Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
С непобедим и ясен мироглед
ЗА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЯ
АНТОН ПОПОВ


Съществува ли македонска нация? Кои са нейните елементи и белези? Къде трябва да търсим нейното начало и зараждане? - тези въпроси се налагат на нашето внимание през последните няколко години. Те са обект на обсъждане в различните македонски среди. И в зависимост от класовата и идейната принадлежност на опонентите, на тези въпроси се дават различни отговори.
Македонските нотабили и реакционери на тези въпроси отговарят отрицателно, безрезервно отрицателно. Те дори недоумяват, че могат да се поставят такива въпроси.
Другите, готови да тръгнат по най-верния и честен път за освобождаването на своята родина, готови винаги да отдадат силите си в борбата срещу завоевателите на Македония, отговарят с “да”, но това “да” е плахо, нерешително. И когато поискате да откриете зад него аргументи на едно ясно и дълбоко убеждение, едно ясно и дълбоко разбиране и познаване на въпроса, оставате изненадани от различни и противоречиви отговори, от слаба научна аргументация, от непознаване на историческите факти и най-главното, от непознаване същността на националния въпрос.

За тези, които честно отговарят с “да”, но които не могат да излязат с достойна защита пред своите противници, за тези, които търсят изясняване на този въпрос, са предназначени тези редове. Това са стотици хиляди честни прогресивни македонски младежи, които биха разбрали добре въпроса, които нямат основания да бъдат при македонските нотабили, но които нямат под ръка едно по-основно и научно разглеждане на този въпрос. Само поради това - този въпрос е ахилесовата пета на тази честна наша младеж, която със своята обществена практика и борба се докосва до него, терзае се от неговото неизясняване. Това я прави нерешителна в борбата, това прави непълен нейния прогресивен македонски мироглед, това я прави уязвима в борбата с македонските нотабили и черносотници и разните агенти на завоевателите на Македония.

От друга страна, в последно време с изострянето на империалистическите противоречия между балканските държави в частност и между големите империалистически държави изобщо, с отварянето на империалистическия фронт и в Македония, пропагандата сред македонското население и македонската емиграция е чувствително засилена. Македония отново е обект на сметки за победа и преподялба и според това толкова повече се налага изясняването както на този въпрос, така и на всички други въпроси на нашето национално-революционно движение. При това въпросът за македонската нация получи още по-голямо съдържание след излизането на няколкото македонски стихосбирки на македонски език от В. Марковски, К. Неделковски, К. Рацин, които поставиха въпроса за македонския литературен език. И от това следва - и македонски национален език, различен от другите славянски езици по строеж и форми.

При тези обстоятелства около Македония и македонския въпрос възприемането или отричането на идеята за македонската нация се очертава като пробен камък за македонците и тяхната ориентация, за политическия път, който трябва да се следва, за това, че този въпрос единствено сега може да залегне в основата на лозунга за свободна и независима Македония.
Черносотниците, агентите на българския и италианския империализъм таксуват тези призиви като сръбско дело. Те отдавна са скарани с македонската история, с традициите в македонското освободително движение, за да може да се очаква от тях друго становище. Те никога не са били близко до македонския народ, до македонските народни маси, за да могат да схванат настъпилите промени в мирогледа и ориентацията на тия маси. Пък дори и да им се удаде да разберат това, те никога не ще могат да скъсат със своите патрони, не биха могли да дойдат на нашите позиции и поради това, че те са имотната класа, която има своите богатства и капитали тук и справедливо сънуват за “Велика България”, за “обединяване на българското племе”, за “жизнено пространство” и т.н. Но за свободна Македония те не искат дори да помислят, за македонска нация те още по-малко искат да чуят.

Те величаят Хитлер и Мусолини като освободители на народите: превърнали са се в жалки оръдия на италианския и германския империализъм и са готови на всякакви подстрекателства и провокации. Те не биха се поколебали дори за момент да хвърлят българския народ в една чисто империалистическа война, ръководени само от чувството на вярност към своите патрони. Те са изцяло в услуга на българското правителство, в провежданата от него политика на осъществяване на “националните идеали”. Те завинаги са изгубили всичкото си македонство. Макар от време на време да показват своя македонски произход и верую, правят го само като проводници на немакедонска политика в македонските среди и движения, когато и където има такива.
Но точно защото имаме такива противници, точно защото Македония е обект на нови империалистически домогвания, арена на империалистическия фронт, ние сме длъжни да бъдем с един непоколебим и ясен македонски мироглед, способни да дадем аргументирана защита на своите убеждения, способни да разкриваме и разобличаваме провокациите и намеренията на различните посегатели към Македония.

Врати се назад   Врати се горе
   НАРОДНА ВОЛЈА
С ТОДОРЖИВКОВСКИ ИНАТ СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
БУГАРИЈА НИ ГО УСЛОВУВА ДАТУМОТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАЛЦИНСТВО
Читај
НЕСТИХВАЩ ВУЛКАН В БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Читај


Дарение
ПРИЗНАТЕЛНОСТ
Редколегията на вестник “Народна воля” изказва най-искрена благодарност на г-н Владимир Ралев, бизнесмен от Швейцария, за отпуснатата парична помощ от 1000 швейцарски франка.
На семейството на г-н Ралев желаем здраве и късмет, а на него лично - и успех в бизнеса!
Също така горещо подкрепяме многобройните донаторски инициативи на нашия македонски патриот по света!
* * *
Също така редколегията сърдечно благодари на г-н Иван Петров и г-жа Стефка Петрова от Белгия, дарили на вестника 100 евро.
На тях и техните роднини желаем здраве и късмет, много успехи в живота!

Македонија пее
 
МАКЕДОНИЈА
Нека знае Европа
Нека чуе сиот свет

Како зрак од сонце
Како мирис од цвеќе
Ти си наш најубав цвет (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме
Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
Вечно ќе те чуваме

Нека знае Европа
Нека чуе сиот свет

Колку љубов носиш
Колку даваш сила
Од тебе нема помила (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
Вечно ќе те чуваме (2)

Македонијо ти си се што имаме
Ти си песна и радост
Сонце и младост
За тебе живееме (2)

СЕ СОБРАА КОМИТИТЕ
Се собрале комитите (2)
ќе ми одат суво поле (2)
напред оди војводата (2)
војводата Јордан Пиперка. (2)

Ќе ми фаќат Мемет Изин (2)
ќе ми го чекаат Алил Паша (2)
што ја грабил руса Стојна (2)
руса Стојна од Мало Црско. (2)

Проговара војводата (2)
да слеземе долу Брезово (2)
да го венчаме Алил Паша (2)
за невеста остра сабја. (2)Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting