Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Преглед

СЪБИТИЯ ОТ КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ

Любомир Марков

Изминаха 40 дни, изпълнени с необичайно много и важни събития, касаещи нас, македонците в България. Не е възможно да ги предам подробно, но се постарах накратко да опиша най-важното.
На 23 май т. г. Европейската комисия, т. е. правителството на Европа, което досега седеше малко настрана от проблема с нерегистрацията на ОМО “Илинден” - ПИРИН и само заявяваше, че присъдата на Страсбург трябва да се изпълни, сега влезе в по-активна роля - написа писмо до българското правителство с въпрос защо още не е регистрирана партията и какво правят българските власти по въпроса. Европейската комисия е далеч по-влиятелна от Комитета на министрите, така че можем с основа-ние да констатираме, че натискът върху България става все по-силен. Това писмо, както се обяснява в него, е последица от множество писмени и устни запитвания до Комисията. Последен тласък бе даден след официално посещение на делегация, водена от съпредседателя на ОМО “Илинден” - ПИРИН Стойко Стойков и директора на ЕФА Гюнтер Дауен, на 16 април т. г. в Брюксел На тази среща бяха дадени подробни разяснения за проблемите на партията, а Стойко Стойков заяви на представителите на Комисията, че пречките пред партията не са от правен или друг характер, а единствената същинска пречка е това, че партията се застъпва за правата на македонското малцинство в България и че доколкото зависи от властите в България никога и при никакви условия няма да бъде регистрирана партия, защитаваща това малцинство. Представителите на ЕК потвърдиха, че и на тях това им е ясно, но че Комисията има свои начини и процедури да въздейства. Ето сега виждаме, че тя взема все по-при-сърце това крещящо нарушение на принципите на демокрацията и правата на човека - преследването на ОМО “Илинден” - ПИРИН.
На 26 май т. г. депутатът в Парламентарната асамблея при Съвета на Европа г-н Цилевич внесе парламентарно питане до Комитета на министрите относно продължа-ващия отказ на Р България да изпълни присъдата на Страсбург и да върне регистрацията на ОМО “Илинден” - ПИРИН. Сега Комитетът подготвя отговор, който до приключването на вестника не бе публикуван (виж с. 11).
Докато в Европа се случваха тези неща, непосредствено след края на новата полицейска кампания на разпитване на членове на партията в Благоевград и преди засе-данието на Комитета на министрите, станахме свидетели на гнусна сцена - председателят на “ОМО Илинден” Йордан Костадинов на 28 май даде пресконференция в Скопие, на която нападна ОМО “Илинден” - ПИРИН, че е рожба на българската политика и служби и че правилно не е регистрирана, защото подписите й били фалшиви. Това невероятно, солидаризирано с антимакедонската пропаганда и политика в България, изказване почти всички македонски медии пренебрегнаха с отвращение и не го отразиха. Българските пък - не му обърнаха внимание - очевидно за тях бе твърде несериозно. ПИРИН също намери за под достойнството си да отговаря на такава провокация. В “Утрински весник” дългогодишният кореспондент на различни македонски медии от София и тънък познавач на проблемите на македонците в България Виктор Цветановски излезе със статията “Кого топи Костадинов”. Би било добре Костадинов да прочете статията и да се засрами. Можем само да съжаляваме за това от-ношение на въпросния председател.
На 2 юни на своето редовно заседание Комитетът на министрите разгледа нерегистрацията на партията и нарушаването на правото й на мирни събирания. България ще трябва да представи новия закон за мирните събирания и да гарантира, че в него няма да остане нищо, което да се използва като оправдание да се пречи на нашите публични сбирки. От друга страна, продължава мониторингът за регистрацията на ПИРИН, като от България се иска да се премахнат пречките пред регистрацията на пар-тията и да докладва за направеното по въпроса. Отново случаят ще бъде разгледан през декември 2008 г. Датата не е избрана случайно - дотогава се очакват две нови присъди срещу България заради нерегистрацията на ПИРИН, което ще постави държавата в незащитима позиция. Макар и изписани със засукан дипломатически език, от двете решения (виж на стр. 11) става ясно, че и тук натискът върху България се увеличава. България все повече губи подкрепата в Комитета на министрите, докато тази за ОМО “Илинден” - ПИРИН се увеличава. Освен скандинавските страни и Македония този път твърдо зад ПИРИН са застанали Швейцария, Чехия, Словения и др. България е останала почти сама (с Гърция и Кипър). Дори и Италия, която досега е давала поддръжката си за България поради личното приятелство на един от служителите в ней-ното посолство с българския посланик, този път не го е направила. По време на бурните дискусии в Комитета е имало и срамни сцени от рода на тази, когато български-ят посланик обяснил на своите колеги, че видите ли, имало и друг случай като този на ПИРИН, когато Комитетът решил, че присъдата е изпълнена, и затворил случая, без регистрацията да бъде върната. “Така че моля да бъдем принципни!” с невероятно безочие призовал този издържан и от нашите данъци човек - “Щом веднъж, сме ре-шили така, не може сега да решаваме иначе”. С това той предизвикал само удивените погледи на своите колеги, на които логиката - веднъж щом сме нарушили закона, трябва да го правим винаги - им прозвучала като истинска гавра с правото.
Както вече споменах, има голяма вероятност до края на годината да има още две присъди на Европейския съд по правата на човека в полза на ОМО “Илинден” - ПИРИН. Едната се отнася за двата отказа партията да бъде регистрирана - през 2006 и 2007 г., а другата за събитията в Мелник през април миналата година, когато благоевг-радският областен управител забрани събора на партията. По молба на ПИРИН на 1 юли ще има заседание на съда, на което ще се решава дали да се даде приоритет на двете дела, тъй като става дума за опасен рецидив от страна на държавата. Според експерти над 90 % сигурно е, че решението ще бъде положително и ще има две нови присъди преди края на годината.
Друго едно дело в Страсбург през юни т. г. привлече вниманието ми. На 19 юни в ЕСПЧ се гледа и делото за забраната на организацията “Радко” в Македония. Уни-калното в този случай е, че Радко е представляван и защитаван от друга държава - Република България! Такова чудо този съд не е виждал. В него обикновено гражданите съдят своята държава със или без адвокат, но не и с помощта на друга държава. При това адвокатите на България са се опитали да застъпят тезата, че случаят “Радко” бил идентичен с този на ОМО “Илинден” - ПИРИН (интересно, дали ще мислят същото, ако Македония започне да постъпва с тази организация така, както България се гаври с ПИРИН). На това Македония отговорила, че случаят е напълно различен, тъй като ОМО “Илинден” - ПИРИН се бори за правото на самоопределение и защищава малцинст-вените права на едно дискриминирано малцинство, докато “Радко” от своя страна отрича това право, отричайки мнозинството в страната, в която съществува. До редак-ционното приключване на броя все още не бе произнесена присъда.
Междувременно се реализираха прогнозите, че България ще подкрепи Гърция и ще пречи на Македония да влезе в Европейския съюз. На 16 юни опитът на словенс-кия председател на ЕС и на Оли Рен да се приеме решение Македония да получи дата за начало на преговори за присъединяване до края на годината бе възпрепятстван от Гърция и Кипър с подкрепата на България. Това е особен вид благодарност за това, че Македония не създаваше пречки при евроинтеграцията на България. Сигурно тази българска благодарност и приятелство ще бъдат добре запомнени в Скопие. А после някои тук се чудели защо там не обичали България. А за какво да я обичат?!
Най-голямото чудо се случи обаче на 17 юни във Вашингтон. Доживяхме дори и премиерът на България с половин уста да заяви, че не е против признаване на маке-донско малцинство (виж с. 12). То хубаво, че не се противопоставя на признаването ни, остава само да смъмри онези, дето се противят на това, и да направи така, че дър-жавата да ни признае, със всичките последици естествено - даване на правата, предвидени в Рамковата конвенция за правата на националните мацинства. Както и да е, премиерът заслужава похвала.
На 22 юни в Сандански се състоя заседание на Централния съвет на ОМО “Илинден” - ПИРИН. Бе изслушан доклад от съпредседателя Стойко Стойков за дейността на партията след последното заседание на 4 май т. г. и различните решения и писма, изпратени от европейски институции в подкрепа на регистрацията на партията. Обсъ-дени бяха бъдещите активности в тази насока, както и издателската дейност. На заседанието като почетни гости присъстваха Джордж Атанасоски - лидер на Македонс-кия алианс, Славко Манговски - директор на ТВ “Сонце”, и Давид Витков от Международното македонско движение за човешки права - Австралия. Водещият Стоян Геор-гиев връчи от името на Председателството на партията почетна грамота на Джордж Атанасоски за плодотворното сътрудничество и подкрепата, оказвана на партията в продължение на много години.
И така, борбата продължава. И не само това - тя се засилва. Засилва се и европейското внимание към нашите проблеми. Пространст-вото за маневриране на антимакедонските кръгове намалява - европейският клуп около врата им се стяга. Може би на това се дължи мълчанието им пред европейски-те институции, гневното сумтене в домашните медии и първия сигнал за отбой, даван от премиера.

Врати се назад   Врати се горе
   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај


66 години, откакто ги убиха

Там е моята родна земя. Там е моят хайдушки Пирин... с очи, забити далеч в простора, чертае с остър поглед границите на моята родина – до Шар, до Егея, до Родопите и Рила.
(Из “Попътни бележки”)
 
Ние сме македонци. И нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза.
(Доклад при учредяването на Македонския литературен кръжок)
Безсмъртни стихове за Нея
Р О Д И Н А
Над тебе Пирин
издига гранити,
обвити във сиви мъгли.
Орли над бедни села размахват крила
и хала в полята пищи.

А бяха години,
когато невинно люлеха ме празни мечти.
Животът бе ведър и лесен,
животът бе щедър и песен бе ти.

Но ето -
преминах през дим,
през масло и машини,
преминах през гнет и тегло -
вред, където се борят за хлеб.

И нещо се счупи във мене.
Простенах от болка,
но бех без изход.
Погледнах надире
и плюх озлобено и в теб,
и в самия живот.

Сега си ми близка,
по-близка от майка дори,
но днеска ме плиска
ненужно пролетата кръв,
насън ме души площадния кървав двубой
на твои герои,
платени със чужди пари.
Тежи ми, Родино,
кошмарно жестоко тежи димещата кръв
и аз ще те питам -
всичко това за теб ли бе нужно,
кажи?

Вред мрак.
И в мрака - тегло и робия.
Глад.
Остана стотици години назад.
А нейде живота пулсира,
израства завод
след завод,
бръмчат пропелери...
А моят народ
работи,
умира,
както в дълбоката бронзова ера.

Аз пак те обичам,
Родино на Гоце и Даме,
защото израснах,
защото закрепнах във Теб.
И нося в сърцето си младо
тревожното знаме и вечния устрем
на всички без покрив и хлеб.
НИКОЛА ВАПЦАРОВ
 
Македонија пее
 
БИЛЈАНА ПЛАТНО БЕЛЕШЕ
Билјана платно белеше
на охридските извори.
Оздола идат винари,
винари белограѓани.

„Винари, море винари,
кротко терајте карванот,
да не ми платно згазите,
платното ми е даровно,/2
за свекор и за свекрва
за девер и за јатрва.“

„Билјано моме убаво,
ако ти платно згазиме
со вино ќе го платиме/2
и бела лута ракија.“

„Винари море винари,
не ви го сакам виното,
тук’ ви го сакам момчето,
што напред тера карванот,
што носи февче над око,
а мене гледа под око“.

Момчето ни е свршено,
за него вино носиме,
Билјано, моме убаво
за него вино носиме“.

НА СТРУГА ДУЌАН ДА ИМАМ
Што ми е мило ем драго
на Струга дуЌан да имам./2

Рефрен:
Оф леле, леле, либе ле,
срцето ми го, џанам, изaоре!/2

На Струга дуќан да имам,
на кепенците да седам./2

Рефрен:.........

На кепенците да седам
струшките моми да гледам/2

Рефрен:.........

Струшките моми да гледам
кога ми одат на вода./2

Рефрен:.........

Над мойта земя в небето опира Пирин и мурите в буря илинденски приказки пеят
НИКОЛА ВАПЦАРОВ
 
Поезија
 
П И Т А М
Посвещавам на
д-р Благой Гущеров и
Йордан Василев


Край мурите вековни
пътеката извива,
по нея вдъхновени
вървиме ние трима.

По стръмното задъхан
за изворчето питам,
за Гоцева дружина
да зная още искам.

Разказвайте, другари,
открит е хоризонта -
за млади и за стари
достойна е борбата.

От знаме македонско
изгрява ясно слънце.
Издигнато високо
над Яне и над Гоце.

И викна ми сърцето
сред красотата дивна,
че има македонци
и с тях - и ние трима.

Пътеката хайдушка
легенди ще разказва,
а Гоцевата пушка -
музеи ще показват.

ХЕЙ, НИКОЛА
Ето слънцето изгряло -
пуска стадото навън.
Гринго лае, агне бяло
носи на гърба си трън.

Хей, Никола, зимен вятър
люшка твоя труден ден.
Аз ти казвам, куме Петър,
вечно да си вдъхновен.

Край гори и край поляни
кротко стадото пасе.
Мокри, кални, уморени -
всички топъл дом зове.

Ето слънцето изгрява,
стадото пред теб върви
и сърцето ти запява,
че си още силен ти.

Б Ъ Д Е Щ Е
Едно детенце македонец
на дансинга само отива.
До него с фото млад японец
предлага снимка да направи.

Детето с гордост македонска
погледна към баща си кротко.
То музика отново иска
и снимката държи високо.

И днес детето по-голямо
израсна с вяра македонска.
То носи слънцето на рамо
от век на век и чак до днеска.

ПЕТЪР СТОЕВ


Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting