Елада спадали областите Епир и Тесалия, чийто съсед от север била Македония.
Македония била населена с войнствени племена, станали такива, защото били принудени постоянно да воюват със съседните елини и траки. Античните македонци не приличали на гърците (елините), които трудно разбирали техния език и, според писанията на Демостен и Исократ, ги считали за варвари.
Читај
Календар
ПЪТЯТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
(По “Личности од Македонија”)


ДЕМЕТРИЙ ПОЛИОРКЕТ - Македонски крал (294-287 пр. н. е.), най-млад между диадохите, син на Антигон I. Роден в Македония, живял при баща си във Фригия. Израснал като талантлив войвода след смъртта на Александър. Водил походи в Гърция, Палестина, Кипър, Хевеспонт и Вавилон. В 307 г. пр. н. е. завоювал Атина, а след това превзел и флотата на египетския владетел македонеца Птоломей I Сотер, като установил властта си над Егейско море и над източното средиземноморие. Прякора Полиоркет (превземач на градове) получил след познатата обсада на Родос през 305 -304 г. пр. н. е. След смъртта на баща му се отдръпнал в континентална Гърция. В 294 г. пр. н. е. провъзгласен за крал на Македония.
Читај
Важно! Важно! Важно!

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪДЕЩИТЕ СТУДЕНТИ

Правителството на Република Македония със съдействие на Посолството на Република Македония в Република България информира, че отпуска стипендии за млади хора (български граждани), които желаят да продължат образованието си във висши учебни заведения в Република Македония. Интересуващите се ще получат информация относно условията и начина на подаване на документи от Посолството на Република Македония в София. Краен срок за доставяне на документите до Посолството на Република Македония в София – 29 юли 2008 година.
Интервју со Никола Груевски
ГРЦИТЕ НЕ НИ СОНУВААТ КОЛКУ МНОГУ СЕ ЛАЖАТ
(Преземено од “МИА“)


Според информациите што ги добивам, ова што го имаме сега не се преговори. Особено не - последните средби во Њујорк. Ова е обид за едностран диктат, проследен со навреди и закани. Класично уценување. Нема борба со аргументи, туку демонстрација на сила. Не се говори со силата на аргументите, туку со аргументот на силата. Грчкиот преговарач, крајно арогантно кажува што ќе може, а што не ќе може и тука нема многу преговори. И постојано бара начин за одложување на изнаоѓањето решение. На пример, се говори дека едвај се согласиле да го примат Нимиц во Атина, со смешни образложенија. Мислам дека еден ден, можеби по 30 или 40 години, грчкиот народ ќе се срами од ова што нивните политичари и го прават на Македонија.
Читај
Од историјата на пиринскиот дел на Македонија
БОРБАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПРАВА НИКОГАШ НЕ ЗАПИРАЛА
Д-р Васил Јотевски
(Продолжува од минатиот број)Во врска со таквиот однос на Т. Живков спрема македонското национално прашање се наметнуваат две прашања. Првото е дали Тодор Живков би го подредил бугарското национално прашање во интерес на добрососедските односи меѓу ФНРЈ и НРБ? Одговорот на ова прашање е категорично не. Второто прашање е зошто Тодор Живков, при преговорите со Југославија, не ги сакал македонските партиско-државни раководители, ако нив ги сметал за дел од бугарскиот народ. И на ова прашање ќе одговориме категорички. Тодор Живков бил уверен и мошне добро ја сфаќал објективната историска стварност за постоењето на македонската нација, затоа и му било полесно да се пазари со трета страна, во случајов со југословенската. Тој никојпат не си дозволил пазарење со бугарските национални и државни интереси.
Читај
Кон корените на македонската национална мисла
ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ
Крсте Петков Мисирков
(Продолжува од минатиот број)Но наi много iет заинтересуана во македонцките работи Србиiа. Она предiавуат етнографцки и историiцки петензиiи на Македониiа. Но осим ниф, имат и политични причини, коiи никоi пат не ке дадат на Србиiа да допушчит, да се решит македонцкото прашаiн’е во полза на iедна од балканцките држаи, особено во полза на Бугариiа. Автономна Македониiа, како пат, по коi шчо ке се доiдит до соiединуаiн’ето на Македониiа со Бугариiа, Србиiа никоi пат не ке допушчит. Уголемуаiн’ето на Бугариiа от присоiединуаiн’ето на Македониiа не можит да бидит допушчено от Србиiа не само за то, шчо со тоа ке се нарушит рамновесiето на Балканцкиiо полуостров, а наi много за то, шчо по негоото извршуаiн’е Србиiа ке се наiдит мег’у две по силни од неiа држаи: Австро-Унгариiа и Бугариiа; она ке бидит од ниф политично и економцки задушена, и ке требит да се подчинит, или на iедната, или на другата. Значит, државните интереси на Србиiа никоi пат не ке допушчат да се образуат бугарцка Македониiа.
Читај
Срам!
СМРТНИ КАЗНИ ЗА “ВИНОЖИТО”?
(Преземено од „Дневник“)


Смртни казни за членовите на партијата на Македонците во Грција „Виножито“ и за грчкиот разгранок на „Хелсинки воч“ побара пратеникот од редовите на ЛАОС, Атанасиос Плеврис. Пратеникот од ултрадесничарската партија на Караџаферис на 1 април годинава во писмена форма упати пратеничко прашање до министерката за надворешни работи Дора Бакојани и до министерот за правда Сотирос Хаџигакис. Во него тој вели дека на интернет-страницата на Виножито „на картата на Европа, Скопје е именувано како Македонија“, а „Хелсинки воч“, кој се финансира од грчката влада, зборува за постоење македонски јазик. Ова за него е тотално неприфатливо и објаснува дека јазикот е „словенски“.
Оттука, пратеникот Плеврис го прашува министерот Хаџигакис дали има намера врз основа на член 30, параграф 1 од Кривичниот законик да побара почнување кривична постапка против двете организации.
Читај
Саморазобличување на грчката држава
“ВИНОЖИТО” ПРИСЛУШКУВАНО ОД ГРЦИЈА
(Преземено од ”Нова Македонија”)


Или Американците им даваат информации на грчкото МНР и МВР или најверојатно грчката тајна служба (ЕИП) им ги прислушува телефоните на претставниците на Македонците во Грција.
Како инаку во еден строго доверлив документ објавен во грчкиот печат може да се најдат и најситните детали што претставниците на американската амбасада ги разговарале со претставници на македонското и на другите малцинства во Грција.
Имено, грчкиот весник „Прото тема“ ексклузивно објавува дека американскиот конзулат во Солун презел активности за создавање еден вид Косово во Грција, со тоа што би ги користел турското и македонското малцинство што живеат во Западна Тракија и во грчка Македонија.
Ова тврдење весникот го темели врз „строго доверлив“ документ на грчката тајна служба.
Читај
Европа не ги почитува сопствените принципи
ЕУ ГО ЗЕДЕ ГЛАВНИОТ ЗБОР ОКОЛУ ИМЕТО
(Преземено од „Утрински Весник“)


Европските лидери повторно го зедоа главниот збор околу спорот за името на Македонија, враќајќи не’ пред Лисабонската декларација и покажувајќи ја целата стерилност со која ја водат надворешната политика, која и ним самите веќе им се удира од глава во Европската унија. Откако покажаа неспособност да ги решат кризите во регионот, единствената земја со која колку толку можеа да се пофалат дека со нивна помош стана успешен мултиетнички модел сега се на пат да ја вратат назад, бидејќи на самитот што се одржа минатата недела покажаа дека кога се во прашање интересите на една земја-членка, и генералната политика на ЕУ може да биде жртва.
Ароганцијата со која францускиот лидер Никола Саркози пред стотици новинари изјави дека е „на страната на Грција“ потврди дека Македонија е исправена пред политичка тортура без мерка, такт и без никаква гаранција дека ако искрено сака да преговара, може да дојде до заеднички прифатливо решение за името.
Читај
Награда
ПОЧЕСНА ГРАМОТА

Скопје - 23 јуни 2008. На седницата на Централниот совет на партијата ОМО “Илинден“ - ПИРИН одржана на 22 јуни 2008 г. во градот Сандански свечено му беше доделена почесна грамота на претседателот на Македонската Алијанса Џорџ Атанасоски. Грамотата беше доделена за посебните заслуги на г. Атанасоски во промоција на македонската кауза и борба за остварување на правата на Македонците во Бугарија.
Читај
Од вистината боли
ГОВОРОТ НА АРХИЕПИСКОПОТ ЈА ПОГОДИ ГРЦИЈА
(Преземено од „Утрински Весник“)


Грција остро ги обвини државните и црковните лидери во Македонија за спрега во водење иредентистичка политика, која ја загрозува стабилноста на Балканот и ја оддалечува државата од ЕУ и од НАТО. Острата реакција на грчката влада, на политичарите, на црквата и на медиумите уследи по говорот на поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Стефан во Ватикан. На чествувањето по повод Денот на сесловенските просветители, во присуство на државната делегација, тој наведе дека Грција го негира постоењето на македонската нација и црква, а од МПЦ тврдат дека одделни делови од обраќањето се извадени од контекст. “Свети Кириле, денес во твојот и наш Солун е камен на камен од твоето дело! Денес во твојот роден град се е пепел и прав и нема ни буква, ни слово од јазикот твој и наш. Таму се прогонува се што е македонско и се негира и името на земјата и името на црквата, се негира - вистина”.
Читај
Благородна позициjа
ГРЦИ ЈА ПОДРЖУВААТ МАКЕДОНИЈА
(По македонскиот печат)


“Опасни, антидемократски и етички неприфатливи се многубројните притисоци што ги врши Грција цели 17 години врз Република Македонија” - вака гласи ставот на повеќе грчки невладини организации што во почетокот на jуни o.г. во форма на писмено обраќање го испратија до властите во Скопје. Организациите Хелсинки монитор, Антинационалистичко движење, Грчка група за малцински права, Работничка власт - Комунистички сојуз и Граѓаните против национализмот соопштија дека й даваат целосна поддршка на Република Македонија во зачувувањето на нејзиното уставно име. “Неоснована цел е да се смени уставно име. Ние сакаме на јасен и категоричен начин да го дистанцираме нашиот став од официјалната политика на Грција и да ја изразиме нашата неподелена поддршка за народот на Република Македонија, на кој - без каква било резерва - му го признаваме правото на национално самоопределување”, се наведува во обраќањето.
Читај
Грција ке го тужи Индиана Џонс
ЛУДОСТ
(По македонскиот печат)


Индијана Џонс можеби ќе заврши на суд. Легендарниот археолог Индијана Џонс (Харисон Форд) го користел уставното име на Македонија во најновиот филм кога зборувал за богатството на античкиот свет. Може само да се замисли реакцијата на кутрите Грци. Ова го објави агенцијата МИНА на својот веб-портал
www.macedoniaonline.eu. МИНА пренесува дека грчката министерка за надворешни работи Дора Бакојани испратила протестно писмо до легендарниот режисер Стивен Спилберг поради таа сцена во филмот. Според неа, Спилберг требало да објасни за која Македонија зборува - Долна или Горна!
Читај
Спомени за премълчаното
ТРАГИЧНАТА СЕСТРА
Биляна Вардарска
(Продолжува од минатиот број)През 1940 година Николай Шмиргела изработва бронзовия медальон, който е трябвало Македонският литературен кръжок (заедно с много картички и бележки) да подари на гостуващите съветски футболисти. Самият Шмиргела в своите интересни спомени от 1947 година обширно разказва за това, което в изданието от 1966 година е изпуснато. Ето фактите: на едната страна на медальона, изработен от Шмиргела, в горния дял има развято знаме, в централния дял на което на три реда е написано Свободна независима Македония. Под знамето на малкия медальон е нанесена етническата карта на Македония, в която е написана познатата мисъл на Гоце Делчев. Под думите с по-големи букви е написано Гоце Делчев.
1940, Август. София.
Читај
Срещи
ТИ МАКЕДОНЕЦ ЛИ СИ?
Ставро Клисурски


Но... започнах по някое време да усещам промяна в отношението на собственика към мен. И се стигна дотам, че един ден той ми каза да напусна. Нямаше какво да правя. Отидох си. Мой познат след няколко дни ме осведоми кой ме е клепал, за да се стигне до уволнението ми. Останах изненадан. Тук бях срещнал по-различни хора от тези в родния ми край - бяха по-резки, по-откровени, по-малко клюкарстваха, повече псуваха и бяха по-бунтарски настроени. Дори бих казал по-диви в благородния смисъл на думата. Като приятели бяха по-честни и всеотдайни -въобще хора, на които може да се разчита. Мошеничеството, лицемерието, подмазвачеството по-рядко се срещаше сред тях. Казано накратко - македонци.
Читај
Страсбург по отношение на нерегистрацията на ОМО “Илинден” - ПИРИН
РЕШЕНИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ

2 случая срещу България
Случаи, касаещи неприемането на политическа партия и отказа да се регистрира асоциация, стремяща се да постигне “признаването на македонското малцинство в България.”
Решения
Представителите:
1. Прегледаха решението на Комитета на министрите, прието на тяхното 1007-мо заседание (15 - 17 октомври 2007 г.);
2. Подчертаха, че са останали все още неразрешени някои проблеми, свързани с прилагането на индивидуални мерки, като например тези, които трябва да се пре-дприемат при отказа на най-новата молба за регистрация на ОМО “Илинден”-ПИРИН и подканиха българските власти да продължават да търсят възможни решения в сътрудничество със Секретариата;
Читај
В Парламентарната асамблея в Страсбург
ПАРЛАМЕНТАРЕН ВЪПРОС

Писмен въпрос No. 547 от г-н Цилевич: „Изпълнение на присъдата на Европейския съд по правата на човека за правото на организиране на националните малцинства в България”
В присъдата по случая ОМО „Илинден” - ПИРИН и други срещу България (59489/00) от 20 октомври 2005 (финализирана на 20 януари 2006 г.) Европейският съд постанови, че е извършено нарушение на член 11 от Конвенцията във връзка с политическа партия, чиито огласени цели са признаването на македонското малцинство в България.
В документ CM/Inf/DH(2007)8 Комитетът на министрите отбеляза, че съдът е установил нарушение на правото на свобода на сдружаване, поради забрана или отказ за регистрация на организации и политически партии;
Читај
Мигове на надежда
100 ГОДИНИ ОТ ХУРИЕТА
Георги Радуле


През м. юли тази година се навършват 100 години от избухването на Младотурската революция - Хуриета. Това е важен момент и от македонската национална история, който е малко познат от днешните македонци. За да попълним тази празнота в знанията ни за миналото на Македония, поместваме настоящия материал.
Прогресивната интелигенция създава много грижи на официалните турски власти и духовенството. Особено големи главоболия създава мюсюлманската интелиген-ция в Македония. В жилите на част от тази интелигенция тече македонска кръв. Характерната за македонеца емоционалност е присъща и на мюсюлманите в Македония. Идеите на ВМРО, Илинденското въстание оказват силно влияние при формиране на политическите възгледи на турската интелигенция. Нашата родина по това време е турска провинция, но прозорците й са обърнати към Европа.
Читај
Писмо на Европейската комисия до българските власти
“БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНИ ТОВА РЕШЕНИЕ”

Ваше превъзходителство,
Комисията получи многократно въпроси от Европейския парламент и жалби относно отказа на българските власти да признаят и да регистрират партията Обединена македонска организация (ОМО) “Илинден” - ПИРИН.
В отговора си Комисията напомни, че този въпрос бе предмет на решение на Европейския съд по правата на човека от 19 януари 2006 г., който счита, че отказът ОМО “Илинден”-ПИРИН да бъде регистрирана съставлява нарушение на член 11 (право на сдружаване) от Европейската конвенция за правата на човека.
Комисията напомни също така, че България трябва да изпълни това решение.
Читај
Сензация
СТАНИШЕВ НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА НАШЕТО ПРИЗНАВАНЕ

Българският премиер Сергей Станишев участва на 17 юни т. г. във Вашингтон като специален гост говорител на Международния академичен център “Уудроу Уилсън”.
Темата на дискусия на този форум бе “Трансатлантическата сигурност и оцеляване: затвърждаване на Югоизточна Европа и Черноморския регион”.
Македонското малцинство в България
На запитване на представител на Обединената македонска диаспора по въпроса за признаването на македонското малцинство в България, Станишев отговори, че българската конституция гарантира правото на самоопределение на всяко малцинство и подчерта, че той самият не се противопоставя на признаването на маке-донското малцинство. Премиерът не посочи кога той предвижда официалното признаване на македонското малцинство в България.
Читај
   НАРОДНА ВОЛЈА
Слоганот „Македонија е бугарска“ прогласен за официјална стратешка цел на Бугарија е закана по мирот
Читај
ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА ВОЙВОДАТА АТАНАС ТЕШОВСКИ
Читај
Гласовете ви чуваме
Читај
Бугарија да ги изврши пресудите во корист на здруженијата на Македонците
Читај
Бугарија сака да го наметне своето видување за историјата
Читај


66 години, откакто ги убиха

Там е моята родна земя. Там е моят хайдушки Пирин... с очи, забити далеч в простора, чертае с остър поглед границите на моята родина – до Шар, до Егея, до Родопите и Рила.
(Из “Попътни бележки”)
 
Ние сме македонци. И нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза.
(Доклад при учредяването на Македонския литературен кръжок)
Безсмъртни стихове за Нея
Р О Д И Н А
Над тебе Пирин
издига гранити,
обвити във сиви мъгли.
Орли над бедни села размахват крила
и хала в полята пищи.

А бяха години,
когато невинно люлеха ме празни мечти.
Животът бе ведър и лесен,
животът бе щедър и песен бе ти.

Но ето -
преминах през дим,
през масло и машини,
преминах през гнет и тегло -
вред, където се борят за хлеб.

И нещо се счупи във мене.
Простенах от болка,
но бех без изход.
Погледнах надире
и плюх озлобено и в теб,
и в самия живот.

Сега си ми близка,
по-близка от майка дори,
но днеска ме плиска
ненужно пролетата кръв,
насън ме души площадния кървав двубой
на твои герои,
платени със чужди пари.
Тежи ми, Родино,
кошмарно жестоко тежи димещата кръв
и аз ще те питам -
всичко това за теб ли бе нужно,
кажи?

Вред мрак.
И в мрака - тегло и робия.
Глад.
Остана стотици години назад.
А нейде живота пулсира,
израства завод
след завод,
бръмчат пропелери...
А моят народ
работи,
умира,
както в дълбоката бронзова ера.

Аз пак те обичам,
Родино на Гоце и Даме,
защото израснах,
защото закрепнах във Теб.
И нося в сърцето си младо
тревожното знаме и вечния устрем
на всички без покрив и хлеб.
НИКОЛА ВАПЦАРОВ
 
Македонија пее
 
БИЛЈАНА ПЛАТНО БЕЛЕШЕ
Билјана платно белеше
на охридските извори.
Оздола идат винари,
винари белограѓани.

„Винари, море винари,
кротко терајте карванот,
да не ми платно згазите,
платното ми е даровно,/2
за свекор и за свекрва
за девер и за јатрва.“

„Билјано моме убаво,
ако ти платно згазиме
со вино ќе го платиме/2
и бела лута ракија.“

„Винари море винари,
не ви го сакам виното,
тук’ ви го сакам момчето,
што напред тера карванот,
што носи февче над око,
а мене гледа под око“.

Момчето ни е свршено,
за него вино носиме,
Билјано, моме убаво
за него вино носиме“.

НА СТРУГА ДУЌАН ДА ИМАМ
Што ми е мило ем драго
на Струга дуЌан да имам./2

Рефрен:
Оф леле, леле, либе ле,
срцето ми го, џанам, изaоре!/2

На Струга дуќан да имам,
на кепенците да седам./2

Рефрен:.........

На кепенците да седам
струшките моми да гледам/2

Рефрен:.........

Струшките моми да гледам
кога ми одат на вода./2

Рефрен:.........

Над мойта земя в небето опира Пирин и мурите в буря илинденски приказки пеят
НИКОЛА ВАПЦАРОВ
 
Поезија
 
П И Т А М
Посвещавам на
д-р Благой Гущеров и
Йордан Василев


Край мурите вековни
пътеката извива,
по нея вдъхновени
вървиме ние трима.

По стръмното задъхан
за изворчето питам,
за Гоцева дружина
да зная още искам.

Разказвайте, другари,
открит е хоризонта -
за млади и за стари
достойна е борбата.

От знаме македонско
изгрява ясно слънце.
Издигнато високо
над Яне и над Гоце.

И викна ми сърцето
сред красотата дивна,
че има македонци
и с тях - и ние трима.

Пътеката хайдушка
легенди ще разказва,
а Гоцевата пушка -
музеи ще показват.

ХЕЙ, НИКОЛА
Ето слънцето изгряло -
пуска стадото навън.
Гринго лае, агне бяло
носи на гърба си трън.

Хей, Никола, зимен вятър
люшка твоя труден ден.
Аз ти казвам, куме Петър,
вечно да си вдъхновен.

Край гори и край поляни
кротко стадото пасе.
Мокри, кални, уморени -
всички топъл дом зове.

Ето слънцето изгрява,
стадото пред теб върви
и сърцето ти запява,
че си още силен ти.

Б Ъ Д Е Щ Е
Едно детенце македонец
на дансинга само отива.
До него с фото млад японец
предлага снимка да направи.

Детето с гордост македонска
погледна към баща си кротко.
То музика отново иска
и снимката държи високо.

И днес детето по-голямо
израсна с вяра македонска.
То носи слънцето на рамо
от век на век и чак до днеска.

ПЕТЪР СТОЕВ


Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting