Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Отворено писмо до Божидар Димитров на стойност 50 000 евра

‘...се НАРИЧАТ САМИ МАКЕДОНЦИ...’


Уважаеми г-н Професор,
Преди няколко години Вие открито и гръмко заявихте: “Ако някой ми покаже документално написано “македонец”, в периода между ІV в. сл. н.е. и годината на ре-шението на Коминтерна за съществуването на македонска нация, то аз му давам 100 000 (сто хиляди) марки”. Ние решихме да Ви покажем, че такива документални свидетелства има и те не са малко. В миналия брой Ви показахме едно. Ето второто:
“Точни граници на областьта Македония не могатъ да се дадатъ, понеже тя не е заключена въ некои строго начертани географически предели, нито пъкъ админис-тративно е отделена от другите области. Само въ етнографическо отношение Македония има по-определени крайща, понеже българското племе е разселено по цяла-та областъ и редко излиза изъ границите й. Областите на северъ, на западъ и на югъ отъ Македония иматъ преимуществено друго население. При определянето на границите ние ще се ръководим главно отъ общото възрение на местното население и от определението, което даватъ най-вещите нови пътешественици.
Местните българи и куцовласи, които живеят в пределите на Македония СЕ НАРИЧАТ САМИ МАКЕДОНЦИ и околните народи ги зовът тъй. Турците и арнаутите не се казватъ македонци, но попитани от къде са, отговарятъ: от Македония.”
Даденият цитат е от книгата на Васил Кънчов, “Орохидрография на Македония”, Пловдив, Печатница Хр. Г. Данов, 1911 г.
Цитираният документ е особено важен, защото е написан от човек, изпратен от българското правителство да българизира македонците. Надяваме се този доку-мент да спре или поне да намали изхвърлянията на шовинистични български историци от рода на: “Македонският историк Пандовска, (Ивановски и т.н.), пишейки за населението на град Кочани (Неготино, Ресен и т.н.), твърди, че там в края на 19 в. живеели 5375 македонци, 2316 турци и т.н. Тя (той) не се срамува явно да фалши-фицира историческата истина, защото взима данните от книгата на В. Кънчов (цитира книгата), където е написано българи.” Логичен е въпросът, кой в действител-ност фалшифицира истината? Най-напред фалшификатор е В. Кънчов. Лично на место се убеждава, че славофонните и романофонни македонци сами се наричат ма-кедонци. Въпреки това в трудовете си, изпълнявайки поръката на българското правителство, той без срам ги пише българи. Фалшификатори са и тези, които обвиня-ват македонските историци във фалшификация. Те трябва да знаят и цитирания тук по-напред труд на Кънчов.
Стоим зад казаното от един мислител от античността: “И Платон ни е мил (и Бoжидар Димитров ми е мил), но истината ни е по-мила.” Целта ни е да премахнем не-здравата научна атмосфера в българската историческа литература по отношение на Македония, която е причина един такъв почтен и мастит историк като Вас, г-н Димитров, да бъде принуден да се раздели с немалката и за Вас сума от 100 000 (сто хиляди) германски марки.
Продължаваме да сме убедени, че имаме насреща си един джентълмен, един човек на честта, учен, който няма да плюе в сурата си и да престъпи дадена дума. Вярваме, че хем попълваме някои празноти във Вашите знания по историята на Македония (“Човек се учи, докато е жив”), хем ние, сатанизираните и гонени по всяка-ква линия български граждани с македонско самосъзнание, обичащи Родината си и уважаващи другите народи, ще получим финансова подкрепа.
Тъй като германската марка вече не е парично платежно средство, сумата може да изпратите в евро или в лева по курсовете в годината, когато Вие направихте горното изявление. До изпращането на сумата ние ще продължим да поместваме исторически факти, показващи Вашата некомпетентност или (да пози Бог) Вашата ненавист към всичко македонско.

С уважение:
Ваши почитатели и редовни Ваши читатели,
обезпокоени от празноти в историческите
Ви познания.

Врати се назад   Врати се горе
   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај


66 години, откакто ги убиха

Там е моята родна земя. Там е моят хайдушки Пирин... с очи, забити далеч в простора, чертае с остър поглед границите на моята родина – до Шар, до Егея, до Родопите и Рила.
(Из “Попътни бележки”)
 
Ние сме македонци. И нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза.
(Доклад при учредяването на Македонския литературен кръжок)
Безсмъртни стихове за Нея
Р О Д И Н А
Над тебе Пирин
издига гранити,
обвити във сиви мъгли.
Орли над бедни села размахват крила
и хала в полята пищи.

А бяха години,
когато невинно люлеха ме празни мечти.
Животът бе ведър и лесен,
животът бе щедър и песен бе ти.

Но ето -
преминах през дим,
през масло и машини,
преминах през гнет и тегло -
вред, където се борят за хлеб.

И нещо се счупи във мене.
Простенах от болка,
но бех без изход.
Погледнах надире
и плюх озлобено и в теб,
и в самия живот.

Сега си ми близка,
по-близка от майка дори,
но днеска ме плиска
ненужно пролетата кръв,
насън ме души площадния кървав двубой
на твои герои,
платени със чужди пари.
Тежи ми, Родино,
кошмарно жестоко тежи димещата кръв
и аз ще те питам -
всичко това за теб ли бе нужно,
кажи?

Вред мрак.
И в мрака - тегло и робия.
Глад.
Остана стотици години назад.
А нейде живота пулсира,
израства завод
след завод,
бръмчат пропелери...
А моят народ
работи,
умира,
както в дълбоката бронзова ера.

Аз пак те обичам,
Родино на Гоце и Даме,
защото израснах,
защото закрепнах във Теб.
И нося в сърцето си младо
тревожното знаме и вечния устрем
на всички без покрив и хлеб.
НИКОЛА ВАПЦАРОВ
 
Македонија пее
 
БИЛЈАНА ПЛАТНО БЕЛЕШЕ
Билјана платно белеше
на охридските извори.
Оздола идат винари,
винари белограѓани.

„Винари, море винари,
кротко терајте карванот,
да не ми платно згазите,
платното ми е даровно,/2
за свекор и за свекрва
за девер и за јатрва.“

„Билјано моме убаво,
ако ти платно згазиме
со вино ќе го платиме/2
и бела лута ракија.“

„Винари море винари,
не ви го сакам виното,
тук’ ви го сакам момчето,
што напред тера карванот,
што носи февче над око,
а мене гледа под око“.

Момчето ни е свршено,
за него вино носиме,
Билјано, моме убаво
за него вино носиме“.

НА СТРУГА ДУЌАН ДА ИМАМ
Што ми е мило ем драго
на Струга дуЌан да имам./2

Рефрен:
Оф леле, леле, либе ле,
срцето ми го, џанам, изaоре!/2

На Струга дуќан да имам,
на кепенците да седам./2

Рефрен:.........

На кепенците да седам
струшките моми да гледам/2

Рефрен:.........

Струшките моми да гледам
кога ми одат на вода./2

Рефрен:.........

Над мойта земя в небето опира Пирин и мурите в буря илинденски приказки пеят
НИКОЛА ВАПЦАРОВ
 
Поезија
 
П И Т А М
Посвещавам на
д-р Благой Гущеров и
Йордан Василев


Край мурите вековни
пътеката извива,
по нея вдъхновени
вървиме ние трима.

По стръмното задъхан
за изворчето питам,
за Гоцева дружина
да зная още искам.

Разказвайте, другари,
открит е хоризонта -
за млади и за стари
достойна е борбата.

От знаме македонско
изгрява ясно слънце.
Издигнато високо
над Яне и над Гоце.

И викна ми сърцето
сред красотата дивна,
че има македонци
и с тях - и ние трима.

Пътеката хайдушка
легенди ще разказва,
а Гоцевата пушка -
музеи ще показват.

ХЕЙ, НИКОЛА
Ето слънцето изгряло -
пуска стадото навън.
Гринго лае, агне бяло
носи на гърба си трън.

Хей, Никола, зимен вятър
люшка твоя труден ден.
Аз ти казвам, куме Петър,
вечно да си вдъхновен.

Край гори и край поляни
кротко стадото пасе.
Мокри, кални, уморени -
всички топъл дом зове.

Ето слънцето изгрява,
стадото пред теб върви
и сърцето ти запява,
че си още силен ти.

Б Ъ Д Е Щ Е
Едно детенце македонец
на дансинга само отива.
До него с фото млад японец
предлага снимка да направи.

Детето с гордост македонска
погледна към баща си кротко.
То музика отново иска
и снимката държи високо.

И днес детето по-голямо
израсна с вяра македонска.
То носи слънцето на рамо
от век на век и чак до днеска.

ПЕТЪР СТОЕВ


Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting