Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Важно!
ОТВАРЯНЕ НА ДОСИЕТАТА

Дружеството на репресираните Македонци в България съобщава:
След промените в законите, извършени през последните години, всеки български гражданин може да поиска и да получи възможност да прегледа своето досие от времето на комунизма. Това става чрез подаване на молба до Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Комисията се намира в София. След известен период на изчакване гражданинът получава отговор дали има досие. Доколкото има такова, той може да го прегледа, като това може да се върши само в София в читалнята на споменатата комисия. Тъй като тя е малка по обем, заявки се правят един ден предварително по телефона. Гражданинът подписва декларация, че няма да използва получената информация противно на съществуващите закони. Освен да прегледа и чете досието си, може да поръча да бъдат ксерокопирани отделни документи от него или дори цялото, като цената е 25 стотинки на страница. Всеки може да види своето досие или това на свой роднина (с пълномощно), или пък на свой починал родител.
Защо да си проверим досиетата при всичките тези неудобства?
Освен лично любопитство и съвсем реалната възможност да разкрием агентите, които са ни топили някога, има и далеч по-ценни неща, особено за нас, македонците. В своите досиета можем да открием доказателства, че сме били репресирани, че законното на пръв поглед уволнение не е било поради дисциплинарни причини, а е наредено от службите за сигурност поради македонски позиции и прояви на жертвата. По този начин можем да кандидатстваме за обезщетение като репресирани и да го получим напук на практиката, която съществува в момента да не се признава за репресии извършеното срещу македонци. Също така досиетата могат да ни снабдят с доказателства, че преследването срещу съответния човек не е било криминално, както понякога са обичали да ги формулират тоталитарните власти, а национално и политическо. Доказателствата в досиетата могат в това отношение много да помогнат.
Друга важна причина да направим това е да докажем историческата истина, че македонците в България са преследвани заради своето самосъзнание. Документите в досиетата могат да послужат за издаване на книги и брошури със спомени, за публикуване на материали във вестници и т.н. Тези материали могат много да послужат в борбата ни за човешки права. Попълването на личната и семейната история и архив и оставянето на нашите наследници свидетелства за нашата борба и страдания е не по-малко важно нещо в случая. Ето защо призоваваме всички македонци в България (а и не само те), които са били преследвани и репресирани, да подадат молба до споменатата комисия да прегледат досиетата си, като преснимат най-важното в тях, и да се свържат с нас чрез редакцията на в. “Народна воля” за помощ в публикуването или за консултация за искането на законно дължимите обезщетения на репресираните. Формулярът, с който се иска достъп до досието има следният текст:
“До г-н Председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАЯВЛЕНИЕ
от (име, презиме, фамилия)
жител на (гр/село, ул., блок, вход, ап.,пощенски код, телефон)
ЕГН.................
Г-н Председател,
На основание Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, моля да ми бъде осигурен достъп до всички документи, събирани за мен.
(град, ден, месец, година) / (подпис)”
Адресът на комисията е:София 1000, ул. “Врабча” 1


На 13 септември т. г. в село Зелен дол, Благоевградско, се проведе съвещание на част от актива на ОМО “Илинден”-ПИРИН. Разисквани бяха въпроси, свързани с организирането и дейността, с по-добрата координация между общинските комитети, както и с предстоящата активност на партията.НВ


Врати се назад   Врати се горе
   НАРОДНА ВОЛЈА
“МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА“. ДОКОГА?!
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
ЗА ДЕБАТИТЕ, БЛАТОТО И ДОГМАТИТЕ
Читај
ГОЛОГАНОВ: НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ НЕМАМЕ ТОЛКУ МАКА ОД ТУРЦИТЕ, КОЛКУ ОД ГРЦИТЕ, БУГАРИТЕ И СРБИТЕ
Читај
ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ГЕНОЦИДА НАД МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ
Читај


Дарение
ПРИЗНАТЕЛНОСТ
Редколегията на вестник “Народна воля” изказва най-искрена благодарност на г-н Владимир Ралев, бизнесмен от Швейцария, за отпуснатата парична помощ от 1000 швейцарски франка.
На семейството на г-н Ралев желаем здраве и късмет, а на него лично - и успех в бизнеса!
Също така горещо подкрепяме многобройните донаторски инициативи на нашия македонски патриот по света!
* * *
Също така редколегията сърдечно благодари на г-н Иван Петров и г-жа Стефка Петрова от Белгия, дарили на вестника 100 евро.
На тях и техните роднини желаем здраве и късмет, много успехи в живота!

Македонија пее
 
МАКЕДОНИЈА
Нека знае Европа
Нека чуе сиот свет

Како зрак од сонце
Како мирис од цвеќе
Ти си наш најубав цвет (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме
Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
Вечно ќе те чуваме

Нека знае Европа
Нека чуе сиот свет

Колку љубов носиш
Колку даваш сила
Од тебе нема помила (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
Вечно ќе те чуваме (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме (2)

СЕ СОБРАА КОМИТИТЕ
Се собрале комитите (2)
ќе ми одат суво поле (2)
напред оди војводата (2)
војводата Јордан Пиперка. (2)

Ќе ми фаќат Мемет Изин (2)
ќе ми го чекаат Алил Паша (2)
што ја грабил руса Стојна (2)
руса Стојна од Мало Црско. (2)

Проговара војводата (2)
да слеземе долу Брезово (2)
да го венчаме Алил Паша (2)
за невеста остра сабја. (2)
ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

TJ-Hosting
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2019 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting