Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Календар
ПЪТЯТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
(По “Личности од Македонија”)


НИКОЛИЦА МЛАДИЯТ. Македонски военачалник. Живял към края на Х и първата половина на ХI век. Син на Самуиловия благородник Николица. Известен със своята храброст - водач на най-елитния отряд на Самуил. Отстъпил пред многобройната войска на византийския цар Василий II и през 1018 година предал без борба Скопие, за което от императора получил титлите протостратег и стратег.

КРАКРА. Военачалник от времето на цар Самуил. Живеел към края на Х и първата половина на ХI век. Като командир на крепостта Перник на два пъти (в 1004 и в 1016 година) успешно отбил нападенията на византийския император Василий II . В 1018 година предал твърдината на византийците заедно с други 35 крепости в Македония и за това получил високата византийска титла патриций.

НЕСТОРИЦА. Самуилов военачалник. Живял през последните десетилетия на Х и първата половина на ХI век. Непосредствено преди битката при Беласица, предвождайки един дял от войската на цар Самуил, изпратена да завземе Солун, преживял тежко поражение от солунския стратег Теофилакт Вотаният. След смъртта на последния македонски владетел - сина на Арон Йован Владислав (1018), когато се разпадало Самуиловото царство, както много други македонски велможи се предал на византийския император Василий II .

ИВЕЦ МАНУИЛ. Близък роднина (син?) на благородника Ивец, военачалник на Петър Делян. Живял през ХI век. Направил добра кариера в двора на император Михаил IV. Напуснал всичко това и от Солун се присъединил към въстаналия внук на цар Самуил. Организирал отбраната на освободената територия на Македония. По време на офанзивата на византийската войска в Пелагония, при Плетвар, Ивец Мануил издигнал дървена преграда с цел да спре напредването на неприятеля. Византийците разрушили преградата, навлезли в Пелагонийското поле и пленили почти цялото ръководство на въстанието начело с Петър Делян и Ивец Мануил. Пленниците били изпратени в Цариград и получили тежки присъди.

АНТИМ. Военачалник във въстанието на Петър Делян (ХI век). Ръководил въстаническата войска в южния дял на Балканския полуостров в темата Елада. Постигнал бляскава победа над византийците, които се опитали да се съпротивляват на напредването на въстаниците.

ВОЙТЕХ ГЕОРГИ. Скопски велможа от ХI век. В 1072 година вдигнал въстание в Скопска област против византийската власт и с помощта на зетския (Зета е днешна Черна Гора) княз Бодин освободил Македония. След задушаването на въстанието пленен от византийците в Скопие. Умрял в затвора през 1073 година след дълги мъчения.

ОСОГОВСКИ ЙОАКИМ. Отшелник от края на XI и началото на ХII век. Основател на манастира “Йоаким Сарандополски” (Осоговски) в западните поли на Осогово, близо до Крива Паланка.

ИЛАРИОН МЕГЛЕНСКИ. Средновековен писател. Живял през ХII век. Епископ в Меглен. Не приел богомилското учение. Негов противник. Изпъкнал в борбата срещу богомилите. Написал много полемични текстове против тях и тяхното учение, запазени в преписи и до днес. През 1164 година провъзгласен за светец. През 1205 година българският цар Калоян пренесъл неговите тленни останки във Велико Търново, България.

ДАСКАЛ КАМЧЕ ПОПАНГЕЛОВ. Печатар, църковно-просветен деец, преводач. Роден през 1790 година в село Курешница, Неготинско. Жаден за знания, нямайки никакво образование, заминал за Света гора, а след това и в Белград, където получил известно образование. Учител във Ваташа. Голям борец против употребата на гръцкия език в училищата и при църковната служба. Занимавал се с преводаческа дейност. Отворил своя печатница в село Ваташа (1830 - 1847), в която покрай книгите с нравоучително съдържание напечатал и своето “Кратко описание на двадесет манастира, намиращи се на Света Гора Атонска”. И въпреки че се грижел да държи в тайна печатницата, за нея разбрал гръцкият владика и го изгонил от Ваташа. Починал в родното си село между 1848 и 1855 година.

Врати се назад   Врати се горе
   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Читај


Дарение
ПРИЗНАТЕЛНОСТ
Редколегията на вестник “Народна воля” изказва най-искрена благодарност на г-н Владимир Ралев, бизнесмен от Швейцария, за отпуснатата парична помощ от 1000 швейцарски франка.
На семейството на г-н Ралев желаем здраве и късмет, а на него лично - и успех в бизнеса!
Също така горещо подкрепяме многобройните донаторски инициативи на нашия македонски патриот по света!
* * *
Също така редколегията сърдечно благодари на г-н Иван Петров и г-жа Стефка Петрова от Белгия, дарили на вестника 100 евро.
На тях и техните роднини желаем здраве и късмет, много успехи в живота!

Македонија пее
 
МАКЕДОНИЈА
Нека знае Европа
Нека чуе сиот свет

Како зрак од сонце
Како мирис од цвеќе
Ти си наш најубав цвет (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме
Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
Вечно ќе те чуваме

Нека знае Европа
Нека чуе сиот свет

Колку љубов носиш
Колку даваш сила
Од тебе нема помила (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
Вечно ќе те чуваме (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме (2)

СЕ СОБРАА КОМИТИТЕ
Се собрале комитите (2)
ќе ми одат суво поле (2)
напред оди војводата (2)
војводата Јордан Пиперка. (2)

Ќе ми фаќат Мемет Изин (2)
ќе ми го чекаат Алил Паша (2)
што ја грабил руса Стојна (2)
руса Стојна од Мало Црско. (2)

Проговара војводата (2)
да слеземе долу Брезово (2)
да го венчаме Алил Паша (2)
за невеста остра сабја. (2)Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting